Alarm over UMTS van alle GGD’s (Zwolle), De Stentor

donderdag, 08 juni 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Alarm over UMTS van alle GGD’s
door JANINE STOUGIE
www.destentor.nl/vpitems/article401968.ece

Zie ook het artikel in het Reformatorisch Dagblad: UMTS%20in%20de%20media/1167 .

ZWOLLE - Niemand mag worden gedwongen een UMTS-zender in zijn onmiddellijke woonomgeving te hebben zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven. Naast vermeende gezondheidsrisico’s moet ook de bezorgdheid van mensen een grote rol spelen bij de locatiekeuzes.
Met dat opmerkelijke standpunt reageren de verzamelde GGD’s in Nederland op de dinsdag gepresenteerde resultaten van een Zwitsers onderzoek naar schadelijke gevolgen van UMTS op de gezondheid. Volgens het onderzoek, dat mede in opdracht van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer werd uitgevoerd, zijn er geen nadelige korte termijn-effecten van blootstelling aan UMTS-zenders gevonden.

De overkoepelende landelijke organisatie van 36 GGD’s, die gemeenten adviseren over gezondheidsbeleid, vindt dat het onderzoek geen garantie geeft dat blootstelling onschadelijk is. Bovendien is er niet gekeken naar de lange termijn-gevolgen.

‘Belangrijker dan het doen van meer onderzoek is dat bij plaatsing van UMTS-zenders rekening wordt gehouden met de bezorgdheid van mensen. Het is dan ook belangrijk dat de procedure, waarbij masten pas worden geplaatst nadat direct-omwonenden instemming hebben gegeven, strikt wordt nagevolgd’, meent de landelijke GGD-goeroe op het gebied medische milieukunde Fred Woudenberg.

‘Het is een provocerend standpunt, bedoeld om de zaak wakker te schudden’, zegt Jaap de Wolf, beleidsmedewerker Team Milieu & Gezondheid, van GGD Regio IJssel-Vecht. ‘Het gaat weliswaar om een serieus wetenschappelijk onderzoek, maar je moet de gezondheidsklachten die mensen in de buurt van UMTS-masten hebben ook serieus nemen. Veel van die mensen hebben serieuze problemen’, weet De Wolf.

In GGD Regio IJssel-Vecht zijn twaalf gemeenten - Zwolle, Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwartewaterland, Kampen, Hattem, Heerde, Olst/Wijhe en Raalte - met ruim 420.000 inwoners vertegenwoordigd.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie