StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Eerlijk over Straling op de Nationale Gezondheidsbeurs Utrecht 2018, Jaarbeurs 1 t/m 4 februari    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Eerlijk over Straling op de Nationale Gezondheidsbeurs Utrecht 2018, Jaarbeurs 1 t/m 4 februari
donderdag, 01 februari 2018 - Dossier: Algemeen


Site: eerlijkoverstraling.nl/
31 jan. 2018

Met een video over de eerste dag:
vimeo.com/253867494


Straling is overal. En het kan en mag wel wat minder.

Ook als je straling niet waarneemt, laat het je lichaam zeker niet onberoerd. Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen rondom je, is de stralingsbelasting tegenwoordig wel heel hoog. Dat veroorzaakt elektrostress en kan effect hebben op je gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things en de geplande uitrol van 5G zal de elektrostress nog verder toenemen.

Straling beïnvloedt onze leefomgeving, maar is een onderbelichte milieufactor. Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten. Denk aan vage klachten (SOLK), hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizingen, maar ook aan neurologische klachten, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker, enz. Het bewijs is nog niet volledig geaccepteerd, maar die aanwijzingen voor schade aan gezondheid doen je beseffen dat het echt tijd is om voorzichtig met straling om te gaan.

Steeds vaker komt het onderwerp “straling & gezondheidsrisico’s” in het nieuws, zowel in de krant als op TV. Recent stelde Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) vragen hierover aan Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De behandeling hiervan loopt nog.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren de organisaties Verminder-Electrosmog, Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit), Stop UMTS, Stop-Overdosis-Straling, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.
Het initiatief daartoe werd ‘s avonds 25 januari jl. genomen in een “besloten Facebook-groep van stralingsgevoeligen en stralingsbewusten”, waarbij binnen 10 uur (!) via crowdfunding het aanzienlijke bedrag voor deze beursdeelname werd ingezameld.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ geven we op deze Nationale Gezondheidsbeurs van 1 t/m 4 februari in stand D 50 (sectie Health) eerlijke informatie over straling en tips hoe je die in je directe omgeving kunt verminderen.

Wij stellen het op prijs als u uw lezers wilt informeren en hopen u op onze stand te mogen verwelkomen!
Meer informatie ook via eerlijkoverstraling.nl met linken naar de deelnemende organisaties.
( www.stichtingehs.nl , www.verminder-electrosmog.nl , www.SOSstraling.nl ,
www.stopumts.nl , www.cpld.nl , www.stralingsbewustzuidkennemerland.nl , www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl ).


Zie ook:
www.denationalegezondheidsbeurs.nl/eerlijk-over-straling/
en
eerlijkoverstraling.nl/2018/01/30/eerlijk-over-straling-op-de-nationale-gezondheidsbeurs-utrecht-2018/
en
www.verminder-electrosmog.nl/eerlijk-over-straling-op-de-gezondheidsbeurs-in-utrecht-2018/

De samenwerkende organisaties, waaronder StopUMTS, staan op de Beurs op stand D50.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer