Motie gemeente Velsen: Moratorium in stand houden

vrijdag, 16 juni 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Ingezonden bericht:
16-06-06
Gisterenavond heeft de raad van Velsen bijgaande motie aangenomen, waarin
B&W worden opgeroepen voorlopig geen medewerking te verlenen aan het
plaatsen van GSM/UMTS-masten. Eerst moet het Zwitserse onderzoek goed worden
bestudeerd en moeten voors en tegens worden afgewogen.
Bij mijn weten de eerste raad die na 'Zrich' zo'n besluit neemt.
De motie is genitieerd op verzoek van een aantal bewoners in
Santpoort-Zuid. Dit initiatief is overgenomen door een aantal politieke
partijen. Vervolgens heeft de raad (bij mijn weten) unaniem vr gestemd.

Ook in andere gemeenten zouden burgers zo'n initiatief moeten nemen.
Einde bericht

Hieronder volgt een deel van de motie. De gehele motie is te lezen door op het PDF bestand onderaan te klikken..

De raad van de gemeente Velsen constateert dat ook na de presentatie op 6 juni j.l. van het
zogenaamde ‘Zwitserse Onderzoek’ de discussie over eventuele gezondheidsrisico’s bij
GSM/UMTS-zendmasten en –antennes voortgaat en nog niet tot een eenduidige (nationaal)
politieke conclusie heeft geleid

en verzoekt het college daarom, waar dat juridisch mogelijk is, zoveel mogelijk
terughoudendheid te betrachten in het verlenen van vergunningen voor het plaatsen
van dergelijke masten en antennes;

totdat het ‘Zwitserse rapport’ en relevante reacties c.q. standpunten daarop van onder
meer de Gezondheidsraad door de raad met betrokkenheid van de GGD en de
Milieudienst in een inhoudelijke discussie zijn besproken;

Gezien de maatschappelijke onrust in Velsen met betrekking tot dit onderwerp is het
van belang dat er uiterlijk binnen 3 maanden in de raad over wordt gesproken.
.
.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie