Stadspartij Den Helder bezorgd om straling antennes

zaterdag, 20 oktober 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/stadspartij-den-helder-bezorgd-om-straling-antennes?items_per_page=20
19 okt. 2018

De Stadspartij maakt zich zorgen om elektromagnetische straling van een mast aan de Landmetersweg in Den Helder. Daarover stelt de fractie vragen aan burgemeester en wethouders.

,,Ons bereiken signalen dat de mast in de nabijheid van Station Zuid verhoogd is en dat er antennes bijgeplaatst zijn. Er is onrust in deze buurt over het fenomeen straling en de invloeden op de gezondheid onder bewoners in de omgeving van deze mast’’, stelt de fractie in haar brief.

De Stadspartij wil weten of bewoners zijn ingelicht over de verhoging van de mast en het bijplaatsen van antennes.

Ook wil ze weten in hoeverre de controle, die bij de gemeente ligt, is gewaarborgd en of er achteraf veldsterktemetingen zijn gedaan en of hier dan gegevens van bekend zijn.

Volksgezondheid

De Stadspartij wil voorts weten hoe het op het gebied van metingen met de andere zendmasten/antennes in Den Helder is gesteld.
Tevens is de vraag of het college op de hoogte is van onderzoeken die aangeven dat elektromagnetische velden van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid.

,,En kunt u ons verzekeren dat de uitkomsten van dit onderzoek geen gevaar inhouden voor de volksgezondheid in de omgeving van deze mast?’’Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie