Is straling 5G het nieuwe roken? Straling antennes aan banden: ...(Telegraaf)

dinsdag, 27 maart 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.telegraaf.nl/nieuws/1842083/is-straling-5-g-het-nieuwe-roken
27 maart 2018

AMSTERDAM - Dat het ministerie van Economische Zaken de zorgen over elektromagnetische straling van het grootschalige 5G-netwerk serieus neemt, maakt voormalig universitair onderzoeker Hugo Schooneveld blij. Met dat netwerk zullen overal kleine mini-zendmasten verschijnen.

Schooneveld was een van de ruim 180 academici uit 36 landen die laatst een brandbrief naar de Europese Commissie stuurden. Zij stellen dat de relatie tussen straling en kanker, Alzheimer en mannelijke onvruchtbaarheid al lang is aangetoond en dat de precieze schadelijkheid van 5G-straling nog onduidelijk is. Er moet eerst meer onderzoek komen, stellen de wetenschappers, voordat het nieuwe netwerk wordt uitgerold.
www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf?c=109aaa212790

Volgens het ministerie van Economische Zaken houdt iedereen zich in Nederland aan de door Brussel aanbevolen normen, maar wettelijk is er niets vastgelegd over elektromagnetische straling. Moet dat wel? Die vraag mogen burgers en bedrijven gaan beantwoorden. „Die limieten hoeven niet wettelijk te worden vastgesteld, want het gaat om een Europese aanbeveling en geen richtlijn. Toch willen we de vraag voorleggen.”

Het ministerie hoopt op reacties van ’telecombedrijven, marktpartijen, gemeenten, gezondheidspartijen en burgers’. Directe aanleiding is het uitrollen van 5G, dat voor veel meer masten zal zorgen. Die masten zijn zwak qua stralingsniveau, vertelt een woordvoerder, maar staan op veel meer plekken: in bushokjes, op lantaarnpalen.

Het nieuwe roken
Critici vrezen dat 5G de stralingsniveaus drastisch zal verhogen. Elektromagnetische straling wordt door hen vergeleken met roken of asbest: lang zijn de gevaren genegeerd of gebagatelliseerd, terwijl wetenschappelijk onderzoek genoeg aanwijzingen geeft over schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Schooneveld hoopt dat het ministerie een samenwerking kan afdwingen waarbij meerdere providers betrokken worden bij de inrichting van 5G zenders. Zo worden zenders gebruikt door meerdere partijen, en hoeft niet iedere provider een eigen zender te plaatsen.

Vogelvrij
„Mijn angst is dat we hier een situatie gaan krijgen zoals die in Amerika en Australië al in gang wordt gezet, namelijk dat er wetgeving in de maak is die moet bereiken dat providers geen meldingsplicht meer hebben en waarbij bewoners niets meer te zeggen hebben als providers de masten bij wijze van spreken in hun voortuin gaan plaatsen”, aldus Schooneveld, die naar eigen zeggen zelf elektrogevoelig is. „Want in zo’n situatie ben je vogelvrij.”

Hij vraagt de staatssecretaris dat plaatsing van 5G-zenders ’minstens gemeentelijke goedkeuring behoeft’ en dat bewoners in de omgeving gehoord worden.


Bron 2: www.ad.nl/politiek/straling-antennes-aan-banden-onduidelijkheid-over-gevaar-volksgezondheid~a388a34d/
en
Bron 3: www.gelderlander.nl/politiek/straling-antennes-aan-banden-onduidelijkheid-over-gevaar-volksgezondheid~a388a34d/
en de andere regionale kranten van de Persgroep (voorheen Wegener), nl. De Stentor, Brabants Dagblad, BN/De Stem, PZC, De Twentsche Courant, Tubantia, Eindhovens Dagblad
27 maart

Straling antennes aan banden: onduidelijkheid over gevaar volksgezondheid

door Peter Winterman

Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid.

In een document van het ministerie van Economische Zaken staat dat ‘wordt overwogen om normen voor elektromagnetische velden vast te leggen’. Nu gelden nog geen landelijk vastgestelde limieten voor de straling die vrijkomt bij zendmasten.

,,Door de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk verwachten we de komende jaren meer antennes in het straatbeeld”, licht een woordvoerder van het ministerie toe. ,,Nu zie je de antennes op masten, daken van flats en andere hoge gebouwen. Daar gaan veel meer ‘small cells’ bijkomen, denk aan antennes in lantaarnpalen, bushokjes en reclamezuilen.”

5G kan werken op een hogere frequentie. Dat betekent meer capaciteit, maar het bereik van een antenne is minder. Daardoor zullen er veel meer kleine zenders nodig zijn, die overal in het straatbeeld zullen verschijnen

Volgens de woordvoerder ‘doet dat ook iets met de straling’. ,,Wij willen zoveel mogelijk zekerheid voor burgers dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid in de leefomgeving, ook als er sprake is van meerdere antennes in de directe omgeving.”

Eind vorig jaar waarschuwden 180 wetenschappers uit 36 landen voor de mogelijke risico’s van het nog te bouwen 5G-netwerk. De stralingsdichtheid gaat flink stijgen, maar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn onbekend. De wetenschappers stellen dat uit sommige onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

'5G belangrijk voor toekomst'
Ondanks die waarschuwing is staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stellig van plan in 2020 een landelijk 5G-netwerk uit te rollen. Volgens haar is 5G belangrijk voor de toekomst van onder meer zelfrijdende auto’s, drones en razendsnelle internetverbindingen op mobieltjes.

Gemeente beoordelen nu of ergens een nieuwe zendmast mag komen. Al in 1999 werd een Europese richtlijn met limieten voor elektromagnetische velden opgesteld, maar die is in Nederland niet wettelijk ingevoerd. ,,Het is niet zo dat er nu geen rekening wordt gehouden met straling, daar letten gemeenten op, op basis van een convenant met telecomproviders”, zegt de woordvoerder van het ministerie.

Over de grens strengere normen
Uit een vergelijkend onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – in januari dit jaar – blijkt dat Nederland tot een kleine groep landen in Europa behoort waar nog géén landelijk vastgestelde limieten gelden voor straling van telefoonzendmasten. De meeste Europese landen houden zich aan de Europese richtlijn, maar in bijvoorbeeld Belgisch Vlaanderen is de overheid veel strenger: in de buurt van scholen en verzorgingshuizen mag de stralingskracht van een telefoonzendmast slechts 7 procent van de EU-norm zijn.

Ook in landen als Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië zijn de normen aanzienlijk strenger dan in Nederland. De verschillen zijn groot, omdat wetenschappelijk onderzoek nog niet onomstotelijk heeft vastgesteld dat straling van zendmasten ongevaarlijk is voor de volksgezondheid.

'Weinig bekend over gezondheidseffecten op lange termijn'
Zo laat de GGD in Amsterdam weten dat ‘we niet zo veel weten over de langetermijngezondheidseffecten (zoals kanker) van het wonen in een elektromagnetisch veld rond antennes voor mobiele telefonie’. Dat komt doordat de antennes er pas relatief kort staan. ,,De sterkte van deze velden is in het algemeen zo laag dat gezondheidsproblemen niet worden verwacht”, aldus de GGD. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat hun gezondheidsproblemen wel worden veroorzaakt door deze antennes. Zij meldden bij de GGD zeer uiteenlopende gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies.

Nederland telt op dit moment ruim 45.000 antennes voor mobiele telefonie (GSM, UMTS en 4G). Dat aantal stijgt de komende jaren enorm als het nieuwe 5G-netwerk wordt uitgerold. ,,5G kan werken op een hogere frequentie”, zegt de woordvoerder van het ministerie. ,,Dat betekent meer capaciteit, maar het bereik van een antenne is minder. Daardoor zullen er veel meer kleine zenders nodig zijn, die overal in het straatbeeld zullen verschijnen.”

Kinderleukemie
Voor hoogspanningskabels gelden in Nederland al wel strengere regels, omdat uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk een verband is tussen de straling van hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Daarom mogen er geen huizen of scholen dichtbij een hoogspanningslijn worden gebouwd.


Zie ook:
www.nhnieuws.nl/nieuws/221923/De-Peiling-Zorgen-om-straling-nieuwe-zendmasten-mobiele-telefoons
en
www.hcc.nl/kennis/2317-ministerie-wil-aantal-5g-antennes-beperkt-houden
en
Berichten%20Nederland/11346/redir
en
www.trouw.nl/home/5g-hoe-gevaarlijk-is-die-straling-nou-precies-~ab0b804f/
en
www.gsmhelpdesk.nl/nieuws/15512/ministerie-van-economische-zaken-wil-stralingsnormen-voor-5g-netwerken .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie