Met 5G fors meer antenne-opstelplaatsen nodig

maandag, 15 oktober 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/met-5g-fors-meer-antenne-opstelplaatsen-nodig.9599142.lynkx
13 okt. 2018

Het antenneconvenant, waar afspraken instaan over plaatsen van vergunningsvrije antennes voor dekking van mobiele netwerken, verloopt eind 2019. Gemeenten moeten volgens VNG hun belangen bij het opstellen van dit convenant verdedigen omdat er straks fors meer antenne-opstelpunten nodig zijn vanwege 5G.

Ruimtelijke inpassing versus goede dekking
VNG hoopt dat gemeenten meedenken over hun eigen belangen in het nieuwe convenant, zo meldt de organisatie op de eigen website. In het nieuwe convenant wordt ook de komst van het 5G netwerk meegenomen, waarmee de snelheden van het mobiele netwerk drastisch omhoog zullen gaan. Een goede dekking bij dit netwerk vergt echter veel meer opstelpunten voor antennes in iedere gemeente dan momenteel het geval is. Het is daarom volgens VNG van belang dat er wordt nagedacht over ruimtelijke inpassing van de antennes. De afweging voor gemeenten bij het invullen van het convenant bestaat uit een goede dekking voor iedereen versus ruimtelijke inpassing.

Klankbordgroep
VNG heeft voor gemeenten een klankbordgroep opgericht en nodigt ze uit om hieraan deel te nemen. Het overleg van deze groep vindt voornamelijk via het online forum ROMnetwerk plaats. Een eerste versie van het convenant moet voor de zomer van 2019 afgerond zijn.


Zie ook:
www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11679/redir
en de links daarinLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie