Verzet GGD’en tegen procedure zendmast, Reformatorisch Dagblad

donderdag, 08 juni 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Wetenschapsredactie Reformatorisch Dagblad
www.refdag.nl

AMSTERDAM - De medisch milieukundigen van alle GGD’en in Nederland tekenen
verzet aan tegen de plaatsingsprocedure van zendmasten voor mobiele telefonie.

Niemand mag worden geconfronteerd met een zendmast in zijn directe omgeving
zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te hebben verleend. Dat stelt Fred
Woudenberg, hoofd van de afdeling medische milieukunde van GGD Amsterdam en
voorzitter van de vakgroep van medisch milieukundigen die werkzaam zijn bij
alle 36 GGD’en in Nederland. Ook de bezorgdheid van mensen ten aanzien van de
vermeende gevolgen van zendmasten voor hun gezondheid moet een grote rol spelen
bij locatiekeuzes, vindt Van Woudenberg.

Hij reageert daarmee op de uitkomsten van het dinsdag gepresenteerde Zwitserse
onderzoek naar umts-velden en de effecten daarvan op de gezondheid bij
blootstelling op korte termijn. „Bij plaatsing van zendmasten voor mobiele
telefonie is het belangrijk dat direct omwonenden instemming kunnen geven en
dat die procedure strikt wordt nagevolgd”, aldus Woudenberg. Hij stelt dat de
dinsdag gepresenteerde studieresultaten -afkomstig van serieus wetenschappelijk
onderzoek- niets zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s van blootstelling aan
umts-velden op de lange termijn.

„Woudenberg spreekt niet voor zichzelf, maar namens de hele club van
milieukundigen die bij GGD’en werken”, aldus collega Matthijs Veldt van GGD
Nederland, de koepel van GGD’en.

Op dit moment wordt alleen bij bewoners van flats gevraagd hoe zij denken over
een zendmast op het dak. Degenen die niet reageren, worden geacht geen bezwaar
te hebben tegen plaatsing. Op die manier ontstond in het verleden op veel
plaatsen een ’meerderheid’ van bewoners die geen bezwaar heeft tegen een
zendmast.

Bij masten die op de grond worden geplaatst -bijvoorbeeld op sportvelden- moet
een bouwvergunning worden verleend. Omwonenden kunnen daartegen bezwaar
aantekenen. Zorgen van mensen over hun gezondheid in relatie tot umts-masten
spelen in zo’n procedure geen enkele rol. Er wordt slechts gelet op andere
aspecten, zoals inpasbaarheid in de omgeving.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie