Update Gemeente Heusden - beleidsplan Openbare verlichting 2018 -2022

dinsdag, 10 juli 2018 - Categorie: Berichten Nederland

7 juli 2018

Op 3 juli jl. is het aangepaste beleidsplan Openbare verlichting 2018 - 2022 in de gemeente Heusden UNANIEM aangenomen door de gemeenteraad. In dit beleidsplan wordt o.a. gesproken over de uitrol van 5G, slimme lantaarnpalen, LED verlichting en Smart City. Het beleidsplan is na de raadsinfovergadering van 13 juni aangepast op een aantal punten.

De aanpassingen zijn doorgevoerd nadat er tijdens de raadsinfovergadering meer informatie gegeven is op het gebied van straling en gezondheid door Rob Verboog en mijzelf, en naar aanleiding van de zienswijzen die vooraf door een aantal inwoners is ingediend. In deze video is de raadsinfovergadering 13 juni 2018 terug te zien (https://heusden.raadsinformatie.nl/…/informatievergaderinge… dubbelklikken op punt 11).

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli bedankte dhr. Meesters van DMP Heusden, het CDA en wethouder van Bokhoven de insprekers en de inwoners die vooraf een zienswijze hadden ingediend voor de inbreng en inzichten op het gebied van straling. De gemeente Heusden staat duidelijk open voor inbreng.

De wijzigingen in het plan gaan o.a. over gezondheidsaspecten, de volksgezondheid stond niet in het oorspronkelijk plan, maar is nu wel opgenomen:

''Een ander aspect is de zorg onder een klein deel van de bevolking over mogelijke gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door elektromagnetische velden van voornamelijk zend- en communicatieapparatuur in de openbare ruimte. Onder hen zijn ook mensen die lijden onder elektrohypersensitiviteit (EHS), een overgevoeligheid voor elektromagnetische velden. Met de komst van Smart City technologie, waaronder 5G en publieke Wi-Fi, zal meer van dit soort zend- en communicatieapparatuur nodig zijn. Dit kan betekenen dat het aantal elektromagnetische velden in de openbare ruimte zullen toenemen.
Daarbij is het belangrijk oog te houden voor mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en lichthinder en lichtvervuiling te vermijden of zo veel mogelijk te voorkomen.''

Vrijwel alle aanbevelingen die Rob had gedaan zijn overgenomen, behalve de aanbeveling om de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventuele gezondheidsschade. Dit heeft de gemeente helaas niet in het plan opgenomen. Via deze link (https://www.heusden.nl/…/Raads…/Raadsvergadering_3_juli_2018 , punt 9), zijn de stukken van de vergadering van 3 juli in te zien.

We zouden graag nog een informatieavond over straling organiseren voor de gemeenteraad, want de tijd die beschikbaar was om in te spreken tijdens de raadsinfovergadering was zeer beperkt. Hopelijk komt deze mogelijkheid er nog, maar ook in de beperkte tijd die er was en de inbreng in de vorm van de zienswijzen van o.a. Angela van Alphen-Verreijt mogen we zeker van een succes spreken.

P.V.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie