Buurt in Kerkdriel wil zendmast niet (met vervolg)

zaterdag, 15 december 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.bd.nl/maasdriel/buurt-in-kerkdriel-wil-zendmast-niet~a9902993/
8 juni 2018

KERKDRIEL - Aan de Industriestraat in Kerkdriel is een 39 meter hoge zendmast gepland. Omwonenden zien dat niet zitten.

Blootstelling aan straling en waardeverminderingen van omliggende woningen en bedrijven. Dat zijn de twee belangrijkste punten uit het bezwaarschrift dat 36 bewoners en ondernemers uit de Industriestraat en directe omgeving in Kerkdriel hebben ingediend bij de gemeente Maasdriel. Een bedrijf uit Reeuwijk wil op een perceel aan de Industriestraat een 39 meter hoge zendmast plaatsen, voor de telecombranche. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) heeft hiervoor namens de gemeente Maasdriel in maart van dit jaar een vergunning verstrekt.

Aansprakelijk
Buurtbewoners en de eigenaren van enkele bedrijven zijn er alles behalve blij mee. Zij vechten de vergunningen aan en stellen in hun bezwaarschrift de gemeente aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van de mast. Ze zijn bang dat de straling een schadelijke invloed op hun gezondheid heeft. En ze vrezen dat hun huis of bedrijf minder waard wordt en lastiger te verkopen is.

De 36 bezorgde buurtbewoners vinden de locatie aan de Industriestraat niet geschikt. Volgens het bestemmingsplan mogen bouwwerken hier niet hoger zijn dan tien meter. Voor een antenne-installatie kan een uitzondering worden gemaakt, mits aan een hele lijst voorwaarden wordt voldaan. Volgens de ODR is dat hier het geval, maar de omwonenden bestrijden dat. Zij voeren in hun bezwaarschrift meerdere punten uit de vergunning op die niet zouden kloppen met de werkelijkheid.

Kerktoren
,,In de vergunning staat dat plaatsen van een antenne op een bestaand bouwwerk niet mogelijk is, omdat er binnen het zoekgebied van 300 meter geen hoge gebouwen zijn.'' De bezwaarmakers wijzen op de toren van de kerk aan de Kerkstraat, en op woonzorgcentrum De Leyenstein. ,,Slechts enkele tientallen meters verderop en hoog genoeg.'' Maar er rammelt in de vergunning meer, menen ze. Zo wordt gesteld dat de locatie op een industrieterrein ligt. Aan de Industrieweg wordt weliswaar wonen en bedrijvigheid gecombineerd, maar de locatie ligt midden in het dorp, met daarom heen gewone woonstraten. De bezwaarmakers komen dan ook niet alleen uit de Industriestraat, maar ook uit de Kerkstraat, Kerckquartier en Binnenquartier.

In het bezwaarschrift is verder een lijst een onderzoeken meegestuurd waaruit blijkt dat de straling van zo'n zendmast een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen. ,,Ons inziens is sprake van ontoelaatbare risico's.''

Op 14 juni buigt de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zich over de kwestie. De hoorzitting is om 17.00 uur op het gemeentekantoor in Zaltbommel.


Bron 2: www.bd.nl/bommelerwaard/rechter-laatste-hoop-in-strijd-tegen-zendmast-kerkdriel~a5c07057/
15 dec. 2018

ARNHEM/KERKDRIEL - Bewoners van de Industriestraat en de Kerkstraat in Kerkdriel die de komst van een 39 meter hoge telefoonmast vrezen, snappen niet dat de gemeente Maasdriel een vergunning voor de mast afgaf zonder eerst serieus met hen naar alternatieve locaties te kijken. Deze week stapten zij naar de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Nederland.

Afgelopen maart gaf de gemeente Maasdriel een vergunning voor het verplaatsen van de mast vanaf de huidige locatie aan de Antillenstraat naar de Industriestraat aan het bedrijf Shere, dat de mast wil plaatsen. Maar de bewoners maken zich zorgen om de gevolgen van de straling voor hun gezondheid en om daling van de waarde van hun woningen. Bovendien is hen nooit wat gevraagd. Ze dienden bezwaren in, maar de gemeente legde die naast zich neer en handhaafde het besluit.

Andere plaatsen
Sommige door omwonenden genoemde alternatieve plekken voor de mast zijn niet geschikt, zoals de kerktoren, omdat daar geen ruimte is voor de installatie. ,,Maar uit gesprekken met Shere begrepen wij dat er ook wel andere plaatsen te vinden zijn waar de mast zou kunnen staan. Alleen wilden ze dat niet formeel bevestigen voor onze rechtszaak”, stelt bewoner Maarten Wiersma namens 36 bezwaarmakers.

De mast staat nu aan de Antillenstraat, bij flats die op termijn worden afgebroken. Als die grond vrijkomt voor nieuwbouw, zullen projectontwikkelaars minder interesse hebben als er een mast op staat, zo denken de bezwaarmakers.
Geen industrie in Industriestraat

Dat vermoeden rees bij hen na gesprekken met bronnen in de vastgoedwereld. Ook die willen dat volgens Wiersma ook liever niet met naam en toenaam bevestigen. ,,De gemeente geeft echter als reden iets anders op. Voorafgaand aan onze bezwaren was de argumentatie dat de mast van een woonwijk verhuist naar industriegebied. Maar hoewel onze straat Industriestraat heet, zijn plannen voor industrie nooit doorgegaan”, stelt Wiersma.
Na het indienen van de bezwaren veranderde de argumentatie weliswaar in ‘naar een woonwijk met minder woningen’, maar de vergunning bleef overeind. Raar, vinden de bezwaarmakers. Want omwonenden van de bestaande mast hebben nooit actief geklaagd dat die er stond.

Niet geroepen
De gemeenteambtenaar stelde donderdag dat de gemeente het ook maar moet doen met de informatie die bij de vergunningaanvraag zit. Als de vergunning dan in principe gewoon door de toets komt, en de aanvrager zelf geen uitgebreider alternatievenonderzoek aanreikt, is het ook niet aan de gemeente om daar actief achteraan te gaan, zo maakte de afgevaardigde tijdens de zitting duidelijk. De gemeente voelt zich met andere woorden niet geroepen om samen een alternatieve plek te zoeken als er zoveel bezwaren blijken te zijn. Voor de bewoners is vooral die opstelling onbegrijpelijk. ,,Ons is niks gevraagd”, stelt Wiersma. ,,Het lijkt wel alsof er een vast besluit is genomen dat niet naar buiten mag.”

Straling
Omdat uit de laatste stand van onderzoek niet blijkt dat straling van zulke telefoonmasten gezondheidsschade oplevert, lijkt dat argument de zaak niet te gaan redden bij een rechter, getuige ook een recente uitspraak van de Raad van State. Dan rest nog de waardedaling van woningen. Het antwoord daarop is waarschijnlijk niet het vernietigen van de vergunning, maar een aanvraag voor planschadevergoeding. Die zou kunnen leiden tot compensatie van de door de mast veroorzaakte waardevermindering van de huizen in de buurt. Maar een aanvraag daartoe kost 300 euro aan leges en wordt lang niet altijd gehonoreerd. ,,We voelen ons net Calimero'', verzucht Wiersma.

De bestuursrechter doet binnen 6 weken uitspraak.


Rechter laatste hoop in strijd tegen zendmast KerkdrielLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie