Explosieve toename van klachten over laagfrequent geluid

woensdag, 16 mei 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.leefmilieu.nl/content/explosieve-toename-van-klachten-over-laagfrequent-geluid
april 2018

Het aantal meldingen dat bij Stichting Laagfrequent Geluid binnenkomt is in 2017 explosief gestegen. Lag het aantal in de jaren ervoor gemiddeld rond de 150 per jaar, in 2017 kwamen er maar liefst 650 nieuwe meldingen van LFg-hinder binnen. Toch lijkt dat nog slechts het topje van de ijsberg te zijn, getuige de vele verhalen en ervaringen van mensen.

Daarnaast zien we dat de problematiek zich sterk verdiept. Een groeiend deel van de melders geeft aan te maken te hebben met de ervaring van trillingen door het lichaam. Dit alles leidt tot grote gevolgen voor het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk functioneren van de gehinderden. Steeds meer mensen geven aan het leven onder deze omstandigheden als ondraaglijk te ervaren.

Lees hier de Jaarrapportage 2017 van de Stichting voor Laagfrequent Geluid
www.leefmilieu.nl/sites/www.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/2018_Stichting%20LFg_Jaarrapportage_2017.pdf

Meer over de Stichting Laagfrequent Geluid op: www.laagfrequentgeluid.nl/ .


Verband met de toename van de stralingsbelasting en van meerdere met elkaar interfererende frequenties?Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie