Dubbelrol Ton Rombouts voorzitter Kennisplatform EMV en lid Eerste Kamer

dinsdag, 25 september 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.ftm.nl/artikelen/senatoren-adviesfuncties?share=1&utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=863e21bf74-SenatorenNB_leden&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-863e21bf74-241104581
en Facebook site 'Straling en zo'
25 sept. 2018

Interessant stuk naar aanleiding van de affaire rondom Anne-Wil Duthler die onder vuur ligt omdat ze een wetsvoorstel steunde waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. EHS en de kamervragen erover die von Martels stelde komen expliciet aan bod. Met name wordt de rol van het ''onafhankelijke'' Kennisplatform EMV benadrukt die het Ministerie hielp bij het beantwoorden van de kamervragen.

''Elektrohypersensitiviteit is geen groot politiek onderwerp. In alle Kamerstukken is het woord slechts negen keer terug te vinden. Toch buigt jonkheer, veeboer en kersvers Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) zich eind 2017 over de kwestie. Von Martels heeft een Australisch artikel van twee jaar terug gelezen. Dat stuk verhaalt over elektromagnetische straling van zendmasten of wifi, die mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ook meldt het dat Nederland in vergelijking met andere landen weinig voorzorgsmaatregelen treft.

Von Martels stelt zes schriftelijke vragen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en vraagt vooral om richtlijnen om de straling beperken. De bewindsvrouw antwoordt dat dit niet nodig is: er is immers niet wetenschappelijk bewezen dat gebruik van mobiele telefonie risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. Ze verwijst daarvoor naar het adviesorgaan van de overheid, de Gezondheidsraad.

Ook schrijft Van Veldhoven dat Nederland het zogeheten Antenneconvenant kent: een afspraak uit 2010 tussen de Rijksoverheid, gemeenten en mobiele providers. De laatstgenoemden, de commerciële bedrijven dus, beloven dat ze antennes zorgvuldig plaatsen en ‘zorg dragen dat de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden zo laag als redelijkerwijs mogelijk is’. En dan is er, zo meldt de bewindsvrouw, nog een ander adviesorgaan: het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, dat in de geest van het overheidsbeleid voorlichting geeft. ‘Op de website is informatie te vinden over hoe men zelf bij het gebruik van apparatuur blootstelling aan elektromagnetische velden kan verminderen.’

Een paar dagen later, tijdens een debat, noemt Von Martels de antwoorden ‘niet helemaal bevredigend’. Hij weet nog steeds niet hoe de staatssecretaris blootstelling aan straling zo laag mogelijk houdt; ‘daarnaast is mij verteld dat de belangenverenigingen voor mensen met elektrohypersensitiviteit uit het Kennisplatform zijn gestapt omdat zij zich niet gehoord voelden.’ Van Veldhoven belooft de gezondheidseffecten te blijven controleren. En over het platform: ‘Het is inderdaad ook belangrijk dat de inspraak en de betrokkenheid van mensen goed geborgd wordt. Dus ik zal nog eens kijken wat hier precies speelt.’ Er is sindsdien in het parlement niet meer over de kwestie gesproken.

De kwestie is verder weinig opvallend, op één ding na: de partij die de staatssecretaris hielp bij het beantwoorden van de schriftelijke vragen. Dat blijkt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden te zijn. ‘Ondersteuning ministerie I&M bij Kamervragen over elektrohypersensitiviteit’, lezen we in de jaarrekening 2017 van het platform. Ook bood het platform ‘ondersteuning’ aan de gemeente Utrecht bij vragen over een zendmast in de wijk Lombok.

‘Rechtsstatelijk kán dit helemaal niet’

Het platform, door de Rijksoverheid en commerciële bedrijven gesubsidieerd, wordt ‘onafhankelijk’ voorgezeten door Ton Rombouts, Eerste Kamerlid voor het CDA.

‘Dit kán helemaal niet’

Ton Rombouts is lang niet de enige volksvertegenwoordiger die de afgelopen jaren, al dan niet via een platform, advies uitbracht aan ministeries of andere (lokale) overheden.Zie verder:
https://www.ftm.nl/artikelen/senatoren-adviesfuncties?share=1&utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=863e21bf74-SenatorenNB_leden&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-863e21bf74-241104581Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie