Is de straling van 5G schadelijk voor je gezondheid? (AvroTros)

zaterdag, 31 maart 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: eenvandaag.avrotros.nl/item/is-de-straling-van-5g-schadelijk-voor-je-gezondheid/
27 maart 2018

https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/_processed_/c/2/csm_Telefoonmast_8e3b2e7aa5.jpg

Uit onderzoek blijkt dat de straling van 5G-netwerken mogelijk schadelijk kan zijn, maar de meningen over hoe dat te interpreteren zijn flink verdeeld. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt nu of de huidige stralingsnormen vastgelegd moeten worden in een wet. Limieten op straling van zendmasten zijn nu nog niet wettelijk vastgelegd. Het nieuwe 5G-netwerk moet vanaf 2020 in gebruik worden genomen.

De aanleg van het 5G-netwerk gaat gepaard met een hoger aantal antennes. Dat komt omdat het netwerk een hoge capaciteit heeft, maar over een kortere afstand kan zenden. Voor een landelijke dekking zijn dus meer antennes nodig.

Het AD maakte melding van het plan van het ministerie om de normen wettelijk vast te leggen. ''Wij willen zoveel mogelijk zekerheid voor burgers dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid in de leefomgeving, ook als er sprake is van meerdere antennes in de directe omgeving'', aldus het ministerie.

'5G-netwerk voldoet aan limieten'
''We houden ons in Nederland aan alle geldende blootstellingslimieten'', vertelt Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Straling. Het platform heeft als taak de samenleving te informeren over wetenschappelijke onderzoeken rond straling van zendmasten. Het aankomende 5G-netwerk voldoet volgens Beerlage ook aan de limieten. ''Voor zover we nu kunnen overzien, is alles in orde.''

Beerlage vertelt dat sommige onderzoekers aanwijzingen vinden voor schadelijke effecten van 5G. ''We weten alleen niet waar dat aan ligt. Wetenschappers weten niet hoe ze dat moeten duiden.'' Dat leidt er toe dat sommige wetenschappers vinden dat er niets aan de hand is, maar dat anderen zich wel zorgen maken om 5G.


'Stralingsintensiteit is hoger'
Oud-natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl is iemand die zich grote zorgen maakt. Eerder zat hij in de klankbordgroep van het Kennisplatform Elektromagnetische Straling, maar daar stapte hij uit. Volgens Vriens is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een probleem. ''Dat geldt niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.''

Doordat de hogere frequentie van 5G minder goed door muren heen gaat, moeten antennes dichterbij 'leefgebied' worden geplaatst. ''Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,'' aldus Vriens. Zelf heeft hij al een tijd gezondheidsklachten: ''Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten: zelf weet ik zeker dat dat door straling komt.''

LEES OOK
Is een mobiele telefoon naast je bed slecht voor je hersenen?

Emotioneel onderwerp
Voor Monique Beerlage en het Kennisplatform is het een lastige situatie. ''Het is een emotioneel onderwerp. Mensen die elektrogevoelig zijn, en aangeven dat ze problemen van hun gezondheid krijgen, hebben echt concrete klachten'', vertelt zij. ''Wij kunnen niet bewijzen dat het door straling komt, maar kunnen dat ook niet ontkrachten.'' Criticus Leendert Vriens ziet dat anders: ''De tabaksindustrie heeft ook lang volgehouden: het is niet bewezen. Dat is met asbest ook gebeurd. Met straling gebeurt nu hetzelfde.''

Volgens Beerlage is het de taak van het Kennisplatform om waakzaam te blijven, ook nu er concrete zorgen rond 5G volgens haar niet nodig zijn: ''Er zijn aanwijzingen gevonden over schadelijke effecten, dus we houden de wetenschappelijke gevolgen goed in de gaten.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie