Onrust rond antennes op kerktorens, Nederlands Dagblad

woensdag, 31 mei 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.oneway.nl/n/Onrust-rond-antennes-op-kerktorens/21206/index.html

Het kan kerkenraden 4500 euro per jaar opleveren. Toch is de plaatsing van telefonieantennes op kerktorens omstreden: onrust in de buurt of gewetenswroeging kunnen het gevolg zijn.

''Meer dan driehonderd handtekeningen, en nog willen ze niet luisteren.'' Woordvoerder Ben Blss van het Barneveldse actiecomit dat strijdt tegen de plaatsing van een zogehten UMTS-antenne aan de toren van de Bethelkerk, waar hij tegenover woont, kan het niet begrijpen. Zonder te overleggen met gemeenteleden en omwonenden heeft het bestuur van deze protestantse kerk een contract gesloten met T-Mobile om een antenne voor mobiel internet (UMTS) aan de kerktoren op te hangen. Dit levert de kerk per jaar zo'n 4500 euro op.

Verscheidene kerkgangers - onder wie de organist - en omwonenden van de Bethelkerk moeten echter niets hebben van deze antenne. Zij hebben een actiecomit opgericht en proberen door middel van handtekeningen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de Bethelkerk op andere gedachten te brengen.

Het voornaamste argument van de bezwaarmakers is dat volgens hen nog te weinig bekend is over de mogelijke schadelijke gevolgen van de straling die UMTS-antennes afgeven. ''Er zijn nog maar weinig onderzoeken gedaan, en er zijn aanwijzingen dat deze straling wel degelijk schadelijk is'', zegt Ben Blss. ''Alleen al het feit dat mensen bang zijn zou voor een kerk voldoende reden moeten zijn om de plaatsing af te blazen'', zegt hij.

Volgens hem doet ''de halsstarrigheid'' van de kerk ''vermoeden dat het geldelijke gewin voor dit kerkbestuur belangrijker is dan de zorgplicht voor zijn gemeenschap''.

In een brief die de Bethelkerk deze week schreef aan de buurtbewoners, wordt toegegeven dat de financile vergoeding een belangrijke rol speelde bij het besluit om de antenne te plaatsen. ''Het contract was voor ons financieel aantrekkelijk door de daaraan verbonden jaarlijkse vergoeding.'' De kerk zegt de bewoners niet te hebben genformeerd ''omdat het voor ons een normale zakelijke transactie was, geheel legaal en binnen de daarvoor geldende regels''. Volgens de kerk zijn er geen bewijzen dat de antenne schadelijk is voor de gezondheid. ''Wij willen niets liever dan dat de bewoners in de omgeving van de Bethelkerk hun leefomgeving als prettig en veilig ervaren'', schrijft de kerk, die evenwel blijft bij haar standpunt om de plaatsing van de antenne doorgang te laten vinden.

Volgens actievoerder Blss speelt ook mee dat de kerk een rechtszaak van T-Mobile aan haar broek krijgt als zij het contract nu verbreekt. ''Ze willen half juni al beginnen met het plaatsen van de antenne.''

Gesprek
Onenigheid over antennes speelt niet alleen in Barneveld. In heel het land hangen telefonieantennes in kerktorens. Het komt zelfs zo vaak voor dat de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk onder haar leden modelovereenkomsten en richtlijnen over dit onderwerp verspreidt.

Woordvoerder R.M. Belder van de vereniging benadrukt dat de beslissing voor het al dan niet plaatsen van antennes altijd bij de lokale kerk ligt. ''Wij kunnen slechts adviseren.'' Wel raadt hij kerken aan bij eventuele onrust over de plaatsing altijd het gesprek aan te gaan en duidelijke afspraken te maken met alle betrokkenen.

Ook in de Rooms-Katholieke Kerk is nagedacht over het plaatsingsbeleid van antennes in kerktorens. Dit verschilt echter per bisdom, vertelt woordvoerder Pieter Kohnen van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap. ''Bisdom Roermond is er geen voorstander van, Utrecht is terughoudend, Den Bosch werkt er in principe aan mee'', somt hij op. ''Maar wel is belangrijk dat het al dan niet plaatsen van zo'n antenne altijd in overleg met betrokkenen gaat. Het kan niet de bedoeling zijn dat er onrust over ontstaat.''

Volgens Kohnen spelen in rooms-katholieke kring verschillende argumenten een rol bij de afweging om antennes al dan niet te plaatsen. Naast eventuele bezwaren over de gezondheid, speelt ook het 'esthetische' argument een rol. ''Is het mooi dat er antennes aan een kerktoren komen te hangen? Zeker als het gaat om een monumentale toren, kan het heel goed zijn dat besloten wordt om die reden af te zien van plaatsing.''

Hij wijst erop dat ook ethische argumenten een rol kunnen spelen in de discussie. ''Dan geldt de vraag: wil je meewerken aan alles was over die telefoonfrequenties de ether in wordt geslingerd? Dan heb je het bijvoorbeeld over telefoongesprekken over wat we vroeger '06-lijnen' noemden, en tegenwoordig over onder meer porno via het internet. Er zijn kerken die antennes weigeren omdat zij niet willen dat zulke informatie via hun kerktoren wordt verspreid.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie