Volkskrant: Zeven vragen over 5G - is de straling wel of niet gevaarlijk?

zaterdag, 31 maart 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.volkskrant.nl/economie/zeven-vragen-over-5g-is-de-straling-wel-of-niet-gevaarlijk~a4586728/
29 maart 2018

Een artikel van Bard van de Weijer, tendentieus zoals op dit gebied gebruikelijk bij de Volkskrant. Hetzelfde artikel is gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.

Twee citaten:


'Er is geen enkel overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar voor de volksgezondheid oplevert', zegt Eric van Rongen, voorzitter van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP).

'Onder de blootstellingslimieten is er geen bewijs voor schadelijke effecten', reageert ook Monique Beerlage, algemeen secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, per e-mail. Wel worden in sommige onderzoeken aanwijzingen gevonden voor een mogelijke samenhang met hersentumoren. 'Maar het is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is, toeval valt ook niet uit te sluiten.'
Elektromagnetische straling veroorzaakt warmteontwikkeling, vergelijkbaar met een magnetron, maar dan vele malen kleiner. De bestaande blootstellingslimieten leggen vooral deze warmte-ontwikkeling aan banden om schade te voorkomen, aldus Beerlage. ...

Deze verslaggeving is misleidend en onjuist en daarom bedrieglijk. Er zijn duizenden wetenschappelijke peer-reviewed publicaties die schadelijke en mogelijk schadelijke effecten bij niet-thermische blootstelling aan radio-frequente (RF) EMV/straling van draadloze communicatie aantonen en er zijn duizenden ervaringsverhalen van slachtoffers van deze RF stralingsterreur.
Zowel Van Rongen als Beerlage weten dit of horen dit te weten op grond van hun functie en hun langdurige bemoeienis met dit onderwerp. Beiden laten hun persoonlijke belangen voorgaan - nl. het slaafs dienen van de telecomindustrie en de van deze industrie mede voor haar inkomsten afhankelijke overheid - boven het helpen van de slachtoffers en voorkomen van veel leed en een verdere groei van het aantal slachtoffers.

Bovenstaande is onze persoonlijke door velen gedeelde visie.
Wat Beerlage betreft, zie het interview:

Artikelen/10711/interview_monique_beerlage_van_het_kennisplatform_emv_afgenomen_door_pim_christiaans

Voor een eerdere denigrerende en o.i. uiterst kwalijke reportage in de Volkskrant zie:
Artikelen/11253/de_volkskrant_leven_met_ehs_%28met_commentaar%29 .


Het is dat ik geen abonnement op de Volkskrant heb. Als ik het had dan zou ik dat meteen opzeggen. Vergeleken met deze laatste en de vorige flutreportage over dit onderwerp in de Volkskrant zijn die in het Algemeen Dagblad en de daaraan gekoppelde regionale bladen en die in de Telegraaf wonderen van neutrale berichtgeving.


Eerste commentaar van een lezer van StopUMTS:
De enige partijen die aan het woord komen zijn Eric van Rongen en Monique Beerlage. Lekker objectief!

Het is duidelijk: De Volkskrant is omgekocht door de Telecom-lobby.
Iedere neutrale journalist behoort altijd beide zijden van het verhaal te presenteren.


Bron 2: www.volkskrant.nl/wetenschap/hoor-ik-daar-iemand-het-nieuwe-roken-zeggen-rode-kaart~a4587449/
30 maart 2018

Hoor ik daar iemand 'het nieuwe roken' zeggen? Rode kaart!

De week in wetenschap
Door: Tonie Mudde

Enkele citaten uit dit verhaal

Is 5G-straling het nieuwe roken? Spannende kop deze week in de Telegraaf, bij een artikel over het vermeende gezondheidsgevaar van het snelle mobiele netwerk in de Telegraaf, bij een artikel over het vermeende gezondheidsgevaar van het snelle mobiele netwerk dar Nederland de komende jaren uitrolt.
...
Een schril contrast met de conclusie van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) deze week in de Volkskrant, geen enkel overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobieloe communicatie een gevaar voor de volksgezondheid oplevert.
...

Die voorzitter van de ICNIRP is Van Rongen van de commissie EMV van de Gezondheidsraad. Mudde de journalist van de Volkskrant neemt dus klakkeloos de leugens van Van Rongen over en geeft in het verdere verhaal het nodige denigrerende commentaar, terwijl hij zelf of niets van het onderwerp afweet of zelf bewust zit te liegen. Mudde verwijst verder naar het frauduleuze Deense onderzoek:
Artikelen/1594/kritiek_op_het_deense_onderzoek ,
maar niet naar de WHO indeling van RF straling als mogelijk kankerverwekkend:
www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
en niet naar het NTP onderzoek:
Artikelen/11351/redir
en niet naar het Ramazzini onderzoek:
Onderzoeken/11273/new_large_animal_study_like_ntp%E2%80%99s_links_rf_to_schwannoma_of_the_heart
en niet naar het werk van Lerchl:
Onderzoeken/9095/%7Blerchl%7D_tumor_promotion_by_radiofrequency_electromagnetic_fields_below_exposure_limits_for_humans , enz.


In de kop van het artikel staat: Wetenschap. Een betere titel zou zijn: Mudde gooit met modder . Met wetenschap heeft dat flutartikel van Mudde niets te maken.


Voor een meer objectieve rapportage zie:
Berichten%20Nederland/11347/is_straling_5g_het_nieuwe_roken_straling_antennes_aan_banden_... .
en
www.ad.nl/politiek/straling-antennes-aan-banden-onduidelijkheid-over-gevaar-volksgezondheid~a388a34d/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie