Van het aardgas af of niet?

maandag, 25 juni 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: stralingsbewust.info/2018/06/23/elektrogevoelige-mensen-willen-niet-van-het-aardgas-af/
23 juni 2018

Elektrogevoelige mensen willen niet van het aardgas af

Donderdag viel in de Volkskrant te lezen dat ‘wie geen energie bespaart, het gaat voelen in de portemonnee‘. Uit het belastingvoorstel van de Klimaattafel blijkt dat de energiebelasting op aardgas de komende twaalf jaar met 75 procent zou moeten stijgen, terwijl de belasting op stroom juist meer dan de helft zou moeten dalen. Dit zou er voor moeten zorgen dat mensen van het gas af gaan en gemotiveerd worden om te investeren in elektrische warmtepompen en dergelijke.

Uiteraard is het belangrijk om als samenleving te zoeken naar duurzame oplossingen voor ons klimaat. Maar in alle discussies wordt er nergens gesproken over de gezondheidseffecten van steeds meer elektrische apparaten in onze huizen. Elektrogevoelige mensen ervaren gezondheidsklachten van de elektrische en magnetische velden die deze elektrische apparaten genereren. Voor hun welzijn is het juist heel belangrijk dat er zo weinig mogelijk elektrische apparaten worden gebruikt.

Steeds meer elektrische apparaten in huis
De afgelopen jaren verschijnen er steeds meer elektrische apparaten in onze huizen. De elektrische kookplaat, boiler, warmtepomp, omvormer voor zonnepanelen, etc. De hoeveelheid elektrische en magnetische velden om ons heen neemt hierdoor sterk toe.

Aangezien het menselijk lichaam ook functioneert op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen (hart, hersenen, zenuwstelsel), is het niet zo vreemd dat wij als mensen hierdoor ook beïnvloed worden. Elektrogevoelige mensen ervaren hier dan ook ernstige hinder van. De overheid is volop bezig om heel Nederland van het gas af te krijgen, maar dit heeft wel grote gevolgen voor elektrogevoelige mensen.

Koken op gas
Vanwege de elektrische en magnetische velden die worden gegenereerd door elektrische- en inductiekookplaten, koken elektrogevoelige mensen op gas. Het is voor hun gezondheid dan ook heel belangrijk dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft. Zie bijvoorbeeld de ervaringen van Ria Lurvink-Luttikhold in haar blog van 22 juni. Ook zij verwondert zich waarom de overheid geen rekening houdt met de groeiende groep mensen die hier last van heeft. De diverse belangenverenigingen hebben deze gezondheidskwestie al vaak bij de overheid onder de aandacht gebracht, maar helaas wordt er nog steeds geen rekening met hen gehouden.

Steeds meer mega-transformatorstations nodig
Als Nederland massaal van het gas af gaat en overstapt op elektrische toepassingen, dan zal de vraag naar elektriciteit ook enorm gaan groeien. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer en steeds grotere transformatorstations nodig zijn om al die elektriciteit te kunnen leveren. Daarnaast is er ook voor het draadloos verzenden van data via zendmasten veel elektriciteit nodig.

Er is nu al veel weerstand van omwonenden tegen de komst van dit soort transformatorstations. Zie bijvoorbeeld de recente acties rondom de voorgenomen plaatsing van een mega-transformatorstation vlakbij Rijsenhout. Dit betreft een stroominstallatie van twaalf voetbalvelden (!) groot. Dit soort stroominstallaties zorgt niet alleen voor sterke elektromagnetische velden, maar ook voor continue geluidsoverlast (bromtonen).

Wetgeving
Op 26 juni komen de onderhandelaars (o.a. milieuorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, huiseigenaren, energie-, bouw- en installatiebedrijven, vakbonden en banken) voor de laatste keer bijeen en zullen ze een definitief wetsvoorstel opstellen. In de tweede week van juli zal dit voorstel openbaar gemaakt worden. De Tweede Kamer beslist uiteindelijk of het belastingvoorstel en de andere onderdelen van het Klimaatakkoord ook echt uitgevoerd gaan worden.

Aangezien er al is besloten dat Nederland van het aardgas af moet, is er ook een wetswijziging noodzakelijk. De eigenaren van bestaande woningen met een gasaansluiting kunnen nu niet gedwongen worden om van het gas af te gaan. Dat recht op een aardgasaansluiting moet daarvoor in de wet gewijzigd worden in een recht op verwarming. De gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen is wel al afgeschaft en verdwijnt per 1 juli aanstaande.

Voor stralingsgevoelige mensen zijn dit zeer zorgwekkende ontwikkelingen. Want zij worden straks gedwongen om elektrische kookplaten, boilers, warmtepompen, etc. te gebruiken, terwijl zij daar gezondheidsklachten door ervaren. Waarom houdt de overheid hier geen rekening mee? Hoe zit het met het bestaansrecht van deze groep mensen?

Bron 2: www.nemokennislink.nl/publicaties/koken-op-waterstofgas/
17 oktober 2012

Dit is wel een oud verhaal, wat is het vervolg?

Duurzame energie van zonnepanelen is op Ameland omgezet in waterstof en daarna geïnjecteerd in een klein aardgasnet. Op deze mix van aard- en waterstofgas (1 op 5) blijk je uitstekend te kunnen koken. De techniek Power-to-gas kan helpen om duurzame energie in te passen in bestaande energie-infrastructuur.

Het gas onder Slochteren raakt ooit op, maar er komt nieuw waterstofgas bij. Veertien huishoudens op Ameland hebben zonder technische problemen vier jaar gekookt en hun huis verwarmd op een mix van aardgas en waterstofgas. Er is vervolgonderzoek nodig, maar de proef laat zien dat waterstof geproduceerd met duurzame energie van zon en wind bijgemengd kan worden in het aardgasnet.

Flexibeler omgaan met energievoorraad
Energie in gasvorm, de waterstof, is gemakkelijk op te slaan en te transporteren, in tegenstelling tot de elektriciteit uit zonnecellen en windmolens. Met zo’n buffer kunnen we flexibeler omgaan met onze energievoorraad. Waterstofgas opwekken kan al met een simpele huis-tuin-en-keuken-installatie.

De gedachte is dat op termijn waterstofgas in het landelijke gasnet kan worden gemengd met biogas van boerderijen, waardoor er steeds meer duurzame energie stroomt naar Nederlandse huishoudens. Het past in de grote overstap van fossiel naar duurzaam.

Vier jaar durende test
Waterstof is een kleiner molecuul dan methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas. Daarom was er in het onderzoek extra aandacht voor lekkages. Verder heeft waterstofgas een lagere energiedichtheid dan aardgas.

Het project op Ameland wilde vooral onze gasinfrastructuur aan de tand voelen: kunnen het fornuis en de leidingen het aan en kunnen we er goed mee koken en stoken? Dat zochten GasTerra, Joulz, Stedin en de gemeente Ameland uit in een vier jaar durende test. Na grondige controle van het gasnet en de fornuizen stroomde aardgas met waterstofgas naar een klein appartementencomplex.

Het waterstof in de gekozen mengverhouding heeft geen invloed op de leidingen, materialen en gastoestellen, concludeert Kiwa Technology, die de metingen verricht. Ook de bewoners zijn tevreden. Duurzame energie van het dak kunnen we dus in een handzame vorm gebruiken, opslaan, verhandelen en vervoeren.

Waterstof produceren
Hoe zet je duurzame stroom om in waterstofgas? Bij de productie van waterstof worden koolwaterstoffen uit leidingwater omgezet in waterstofgas. Vloeibaar water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. In het project op Ameland gebeurde dat in een kleine Amerikaanse electrolyser op wasmachineformaat. De input is ordinair kraanwater met eventueel een toevoeging voor de juiste geleidingsgraad. In een uur tijd maakt het apparaat ruim 1 m3 waterstofgas aan. Een computer met sensoren in de mengleiding zorgt met kleine injecties voor de juiste verhouding (1:5).

Projectleider Albert van der Meer van infrastructuurbedrijf Joulz: “Het injecteren van waterstofgas is een stap vooruit in de Nederlandse Energietransitie. We delen de projectinformatie met andere partijen, maar de vervolgstap is nu aan anderen. Bijmengen op grote schaal is vooral interessant voor hogedruknetten en het landelijke gasnet. Het waterstofpercentage zakt dan wel wat, want oude gastoestellen kunnen hoge waterstofpercentages niet aan.”

Power to gas
Shell werkt samen met het Engelse National Grid aan waterstofinjecties in het Engelse gasnet. De energie komt van windparken, vooral op momenten dat er veel wind is en de stroomprijs laag. In Noord-Duitsland gaan GasUnie en Greenpeace waterstofgas injecteren in het Duitse gasnet (eigendom van GasUnie).

Waterstofgas in het gasnet is genomineerd voor de wedstrijd Enlightenmentz dat lichtende voorbeelden voor een duurzame toekomst in het zonnetje zet. De prijzen van Enlightenmentz of the year 2012 worden op 1 en 2 november bekend gemaakt tijdens het congres Energy 4 Next Generations II. Het congres is in Science Center NEMO, waar ook een kleine tentoonstelling aan de ideeën wordt gewijd.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie