(Press release) Phonegate developments in the Netherlands. Our mobile phones are not safe !

maandag, 16 april 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.phonegatealert.org/2018/04/16/press-release-phonegate-developments-in-the-netherlands-our-mobile-phones-are-not-safe/
16 april 2018

Nederlandse tekst:
www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2018/04/Nederlans-persbericht-16-april-2018.pdf
16 april 2018

Phonegate ontwikkelingen in Nederland. Onze mobiele telefoons zijn niet veilig.

Op 5 april 2018 kondigde de Franse website ''60 Millions de Consommateurs'' aan dat Orange, een
Frans telecombedrijf, 90.000 mobiele telefoons van het model ''Hapi 30'' terugroept. De reden is dat
onderzoeken die in 2016 werden uitgevoerd door het Franse ‘Agence Nationale des Frequenses’
(ANFR) aantoonden dat de SAR-limieten waaraan de telefoon moeten voldoen overschreden werden
wanneer ze in contact kwamen met het lichaam. ANFR zegt dat terugroepacties kunnen worden
herhaald aangezien bij sommige andere telefoons ook de limieten worden overschreden.
www.60millions-mag.com/2018/04/04/orange-rappelle-un-telephone-emettant-trop-d-ondes11701

Net als in Frankrijk is ook in Nederland in 2009 een onderzoek naar de SAR-waarden uitgevoerd door
Agentschap Telecom – dat toezicht houdt op de naleving van de limieten van de in Nederland
verkochte telefoons - in zijn ‘Onderzoek inzake SAR-waarden van mobiele telefoons’. De aanleiding
was dat tijdens een inspectie in 2008 bleek dat een telefoon de voorgeschreven SAR- waarde van
2W/kg overschreed en daarom van de markt werd gehaald. Agentschap Telecom zag na 2009 geen
aanleiding om nog een onderzoek in te stellen. De testresultaten van het ANFR, die niet alleen relevant
zijn voor Frankrijk maar voor alle Europese landen, vragen hier dringend om en ook om transparantie.
Nederlanders hebben het recht om te weten aan welke niveaus van radiofrequente straling zij dagelijks
worden blootgesteld en zij moeten daarover worden geïnformeerd.

Zeker in het licht van het gezondheids- en industriële schandaal Phonegate. Dit wordt een schandaal
genoemd omdat bij 9 op de 10 telefoons, die door ANFR werden getest in 2015, bij gebruik op het
lichaam de grenswaarden met wel drie tot vier keer worden overschreden. En dit terwijl ze de tests
doorstaan omdat er daarbij niet op het lichaam hoeft te worden gemeten en dit wel een normaal
gebruik is van de telefoon. Dr. Marc Arazi, klokkenluider en voorzitter van de vereniging ‘Phonegate
Alert’, spreekt “van een eerste en grote stap voorwaarts met het terugroepen van de Hapi30. Hij roept
op tot het van de markt halen van miljoenen telefoons omdat ze bij gebruik op het lichaam de SARgrenswaarden
overschrijden waardoor consumenten al decennialang worden blootgesteld aan waarden
die niet veilig zijn. Terugroepingen moeten ook in Nederland plaatsvinden.”

In het licht van deze ontwikkelingen is het zorgwekkend dat telecombedrijven kinderen in onveilige
situaties laten zien, waardoor onveilig gedrag wordt gepromoot. Dit is het geval in een advertentie van
de Nederlandse telecomprovider KPN waarin te zien is dat twee peuters mobiele telefoons op hun
lichaam houden. Deze advertentie en een waarin een tiener een telefoon in zijn zak houdt zijn het
begin van een jarenlange juridische strijd die Martine Vriens, juridisch adviseur, heeft ingezet tot op
de dag van vandaag, en in lijn is met de Phonegate schandaal.

Omdat dit onverantwoord is en kinderen risico lopen op gezondheidsschade, schreef Vriens - mede
namens tien organisaties* - een brief aan Agentschap Telecom. Binnenkort zullen er gesprekken
plaatsvinden tussen het Agentschap en een delegatie van de organisaties, en later eventueel met KPN
en de Stichting Reclame Code. Het Agentschap heeft telefonisch aangegeven geïnteresseerd te zijn in
de ontwikkelingen in Frankrijk en zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
daarover informeren.

Hoe belangrijk dit onderwerp is, zeker voor kinderen en jongeren, wordt bevestigd door Dr. Annie J.
Sasco, voormalig hoofd van de eenheid Epidemiologie voor kankerpreventie van het Internationaal
Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de WHO: ''In mei 2011 heeft het IARC blootstelling
aan EMV als mogelijk kankerverwekkend geclassificeerd. Sindsdien zijn er nieuwe epidemiologische
en experimentele onderzoeken gepubliceerd die deze carcinogeniteit en talrijke andere schadelijke
gezondheidseffecten hebben bevestigd. Met de recente gegevens over SAR-metingen in contact met
het lichaam is het noodzakelijker dan ooit om de veiligheidsaanbevelingen aan te scherpen om de
gezondheid van iedereen te beschermen, met name foetussen, baby's en kinderen”.

Vriens en de organisaties zullen in de gesprekken met Agentschap Telecom pleiten voor een
reclameverbod en meer in het algemeen om voor voorlichtingscampagnes over het veilig gebruik van
mobiele telefoons. Ook zal onderzoek naar SAR-waarden nodig zijn. En net als hun collega ANFR zal
dit tot terugroepacties moeten leiden.

Interview met Dr. Marc Arazi door BFMTV, 6 april 2018: rmc.bfmtv.com/emission/portableretire-a-cause-des-ondes-c-est-un-phonegate-des-millions-de-telephones-vont-devoir-etre-rappeles1413179.html

Artikel van RTL Belgium over Phonegate 14 april 2018:
www.rtl.be/info/magazine/sante/attention-aux-ondes-de-votre-gsm-un-scandale-sanitairepourrait-bientot-etre-revele-1013065.aspx

Contact:

Martine Vriens - Phonegate Alert Nederland martinevriens@hotmail.com

Dr Marc Arazi - President and co-founder Phonegate Alert drarazi@phonegatealert.org

*Stopumts, Stichting EHS, SOS Stop-Overdosis-Straling, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Verminder
Elektrosmog, Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische
Straling (VEMES), Zendmast Anders, Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling,
Stralingsbewustzijn, em.prof. Michiel Haas MSc/PhD (founder NIBE), mr. Leon Kraijenbrink.


Engelse tekst: link bovenaan en overgenomen door EHStrust:
ehtrust.org/phonegate_netherlands_children_using_mobile_phones/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie