Voorkom 5G, informeer je gemeente zelf

vrijdag, 04 januari 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.earth-matters.nl/11/14490/verborgen-nieuws/voorkom-5g.html
30 dec. 2018

(Verminder electrosmog) Wil je ook iets doen om dit 5G gebeuren te stoppen? Weet je niet zo goed hoe? Dan zal ik je hieronder helpen met een aantal stappen. Realiseer je wel dat het wiel voor jouw gemeente nog niet is uitgevonden, en dat je je dus zelf in de materie moet verdiepen en op jouw unieke situatie moet toe gaan passen.

Maar… het goede nieuws is… Het is niet onmogelijk, en als jij het doet, dan heb jij het gedaan…

STAP 1
Lees je in, en laat je informeren over 5G. Om mee te starten: Video’s en tekst waarom 5G er niet moet komen
www.verminder-electrosmog.nl/videos-die-laten-zien-dat-5g-geen-bestaansrecht-heeft/

Mooie Blog van Hugo Schooneveld: Wifi in the sky. Wie zit daar eigenlijk op te wachten?
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/WiFi_in_the_Sky_Wie_zit_daar_eigenlijk_op_te_wachten.pdf
Oproep van meer dan 8000 wetenschappers uit meer dan 63 landen om géén 5G in te voeren. Ben je een wetenschapper? Dan kun je ook tekenen!
https://www.5gspaceappeal.org/signatories-specialists/

STAP 2
Bepaal of je alleen gaat, of misschien ken je al iemand die dit samen met je wil gaan doen. Alleen kan prima, maar samen sta je misschien sterker (hoewel ook meer overleg). Als je wilt, kan ik voor je kijken of er in jouw gemeente meer mensen zijn die de petitie en de vermindering van Electrosmog een warm hart toedragen. Dan kun je nog kijken wie er reageert en of je taakverdeling wilt toepassen. Wist je dat ik uit de lijst ondertekenaars anoniem en vrijblijvend de mensen uit jouw gemeente kan mailen, met een verzoek of ze met je in contact willen komen?

Hier vind je voorbeeldteksten die, geïnitieerd o.a. door Marnix Lamers, zijn geschreven door de mensen die hun krachten hebben gebundeld in de succesvolle beweging genaamd ''Stralen doen wij liever zelf'' om actie te ondernemen tegen de plannen voor de plaatsing van slimme lantaarnpalen (o.a. voorzien van 5G, camera's, afluisterapparatuur etc.) op de Utrechtse heuvelrug: verminder-electrosmog.nl/stralen-doen-we-liever-zelf

Misschien zijn stukken uit deze brief bruikbaar voor je:

Beste …,

Wij willen graag uw aandacht voor het volgende.

Heeft u zich al wel eens goed verdiept in de nieuwe technieken van 5G en Iot? Grote kans dat u denkt dat hierin geen keuzes meer te maken zijn door de gemeente, omdat het landelijk vastligt dat we deze technieken massaal gaan invoeren. U heeft het in dat geval bij het verkeerde eind. Graag lichten wij u verder voor, alvorens u belangrijke beslissingen met vertrekkende gevolgen gaat/laat maken.

Wij zijn allereerst benieuwd of dat u rondom 5G en andere draadloze toepassing al goed geïnformeerd bent? Helaas hebben we gemerkt dat dit in de meeste gemeenten nog nauwelijks is gebeurd of met enkel het (te) mooie plaatje. Dat is kwalijk, omdat het hier om een aantal belangrijke zaken gaat, bijvoorbeeld de ongewenste invoering van 5G/Iot waarover onlangs o.a. meer dan 200 wetenschappers aan de noodrem hebben getrokken.

Zij dringen eropaan géén 5G uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er liggen al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten voor dit soort gepulseerde elektro magnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.

“ We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from 30 countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under international law.” www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Een Nederlandse Petitie heeft meer dan 15.000 handtekeningen en een Poll wees uit dat 95% van de Nederlanders geen idee heeft wat 5G inhoud, maar als het gezondheidsschade oplevert, extra nieuwe nutteloze gadgets en heel veel extra zenders op straat, er geen interesse in heeft.
www.verminder-electrosmog.nl/petitie/handtekeningen

Hiernaast is het misschien interessant om één of twee onafhankelijke wetenschappers te horen welke, as we speak, getuigen voor Jury’s om te waarschuwen over de risico’s rondom 5G en dat zowel de Telecom als de landelijke overheid hierin verouderde informatie gebruikt.

www.youtube.com/watch?v=okG0HdBSf24

www.youtube.com/watch?v=CK0AliMe-KA

Lokaal zal men een keuze moeten maken voor de industrie, of voor de mensen die, hoe hip het ook wordt voorgeschoteld, nu al verdrinken in hun smartphone en voor het overgrote deel totaal geen behoefte hebben aan een nieuw verstikkend ongezond netwerk wat om meerdere extra zendmasten per straat vraagt en welke 100% belastend zullen zijn voor de gezondheid. De grote verzekeringsmaatschappijen hebben zich gedistantieerd van schade door elektro magnetische velden. Het zijn bijzondere tijden en het ligt in handen van lokale politici om de eerlijke info te durven zien. Ik hoop dat ik trots mag zijn op mijn gemeente dat zij hierin begrijpt hoe prangend deze kwestie is en mensen en milieu boven opnieuw financiële Telecombelangen zet. Wist u dat er al andere verstandige gemeenten u zijn voorgegaan en niet geïnvesteerd hebben in deze technologie? Bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, waar alle partijen van Links tot rechts zich, na zich eerst uitvoerig te hebben laten informeren door onafhankelijke partijen, zich unaniem tégen de invoering van Slimme toepassingen op lantaarnpalen hebben gekeerd. En zij eerst nadere informatie eisen, zowel over de risico’s en gezondheidseffecten als de privacywetgeving. Buiten de Telecom is er namelijk niemand die haast wil maken met deze technologie. Laat u niet opjagen! Mocht u vragen hebben, ben ik (of anderen die zich hierin hebben verdiept) u graag tot dienst!

Met vriendelijke groet,Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie