5G (?) Den Haag: Scheveningen krijgt slimme lantaarnpalen

zondag, 28 oktober 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.omroepwest.nl/nieuws/3547402/Scheveningen-krijgt-slimme-lantaarnpalen?fbclid=IwAR3Yuht5shYhSMWpmKT6cS0S4Oruj2M0Kd1OBtN_z_1Fx2CMQWNNG5mgeFI
okt. 2018

DEN HAAG - De gemeente Den Haag en Eneco starten met het installeren van slimme lantaarnpalen op Scheveningen. De lichtmasten zijn er in de toekomst niet alleen om licht te geven, er worden ook allerlei technologische snufjes ingebouwd. De masten worden oplaadpunten voor elektrische auto’s. Aan de masten worden sensoren en objecten, zoals camera's toegevoegd. Zo kunnen de lichtmasten op afstand bediend worden waardoor de verlichting kan worden aangepast.

Er worden tussen de 500 en 800 slimme masten geplaatst. De eerste palen komen bij het Zwarte Pad te staan. 'Het Zwarte Pad is een plek die door veel burgers met name in de avond als onveilig wordt beschouwd,' zegt wethouder Boudewijn Revis. 'Door deze slimme technologie kan de lichtsterkte en ook de kleur worden aangepast waardoor het gevoel van onveiligheid sterk verminderd wordt.'

De masten kunnen ook de luchtkwaliteit meten en er wordt een WIFI netwerk aan gekoppeld met 5G. Geluidsoverlast en verkeersdrukte kunnen er mee opgemerkt worden. Daarnaast bieden de slimme lichtmasten mogelijkheden voor het signaleren van vrije parkeerplaatsen. Door gebruik te maken van data en meer te meten in openbare ruimtes kan efficiënter om worden gegaan met tijd, geld, ruimte en energie, zo is het idee.

Bovenstaande is niet helemaal duidelijk. Wellicht wordt bedoeld WiFi met de frequentie 5 GHz, maar zowel WiFi als 5G is ook mogelijk. Hoe je die twee zou moeten koppelen is me niet duidelijk. De definitie van 5G is ook niet altijd duidelijk. In onderstaande (meer betrouwbare) bron 3 wordt ook niet gesproken over koppeling van WiFi en 5G. Zie:

Bron 2: denhaag.raadsinformatie.nl/document/5460698/1/RIS297225_bijlage_1_Werkwijze_Smart_The_Hague_2016
2016
en
Bron 3: denhaag.raadsinformatie.nl/document/6866281/1#search=%22smart%202018%22
2018

met daarin de volgende tekst op pagina 52:

Smart The Hague
De voorbereiding van de inrichting van het Smart City Living lab in Scheveningen (het Living Lab
Scheveningen) is in volle gang. Samen met Eneco is het ontwerp voor een smart city infrastructuur
opgesteld. De basis hiervan wordt gevormd door slimme lantaarnpalen die naast verlichting, surveillance
via camera’s ondersteunt, oplaadpunten voor elektrische auto’s bevat en sensoriek waarmee de
luchtkwaliteit in het kader van de omgevingswet kan worden gemeten. De slimme lantaarnpalen
dienen tevens als opstelpunt voor antennes van het nieuwe mobiele 5G netwerk die nieuwe
toepassingen mogelijk maakt die een enorme impact kunnen hebben op de economie, bereikbaarheid
en veiligheid. In de tweede helft van 2018 wordt besloten of de gemeente overgaat tot een uitvraag
van de slimme lantaarnpalen.
Voor de uitvoering van de Nationale Smart City Strategie is Den Haag landelijk de trekker van het
thema safety & securty, waar cybersecurity onderdeel van uitmaakt. De gemeente pakt de rol van
boegbeeld op dit onderwerp en zorgt voor landelijke afstemming zodat steden van elkaar kunnen leren.

Gezondheidsproblemen kunnen bij bovenstaande veroorzaakt worden door:

- de RF straling gebruikt voor de draadloze aansturing (dimmen aan- en uit, e.d.) van de lampen, hiervoor is echter geen continue verbinding nodig,
- RF straling gebruikt voor andere doeleinden, zoals voor cameratoezicht, waarvoor wel een continue verbinding nodig is,
- de gepulste aansturing van de LED lampen zelf, die netvervuiling veroorzaakt,
- het blauwe licht van de LED lampen,
- de stroboscopische lichtweergave veroorzaakt door de gepulste aansturing van de lampen, en
- in de toekomst door de installatie van 5G en de daardoor veroorzaakte stralingsbelasting.

Voor de door onze overheid erkende problemen (netvervuiling) met LED lampen zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/11667/led_onderzoek_naar_led-verlichting

voor mogelijke gezondheidsproblemen met de slimme straatverlichting e.d. zie de vergelijkbare situatie in Gateshead (GB):
www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/11689/redir
en de links daarin. Volgens eerdere info gaat het in Gateshead helemaal niet om 5G - althans niet indien daar mm golven mee bedoeld worden - maar om een centraal beheersysteem voor beheer van de lampen waarbij draadloze WiMAC-technologie gebruikt wordt om elke individuele straatlantaarn op afstand te bewaken en te dimmen d.m.v. een combinatie van GPRS en een radiofrequentie van 868 MHz. Die 868 MHz straling kan natuurlijk gezondheidseffecten geven indien die continu aanstaat. Gezondheidseffecten kunnen ook veroorzaakt worden door de LED lampen met aansturing (zie hierboven).

voor het geplande nieuwe antenneconvenant zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11679/redir

voor mogelijke ernstige gezondheidsproblemen met 5G zie de zeer uitvoerige wetenschappelijke documentatie in:
www.5gspaceappeal.org/the-appeal

voor geplande metingen van 5G stralingsintensiteiten in Nederland zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11698/redir

voor testen met 3,5 GHz 5G in Den Haag zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11703/huawei_draait_live_5g_netwerk_in_nederland

voor nog niet bevestigde testen met 7,4 (?) GHz 5G in Den Haag zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11705/redir
Deze testen zouden verantwoordelijk zijn voor de meer dan honderd spreeuwen die dood uit de bomen vielen. Nogmaals een verdere bevestiging is nodig, maar de 5G straling is tot nu toe de enige verklaring.

Voor eerdere informatie over:

‘Smart City’ Den Haag zet stappen

www.computable.nl/artikel/expertverslag/overheid/6374013/4573232/smart-city-den-haag-zet-stappen.html?fbclid=IwAR2EIwKA5XhE7pg1uDsncA3uOugcz9rS97Vdx67hnG50E-L85iBRYt7lU54

Tot slot het geplande antenneconvenant met veel extra info:
www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11679/redir .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie