Bilthovenaren doen beroep op burgemeester in strijd tegen zendmast

donderdag, 19 oktober 2017 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.ad.nl/utrecht/bilthovenaren-doen-beroep-op-burgemeester-in-strijd-tegen-zendmast~a30e6a33/
17 okt. 2017

Omwonenden van het Dudokkwartier in Bilthoven doen een laatste wanhopig beroep op burgemeester Sjoerd Potters een stokje te steken voor de komst van een telefoonzendmast van T-Mobile in hun wijk.

‘Laat ons niet in de kou staan’, schrijven de bewoners van het Dudokkwartier met hoofdletters op Facebook.
www.facebook.com/groups/StopzendmastdeLeijen/?_sp=114a17ba-39e1-4a62-9d9d-01ee10a73594.1508402409308&fref=nf .
Burgemeester en wethouders nemen volgende week een beslissing over de bijna 150 bezwaren die de Leyenaren eerder dit jaar indienden tegen de vergunning voor het 30 meter hoge gevaarte vlak achter hun huizen.

Wethouder Hans Mieras (D66) ondernam nog wel een poging de mast elders geplaatst te krijgen. Hij overlegde met woningbouwcorporatie SSW over plaatsing van de mast op een complex in de wijk. Dat bleek tevergeefs.

Negatief advies
Arianne Collee is één van de bezwaarmakers en meent te weten dat de commissie die het college adviseert over de bezwaren, daarover een negatief advies uitbrengt. Doorgaans betekent dat dat bezwaren ongegrond verklaard worden. ,,De beperking van zo’n commissie is dat puur juridisch gekeken wordt en niet inhoudelijk naar gezondheidseffecten en de nieuwste inzichten over 5G’’, zegt Collee. Hij doelt daarmee op het nieuwste netwerk dat de telecomaanbieder in de mast wil installeren. Dat gaat volgens de bezwaarmakers gepaard met veel meer elektromagnetische straling dan de huidige systemen.

Eind vorig jaar liepen de omwonenden van het speelveld, ingeklemd tussen Rietveldlaan en Dudokkwartier, te hoop tegen de vergunning die het Bilts college verleende voor de bouw van de zendmast. Ze vreesden voor aantasting van hun uitzicht, waardeverlies van hun woningen, maar vooral voor stralingseffecten. De direct omwonenden vinden dat hoge zendmast met hekwerk voor de elektriciteitskasten niet past in het groene karakter van de wijk. ,,In mijn ogen zijn de gezondheidsrisico’s het grootste bezwaar.’’

Niet neerleggen
De omwonenden zullen zich volgens Collee niet neerleggen bij een afwijzing van hun bezwaren en willen de bouw van de zendmast aan de bestuursrechter voorleggen. ,,Maar T-Mobile kan al wel beginnen met bouwen, tenzij we een voorlopige voorziening aanvragen. Dat willen we zeker doen’’.

De gemeente De Bilt bevestigt dat het college dinsdag de knoop doorhakt over de bezwaren naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaarschriften. Burgemeester Potters laat weten het op prijs te stellen ‘dat de inwoners van De Leijen zich via deze route actief inzetten voor hun leefomgeving’.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie