StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
03/10/18LED: Onderzoek naar LED-v
01/10/18Voorlichting voor wie nie
Artikelen
19/10/18Prof. Pall's Response to
18/10/18USA: Greenbank, het dorp
12/10/18THE PHYSIOLOGICAL AND ENV
10/10/18COMPILATIE: Maatregelen v
01/10/18Expert waarschuwt voor on
01/10/18Relatie tussen hoogspanni
Berichten Nederland
20/10/18Stadspartij Den Helder be
15/10/18Met 5G fors meer antenne-
13/10/18Raad Lingewaal niet akkoo
10/10/18Elektrostress - Milieuaa
09/10/18Mobiele telefoon verboden
Berichten België
03/09/18Waar staan de UMTS (3G) e
23/07/18Brusselse overheid tekent
Berichten Internationaal
21/10/18China bans mobile phones
19/10/18The 'Phonegate Scandal' m
10/10/18COMPILATION of measures t
10/10/18Cuba: Microwave Weapons A
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/10/18Ziek door straling, RTL l
01/10/18Dilemma? Baantje met stra
01/10/1827 jaar, elektrosensitief
Onderzoeken
10/10/18Diplomats' Mystery Illnes
06/10/18Low-intensity EMF induce
28/09/18Variation in temporal rel
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
21/10/18Reconnu victime d’un ac
27/09/18Juridisch café VVM over
25/09/18WMO: Succesvolle praktijk
Oproepen
22/10/18Op maandag 22 oktober wor
17/10/18Gezocht: deelnemers aan k
15/10/18Lezing “(Geen) Wifi op
Folders
10/09/18Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
12/10/18Geplaatst in Eindhovens D
02/10/18St. EHS brief naar Tweede
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Duurzaam Antennebeleid Weesp    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Duurzaam Antennebeleid Weesp
vrijdag, 15 juni 2018 - Dossier: Algemeen


15 juni 2018

Op initiatief van Groen Links is de volgende (onderstaande) motie gezamenlijk met PvdA, CDA en VVD ingediend en unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Weesp.

M 2018/15

Onderwerp: Duurzaam Antennebeleid Weesp

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2018,

Overwegende dat:
• Het college in februari jl. een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke antenne-installatie voor mobiele communicatie aan de Leeuwenveldseweg;
• Daardoor commotie is ontstaan onder inwoners omdat zij hier niet bij betrokken zijn geweest en zij zich zorgen maken over de gezondheidseffecten van straling van zendmasten;
• Weesp inspraak van bewoners bij besluiten over hun woon- en leefomgeving belangrijk vindt;

Constaterende dat:
• Het gemeentelijk beleid inzake antenne-installaties voor mobiele communicatie berust op een voorstel van het college gedateerd 14 april 2000;
• Er sinds die tijd een enorme ontwikkeling in mobiele telefonie en dataverkeer heeft plaatsgevonden;
• in 2020 het 5G netwerk zal worden uitgerold;

Roept het college op:
• om bij nieuwe aanvragen van (verlenging van) vergunningen om antenne-installaties (zendmasten) te plaatsen bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden;
• Hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen om geen zendmasten nabij woningen toe te staan en de straling te minimaliseren met behoud van bereik, en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners;
• Het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk.

en gaat over tot de orde van de dag.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer