Trouw: Wat heb je aan een stralingsvrije broek? (met commentaar L.V. )

zondag, 02 december 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.trouw.nl/samenleving/wat-heb-je-aan-een-stralingsvrije-broek-~adbcba1c/?fbclid=IwAR0RR0Ak3GkxiPF-AABewCbzyzn6ZpA1s181kcr_UEwuc1IYVDDpmgsMatE
30 nov. 2018

HET CONSULT Een telefoon in de broekzak schaadt volgens sommigen de kwaliteit van het zaad. Gereproduceerd bewezen in vele wetenschappelijke onderzoeken, zie hieronder.

Een stralingsvrije broek! Om u te redden van onvruchtbaarheid! Een verbaasde lezer stuurt een linkje naar een spijkerbroek met een stralingsvrije zak om je telefoon in te stoppen. Wat moet zij hiervan geloven? Er is wel trouwens meer kleding op de markt waarvan verkopers zeggen dat het elektromagnetische straling tegenhoudt.

Een rondje webshops leert dat er naast broeken ook zwangerschapsbanden zijn en fleecedekentjes voor onder je laptop – mocht je die op schoot nemen. Wat steeds terugkomt, is de theorie dat de straling uit de telefoon er bij mannen voor zorgt dat de kwaliteit van hun zaad achteruit gaat, ‘blijkt uit onderzoek’, staat daar dan bij.
Dat is geen theorie, maar de praktijk, gereproduceerde meetresultaten.

Dat onderzoek komt uit 2014, verschillende media publiceerden erover. De theorie is dat de straling wordt omgezet in warmte. Als de telefoon constant dichtbij het kruis is, kan de temperatuur van de teelballen oplopen. Dat heeft een ongunstig effect op de productie van zaadcellen, ze worden als het ware gekookt.
Er wordt dus verwezen naar één onderzoek uit 2014. In:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7153/redir
staat echter: 'A dozen new studies link cell phone radiation to sperm damage. Even a cell phone in the pocket or on a belt may harm sperm DNA, result in misshapen sperm, and impair fertility in men. Laptop computers with wireless internet connections can damage DNA in sperm.'
Dat zijn er dus 12 na 2012 en niet één. En in:

www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec18_2012_Exposure_Effects_Fertility_Reproduction.pdf
wordt uitvoerig gerapporteerd over 'sperm damage', waaronder DNA schade, verminderde bewegelijkheid, en een significante vermindering in aantallen.
En tot slot in:

www.saferemr.com/2015/09/effect-of-mobile-phones-on-sperm.html
52 referenties naar wetenschappelijke peer-reviewed studies, waaronder overzichtsverhalen, die allen één of meer vormen van schade rapporteren aan sperma en/of testes, veroorzaakt door niet-thermische belasting met RF straling van draadloze communicatie.
De kwaliteit van de studie, en ook andere studies naar hetzelfde onderwerp, is matig, concludeerden hoogleraren toen al. Ook nu, zegt Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, zijn er veel méér onderzoeken waarbij geen aantoonbaar slecht effect van de straling op de vruchtbaarheid werd gemeten. “Maar die komen natuurlijk niet in het nieuws”, zegt zij. Volgens haar zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat je door straling van mobiele telefoons onvruchtbaar kan worden.
Wat Beerlage hier zegt is gezien voorgaande overvloedige informatie over schadelijke effecten te betitelen als onjuiste bedrieglijke misinformatie. Uitsluitend te verklaren als bedoeld zijnde de belangen van de telecomindustrie en de overheid te dienen, dit ten koste van de gezondheid van onze toekomstige bevolking.
In dit verband is het van belang te weten dat het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid de laatste jaren betaald is door overheid, energiebedrijven en telecomproviders en 'dus' hun belangen vertegenwoordigt. Monique Beerlage, de enige persoon voor dit artikel door Trouw geïnterviewd, is algemeen secretaris van dit Kennisplatform.
Drie van de vier NGO's die In de Klankbordgroep van dit platform zaten zijn dan ook al eind 2014 uit het zinloze overleg gestapt.


Hamvraag
Wel blijft overeind dat zaadcellen gevoelig zijn voor temperatuur, zegt zij. Dan is de hamvraag of een telefoon in de broekzak de teelballen daadwerkelijk opwarmt. “Juist om dit soort opwarmingseffecten te voorkomen gelden er blootstellingslimieten voor telefoons, die de opwarming van het lichaam beperken.” In Nederland wordt dit nauwgezet bijgehouden, aldus Beerlage. “Er is geloof ik maar één keer een telefoon uit de handel gehaald vanwege te hoge straling.”

Daarnaast zijn de blootstellingslimieten ruim genomen, volgens Beerlage. Dus zélfs als een telefoon meer eltromagnetische straling uitzendt (dat loopt op als je verder van een zendmast bent, of bijvoorbeeld in de auto, lift of metro zit) is er nog genoeg marge: de opwarming is zo gering dat de zaadcellen gespaard blijven.
De blootstellingslimieten zijn inderdaad ruim genomen, zo ruim dat de telecomindustie geen strobreed in de weg gelegd wordt bij het steeds verder verhogen van de stralingsintensiteiten, ten koste van de gezondheid van de burgers. De meesten weten dit niet omdat de klachten i.h.a. pas optreden na langdurige bestraling, vaak na jaren, waardoor met het verband met de oorzaak niet weet te leggen.

De stralingsvrije broekzak die de lezeres doorstuurde is gemaakt van zilverdraad en katoen. Het kledingmerk Garcia werkte ervoor samen met het bedrijf Radygo,. Het bedrijf beroept zich voor de werking van de stof op een validatie van TNO, die zij vanwege mogelijke concurrentie niet op hun site zetten, laat directeur Derk Mekkering weten. Metalen hebben een afschermende werking op straling, zegt hij. Het zilverdraad dus ook.

Schild om je telefoon
Beerlage is kritisch: “Je plaatst als het ware een schild om je telefoon heen. Dan zal de telefoon met een hoger vermogen gaan zenden om door dat schild heen te komen en de zendmast te bereiken, dus zal de blootstelling eerder stijgen dan afnemen.” Volgens Mekkering is dit niet van toepassing omdat de telefoon niet helemáál wordt afgesloten: het zilverdraad zit alleen aan de lichaamszijde. Daardoor heeft de telefoon ook gewoon bereik.
Mekkering heeft hier gelijk, de afscherming zit natuurlijk alleen aan de binnenzijde, Beerlage weet dit en geeft bewust een valse voorstelling van zaken.

Blijft volgens Beerlage overeind dat het probleem van de opwarming niet opgaat voor de telefoons in Nederland, omdat de limieten streng zijn en dit wordt gecontroleerd. Wie zijn telefoon niet via een obscure site in China heeft gekocht, heeft volgens haar geen beschermende kleding aan te trekken.

Beerlage zit continu te zaniken over opwarming terwijl ze heel goed weet dat het om niet-thermische biologische effecten gaat. Voor een eerder interview met Beerlage zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/10711/interview_monique_beerlage_van_het_kennisplatform_emv_afgenomen_door_pim_christiaans .

Wat de journalist van Trouw betreft, zij weet niets van het onderwerp, is kennelijk niet bereid zich erin te verdiepen en neemt klakkeloos aan wat Beerlage zegt. Trouw heeft in dit gebied trouwens een slechte naam wat betreft het geven van inhoudelijke objectieve informatie.

In de rubriek Het Consult beantwoorden experts vragen van lezers. Andere afleveringen leest u hier. Heeft u ook een gezondheidsvraag? Mail naar gezondheid@trouw.nl

Tot slot nog een link met dergelijke objectieve informatie:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2018.pdf .



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie