Umts-mast weer over de tong, BN DeStem

woensdag, 31 mei 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Door Agnes de Goede

De Stem 30 mei 2006

Dinsdag 30 mei 2006 - RIJEN - De discussie over umts laaide gisteravond weer op tijdens de raadsvergadering in Rijen. Het CDA diende een motie in met het voorstel om geen nieuwe masten meer binnen de bebouwde kom te plaatsen, totdat vaststaat dat aan het gebruik geen gezondheidsrisicos verbonden zijn.

Ook wil de partij met betrokken bedrijven overleggen om de betreffende umts-masten te verplaatsen naar het buitengebied. De afstand tot woningen moet groter zijn dan 400 meter.

''Tijdens een informatieavond over umts die onlangs is gehouden, was de ongerustheid bij inwoners duidelijk voelbaar. Daar moeten we iets mee doen. Bovendien is onduidelijk of er gevaar is voor de gezondheid'', stelde CDA-er Jos Oomen.

Alleen de PvdA zag iets in de motie, maar plaatste ook kanttekeningen. ''De masten brengen een hoop onrust. Het is nog steeds onduidelijk of ze schadelijk zijn. Maar het is moeilijk om huidige masten te verplaatsen. De vergunningen zijn al gegeven. En 400 meter vinden wij te ver, 200 is voldoende'', aldus Dennis van Loenhout.

Machteloos

Wethouder Willem Starreveld (Kern -75) wees er op dat de gemeente machteloos is. ''De wet staat het oprichten van masten toe. Dat is landelijk beleid.''

Kern -75 ziet weinig in het plaatsen van masten in het buitengebied. Walter de Vet: ''Willen we de masten daar echt?''

Uiteindelijk trok de CDA de motie in. ''We laten het tijdelijk rusten'', besloot Oomen.

Wel stemde de raad in met een oude motie uit 2005. Daarin staat dat de gemeente geen medewerking verleent aan het oprichten van umts-masten binnen een straal van 400 meter van de woonomgeving. Huidige masten mogen blijven staan.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie