5G en antennes; Antennebureau

woensdag, 07 november 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
nov. 2018

5G en antennes
Vanaf 2020 wordt de vijfde generatie mobiele communicatie verwacht. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

Zendmasten en antennes veilig in gebruik
Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. Ook kleine 5G-antennes die dichtbij staan, moeten voldoen aan de veiligheidseisen.
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden

Wettelijke verankering veiligheidsnormen
Als basis hanteert Nederland de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling van de ICNIRP. In het actieplan Digitale Connectiviteit stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer voor om de ICNIRP-blootstellingslimieten ook wettelijk vast te leggen in de Telecommunicatiewet (Tw).
www.icnirp.org/en/frequencies/high-frequency/index.html
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/03/voor-alle-nederlanders-in-2023-vast-snel-internet
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden

Metingen naar elektromagnetische straling bij opstellingen 5G-antennes
Het Antennebureau heeft Agentschap Telecom gevraagd metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes in de openbare leefomgeving. Met (test)opstellingen van 5G-antennes worden de mogelijkheden van 5G getest op diverse plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld bij 5Groningen.
www.agentschaptelecom.nl/
www.5groningen.nl/

Doel van de metingen is om inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-antennes, voordat 5G landelijk wordt uitgerold. De uitkomsten van de metingen gebruiken we in onze voorlichting. Wij publiceren de meetresultaten naar verwachting in het 2e kwartaal van 2019 op onze website.

Zendmasten en antennes voor 5G in het Antenneregister
In het Antenneregister is straks te zien welke bestaande zendmasten 5G gebruiken en waar ze in uw omgeving staan. Dit geldt ook voor nieuwe antennes voor 5G.
www.antenneregister.nl/Html5Viewer_Antenneregister/Index.html?viewer=antenneregister

Nieuw antenneconvenant
In het antenneconvenant staat hoe de overheid, gemeenten en de telecomsector in de praktijk het plaatsen van vergunningsvrije antennes voor mobiele communicatie invullen. Het antenneconvenant 2010 loopt eind 2019 af en wordt vernieuwd. Dit is onderdeel van het actieplan Digitale Connectiviteit. In het nieuwe convenant wordt het plaatsen van antennes voor 5G meegenomen. De Rijksoverheid, de telecombedrijven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gestart met de besprekingen hierover. Ook het Antennebureau adviseert op basis van haar ervaringen uit de praktijk op welke punten het convenant verbeterd kan worden. Denk hierbij aan communicatie met omwonenden en de instemmingsprocedure voor huurders.
www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/documenten/convenanten/2018/januari/26/antenneconvenant-2010

Zie ook:
www.antennebureau.nl/?fbclid=IwAR2m0lOTLDCIai5TVjAv5BAKWPCMmNHLwkF6eRjymNu4ySctVsXvUyiOnOo .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie