PvdA Hellendoorn stelt vragen of de beleidsnota antennebeleid nog actueel is met de komst van 5G

zondag, 15 april 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.hartvanhellendoorn.nl/19107/pvda-hellendoorn-stelt-vragen-of-de-beleidsnota-antennebeleid-nog-actueel-is-met-de-komst-van-5g#.WtMv-XpuaM9
29 maart 2018

De PvdA heeft met enige verbazing kennis genomen van de landelijke berichtgeving in de pers over de het nieuwe 5G netwerk voor internet en mobiele telefonie. Er worden hierbij zorgen geuit over de stralingsdichtheid van dit nieuwe netwerk en we lezen dat het ministerie van economische zaken overweegt om landelijke normen te introduceren.

Over in hoeverre die zorgen terecht zijn lopen de inzichten uiteen, straling is niet per definitie gevaarlijk en we maken daarnaast graag gebruik van onze smartphones waarvoor we een mobiel netwerk nodig hebben. Op dit moment is er een rol voor gemeenten in de beoordeling voor het plaatsen van zendmasten. Hoe de gemeente Hellendoorn hiermee om gaat is vastgelegd in de beleidsnota Antennebeleid die in 2011 is vastgesteld en wij lezen daarin dat de gemeentelijke overheid let op de stralingshoeveelheid op basis van een antenneconvenant met telecomproviders.

Op basis hiervan hebben wij als PvdA fractie de volgende vragen:

· In hoeverre is de beleidsnota antennebeleid van 2011 nog actueel voor het ontwikkelen en aanleggen van het 5G netwerk in Hellendoorn?;

· In hoeverre let de gemeente Hellendoorn op de huidige stralingshoeveelheid van de huidige netwerken in overeenkomst met het eerder genoemde convenant met telecomproviders?;

· Hoeveel (vergunningsplichtige) zendmasten zijn er afgelopen 7 jaar geplaatst en heeft dit gevolgen gehad voor de gemiddelde stralingsintensiteit in de bebouwde kom van Hellendoorn?;

· Een jaar of 10 geleden was er in Hellendoorn een flinke discussie over de gezondheidsaspecten van de zendmasten voor het 3G netwerk. Wetenschappelijk zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat deze vorm van straling daadwerkelijk schadelijk is. Zijn de inzichten sindsdien verandert of duidelijker geworden en welke gevolgtrekking heeft dit op de ontwikkelingen rondom het 5G netwerk?

De PvdA fractie
Geert Geujen, Marieke Titsing & Mark Paalman.


Bron 2: www.gelderlander.nl/rivierenland/enlsquo-je-mobiel-geeft-ook-straling-enrsquo~a6ed88a6/

In dit artikel staat:
Als het volgens de deskundigen aan de norm voldoet, wie ben ik dan om daar aan te twijfelen?’’ Wel heeft hij nog vragen over bebouwing. ,,De vorige toren beperkte mij in mijn bouw, zo moest ik houten deuren plaatsen in plaats van stalen. Dat had weer iets met reflectie te maken.
Als je geen stalen deuren mag plaatsen dan betekent dat dat de radar van de toren op laag niveau, vlak boven de grond, nog de nodige straling geeft en dat kan dus zeker schadelijk zijn voor de gezondheid.
Je zou dus in feite een fijnmazig metalen rooster moeten plaatsen tussen de radartoren en waar je woont om jezelf te beschermen.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie