StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
23/02/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
22/03/18Negen soorten kankers med
20/03/18Stralingsklachten zijn Bi
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
Berichten Nederland
20/03/18Stralingsbewuste partijen
19/03/18Gezondheidsraad: Meer ond
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
21/03/18Engeland: Een dalende lev
20/03/18Europa: Brussel zet geldp
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
Ervaringen | Appellen/oproepen
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
Onderzoeken
22/03/18Impact of radiofrequency
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
29/03/18Bijeenkomst Klankbordgroe
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Epe: Oplossing voor zendmast in Emst    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Epe: Oplossing voor zendmast in Emst
maandag, 05 februari 2018 - Dossier: Algemeen


Bron: veluweland.nl/lokaal/oplossing-voor-zendmast-emst-345835
3 febr. 2018

EMST Het ziet er naar uit dat de inspanningen van Ons Mooi Staveren (OMS) om een zendmast van KPN op een geschikte plaats te krijgen, worden beloond. Inschikkelijkheid of zo men wil beweging van beide partijen is daarvoor de reden.

KPN toont zich bereid om de zoekzone te verbreden; OMS bracht zes alternatieven in. De afstand van de mast tot woningen is teruggebracht van 300 naar 150 meter. Wethouder Joop van Nuijs, voorzitter André Donker en penningmeester Sjacco van Iwaarden van de Emster belangengroep zijn blij dat er een opening is gevonden. Er is een locatie gevonden die nog binnen de aanvankelijke zoekzone ligt. De grondeigenaar ervan is bereid tot verkoop; KPN bestudeert de mogelijkheden om voorzieningen bij de mast en plegen van onderhoud op die plek veilig te stellen. Wanneer dat rond is volgt de officiële aanvraag. ,,Dan moeten wij als gemeente toetsen of het allemaal spoort met het beleid van de overheid. Na goedkeuring van de aanvraag ligt deze zes weken ter inzage. Als er geen ontvankelijke bezwaren binnen komen kan daarna tot plaatsing van een mast van 39.90 meter - moet wettelijk binnen de 40meter blijven - worden overgegaan'', laat de wethouder weten.

SEPTEMBER André en Sjacco spreken de hoop uit dat de mast er in september zal staan. ,,We hebben het nodige voorwerk gedaan. Weten waar de spanning zit. Je hebt te maken met mensen in onze buurt van 250 inwoners die mordicus tegen welke mast dan ook zijn en anderen die deze liever vandaag dan morgen geplaatst zien.'' Van Nuijs roemt de opstelling van zowel KPN als de buurt.'' De gang naar de Raad van State dreigt niet. De kans op een goede afloop is groot. De gemeente houdt weliswaar Reina's Hoeve nog achter de hand omdat die aanvraag voor een omgevingsvergunning nog niet is ingetrokken. Het laat zich verstaan dat de buurt bereid is om zich achter een nieuwe aanvraag te scharen.

Een en ander beantwoordt aan de door de raad omarmde motie waarin het college werd gevraagd draagvlak te zoeken voor een zendmast in Schaveren. Van Nuijs voerde afzonderlijke gesprekken met partijen en daarna met hen gezamenlijk. ,,,We willen duidelijk maken wat samenwerking vermag. Je ziet in onze gemeente ook andere voorbeelden'', aldus de OMS-bestuurders. In de raadsvergadering vorige week vroeg Nieuwe Lijn aandacht voor de materie. De wethouder zette uiteen dat de bereidheid tot verkoop van grond essentieel is. Indien die ontbreekt kan aan de voorkant een streep door de plannen worden gehaald. ,,Wanneer het onverhoopt toch niet lukt - waarvan we absoluut niet uitgaan - hebben we altijd nog twee locaties achter de hand die voor KPN ook bespreekbaar zijn'', zegt Donker. Om daarmee duidelijk te maken dat meer pijlen op de boog zitten die op een geslaagde afloop kunnen worden afgeschoten. De constructieve houding van betrokken partijen is daarbij het voornaamst. De masthoge problemen zijn afgedaald tot een positieve grondhouding.

Lokaal
Gerelateerde artikelen
'Alternatieven zendmast Schaveren worden onderzocht'
Buurt pikt zendmast niet
Verwarring over zendmast in Epe
Gemeente Hattem wil mobiele dekking verbeteren
Grond zendmast aan Klarenweg blijft voor KPN


Zo zie je, protesteren kan helpen. Epe is één van de plaatsen waar ik vorig jaar een lezing gegeven heb.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer