KWF collecteert met stralende pinautomaten

zaterdag, 18 november 2017 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.kwf.nl/over-kwf/pages/pb-kwf-start-collecteweek-met-bijzondere-collectebussen.aspx
1 sept. 2017

We zagen dit nu pas. Wel merkwaardig dat een organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van
kanker collecteert met RF straling uitzendende pinapparaten, terwijl die straling al in 2011 door IARC-WHO
als mogelijk kankerverwekkend is geclassificeerd, zie:
www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
en
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937579/
en
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11091/mobile_phones_cause_lethal_type_of_brain_cancer_major_study_expected_to_declare
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie