„Umts-studie laat nog vragen open”, Reformatorisch Dagblad

woensdag, 07 juni 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.refdag.nl/artikel/1263475/%26bdquo%3BUmts-studie+laat+nog+vragen+open%26rdquo%3B.html

DEN HAAG - Het Zwitserse onderzoek naar de effecten van umts-straling geeft niet alle antwoorden waar de maatschappij op zit te wachten.

Dat stelt prof. dr. ir. Peter Zwamborn in reactie op de dinsdag gepresenteerde resultaten van de Zwitserse umts-studie. Zwamborn was onderzoeksleider van de TNO-studie uit 2003 naar effecten van gsm- en umts-straling.

De TNO-onderzoeker heeft kritiek op de uitspraak van staatssecretaris Van Geel dat nu ondubbelzinnig is aangetoond dat umts-straling niet schadelijk is. „Dat is met 100 kilometer per uur uit de bocht vliegen. Deze studie richt zich op de effecten op korte termijn, wat de eventuele effecten op de lange termijn zijn, weet nog niemand.”

Zwamborn stelt dat het Zwitserse onderzoek deskundig is uitgevoerd, maar zou graag meer inzicht hebben in de toegepaste correctiefactoren bij bepaalde uitkomsten. „Als een uitkomst buiten het verwachte bereik ligt, kun je die eruitgooien vanuit de gedachte dat de waarneming niet klopt. Hoe dat in deze studie is gebeurd, is me niet duidelijk.”

Zwamborn zegt met name getroffen te zijn door de psychosociale factoren die spelen rond de problematiek. „Als iemand bang is voor straling, kan dat gevolgen hebben. In de loop der jaren heb ik mensen huilend aan de telefoon gehad. Ze sliepen niet meer en vroegen of ik nog wat voor hen kon doen. Dat raakte me.”


-----

Van Geel opgelucht na umts-studie
www.refdag.nl/artikel/1263476/Van+Geel+opgelucht+na+umts-studie.html

Wetenschapsredactie

DEN HAAG - Staatssecretaris Van Geel is opgelucht over de uitkomsten van een Zwitsers onderzoek naar umts-zendmasten. „Er is geen nadelig effect gevonden, ook niet een beetje”, zo verklaarde de bewindsman dinsdagmiddag in Den Haag voor een afgeladen zaal met journalisten.

Via een onlineverbinding met Zrich kregen die de uitkomsten van de Zwitserse studie voorgeschoteld, voorzien van een toelichting van de drie belangrijkste onderzoekers. Zij benadrukten dat de resultaten van hun studie slechts de effecten van kortdurende blootstelling aan umts-elektromagnetische velden weergeven en dat er geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van langdurige blootstelling aan straling van umts-antenne-installaties.

Van Geel trok de cirkel breder en stelde dat uit „tientallen andere studies” blijkt dat umts- straling ook op de lange termijn veilig is. „Bovendien is er geen wetenschappelijke grondslag voor twijfel”, aldus de staatssecretaris.

Tegelijk kondigde de bewindsman de opzet aan van een breed onderzoeksprogramma rond elektromagnetische velden en gezondheid. „Niet omdat er reden is voor zorg, maar om deskundigheid te bevorderen en een vinger aan de pols te houden bij nieuwe ontwikkelingen.” Ook komt er een wetenschappelijk kennisplatform waar burgers, overheden en bedrijven terechtkunnen voor vragen over gsm- en umts-straling.

Tegelijk met de presentatie van de onderzoeksresultaten werd het 38 pagina’s tellende artikel met de beschrijving van het umts-onderzoek in het tijdschrift Environmetal Health Perspectives op internet vrijgegeven (www.ehponline.org).

De effecten van umts-elektromagnetische velden werden onderzocht bij 33 elektrogevoelige en 84 niet-elektrogevoelige deelnemers, in totaal drie keer zo veel proefpersonen als in het TNO-onderzoek uit 2003. De deelnemers moesten gedurende drie kwartier tijdens drie sessies -een sessie per week- achter een computer testjes uitvoeren en achteraf een vragenlijst over hun welbevinden invullen.

Tijdens n sessie werden ze niet blootgesteld aan umts- straling, tijdens een tweede sessie aan een veldsterkte van 1 volt per meter en tijdens een derde sessie aan een veldsterkte van 10 volt per meter. De computer bepaalde de volgorde van de sessies. Deelnemers noch onderzoekers wisten wanneer de proefpersonen werden blootgesteld.

Tijdens de twee sessies waarin de umts-straling werd ingeschakeld, werden geen veranderingen in het welbevinden gesignaleerd ten opzichte van de controlesessie zonder straling.

De stichting StopUMTS benadrukt dat de uitkomsten van de Zwitserse studie alleen betrekking hebben op de korte termijn en niets zeggen over blootstelling gedurende langere tijd. Een woordvoerder van MoNet (Mobiele Netwerkoperators), waarin KPN, Vodafone, Orange, Telfort en T-Mobile zijn vertegenwoordigd, vindt de conclusies van het onderzoek „erg prettig om te horen.” Hij gaat ervan uit dat de gemeenten die hebben gezegd te zullen wachten op het onderzoek, nu hun beleid aanpassen. „Een gemeentebestuur heeft de taak te oordelen op basis van feiten en niet op grond van emoties, een situatie die zich in sommige gemeenten voordeed.”

Ook staatssecretaris Van Geel rekent erop dat de ongeveer zeventig gemeenten die weigerden masten te plaatsen nu wel toestemming geven. „We leven niet in een bananenrepubliek en de rijksoverheid bepaalt op dit terrein de kaders.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht ook dat de gemeenten die eerder „hun beleid hebben gewijzigd, hun beleid zullen aanpassen.” Of alle gemeenten overstag gaan, valt echter nog te bezien. Wethouder Aarts van Tilburg, die vergunningen voor nieuwe umts-masten opschortte, stelt dat de uitkomst van het Zwitserse onderzoek „zeker consequenties zal hebben voor het beleid.” Maar de gemeente Haarlemmermeer wil de masten uit de woongebieden blijven weren.

Er lopen nog drie studies rond umts: in Japan, Denemarken en Engeland. De resultaten van het Japanse onderzoek worden binnenkort verwacht. Inmiddels staan in Nederland ongeveer 3500 umts-zendinstallaties met drie antennes. Voor een goede dekking van een landelijk netwerk zijn ongeveer 20.000 installaties nodig, meldt het Antennebureau.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie