Harderwijk verscherpt zendmastenbeleid

zaterdag, 17 juni 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Mast mag bijna nooit bij huizen

door LO VAN DER WAL

­HARDERWIJK

Harderwijk gaat bij hoge uitzondering vrijstelling geven voor het plaatsen van zendmasten in stedelijk gebied. Dat betekent een verscherping van het tot nu toe gevoerde beleid, waarbij alleen de binnenstad die hoge uitzonderingspositie heeft en dan nog vanwege het predikaat beschermd stads gezicht. De gemeenteraad is het er unaniem over eens dat de resultaten van een uitgebreid Zwitsers onderzoek niet als leidraad kunnen worden genomen. Dat onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat UMTS kast­jes aan zendmasten schadelijk zijn voor de gezondheid voor omwonenden

Dat onderzoek zegt niets over eventuele lange­ termijneffecten. Uit ander onderzoek is bekend dat mensen die vlakbij een zend­mast wonen, last hebben van klachten als duizelingen, hoge bloeddruk, geheugenstoorniss­enen en dergelijke. Dat is vol­gens bewoner Frans van den Brink, die vlakbij de mast aan de Julianalaan woont, ook in Harderwijk het geval. Met het oog op die klachten heeft de raad bijna unaniem ge­kozen voor een minimum va­riant als het gaat om vergunnin­gen voor nieuwe masten.

Door Harderwijk niet helemaal op slot te doen hoopt de politiek te voorkomen dat op gebouwen als flats en scholen masten wor­den geplaatst van minder dan vijf meter. Daarvoor is geen ver­gunning nodig:

Alleen de fractie van Gemeente­Belang is helemaal tegen het plaatsen van nieuwe masten.

Fractieleider H. Leeuwis, die vindt dat Harderwijk een sig­naal moet afgeven naar Den Haag, sluit zich aan bij de GGD's die op het standpunt staan dat niemand mag worden gedwon­gen een UMTS-mast in zijn woonomgeving te tolereren.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie