Amsterdam: Zorgen om zendmasten

woensdag, 04 oktober 2017 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.jordaangoudenreael.nl/documenten/00000129.pdf
oktober/november 2017, jaargang 15

In Amsterdam staan bijna 2800 antennes voor mobiele telefonie
en dat worden er steeds meer. Sommige buurtbewoners vinden
dat verontrustend. Want die masten zouden wel eens schadelijk
voor de gezondheid kunnen zijn.


Door Karel de Greef

Jarenlang stond op het COC-gebouw
in de Rozenstraat een aantal antennes
van KPN voor mobiele telefonie. Nadat
het gebouw was verkocht om te
worden verbouwd tot hotel zegde de
nieuwe eigenaar eind 2015 de overeenkomst
met KPN op. Omdat KPN-klanten
in de buurt sindsdien nauwelijks
mobiel bereik hadden, moest KPN
naarstig op zoek naar een nieuwe
locatie voor die antennes. Nadat
plaatsing op de moskee aan de Rozengracht
op bezwaren van de welstandscommissie
stuitte, viel het oog van
KPN op het tegenoverliggende pand,
het voormalige Roothaanhuis. Omdat
dit een gemeentelijk monument is,
was er voor de plaatsing van antennes
op het dak een omgevingsvergunning
van de gemeente nodig. De aanvraag,
die vastgoedbeheerder Metroprop
begin mei 2016 namens de eigenaar
indiende, werd negen maanden later
- op 7 februari 2017 - toegewezen. Die
beslissing werd gepubliceerd op de
website www.amsterdam.nl/bekendmakingen
met daarbij het bericht dat
binnen zes weken bezwaar kon worden
gemaakt.
Het Roothaanhuis bevindt zich op
Rozengracht 133. Een paar deuren
verder, op Rozengracht 105, staat de
voormalige distilleerderij van Bols,
een pand met atelierwoningen. Een
van de zestien bewoners is kunstenaar
Harald Vlugt. Hij kijkt vanuit het
raam aan de zijkant van zijn atelier uit
op het Roothaanhuis. Het was hem
niet eerder opgevallen dat er onlangs
twee antennes op het dak waren
geplaatst, totdat een bezoeker hem
daar op attendeerde. Harald was
verbijsterd. ''Als de trambaan op de
Rozengracht wordt opengebroken,
krijgt de hele buurt een brief van de
gemeente. Maar als er een vergunning
wordt aangevraagd voor het plaatsen
van antennes gebeurt alles heel sneaky.
Daar moet de buurt zelf achter zien
te komen. Wie leest nou die website
met bekendmakingen van vergunningen?''

Vlugt diende een bezwaarschrift in
tegen de afgifte van de vergunning,
maar omdat de bezwaartermijn inmiddels
was verstreken, verklaarde de
gemeente zijn bezwaar niet-ontvankelijk.
Had hij wel tijdig bezwaar aangetekend,
dan nog zou dat niets hebben
uitgemaakt. De gemeente stelt zich
namelijk op het standpunt dat de
straling van die antennes niet schadelijk
is voor de gezondheid. Dat dit een
uiterst discutabel standpunt is, ontdekte
Vlugt al snel nadat hij zich
samen met zijn buurman Ton von der
Möhlen in de materie had verdiept.
Hoewel de Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO) erkent dat blootstelling
aan hoge concentraties van elektromagnetische
velden schadelijk is voor
de gezondheid, is niet bewezen dat dit
ook geldt voor de milde straling van
mobiele telefoons en antennes.

Volgens Ton von der Möhlen zijn de
meeste onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s
echter betaald door de
telecomsector zelf. ''Je kunt je dus
afvragen of dit onafhankelijk onderzoek
is. In Nederland gaan we ervan
uit dat er geen gezondheidsrisico’s
bestaan zolang dat niet wetenschappelijk
is bewezen. In veel andere landen
wordt daar anders over gedacht.''
Zo is het in een aantal Amerikaanse
staten verboden om antennes voor
mobiele telefonie in de buurt van
scholen te plaatsen. En zelfs landen
als China en Rusland hanteren strengere
normen voor wat betreft toelaatbare
straling dan Nederland. Harald
Vlugt vindt het dan ook onbegrijpelijk
dat de gemeente Amsterdam er geen
probleem mee heeft dat burgers dagelijks
aan straling worden blootgesteld,
terwijl de schadelijke gevolgen op
lange termijn onduidelijk zijn. ''Hebben
we dan niets geleerd van het
verleden? Het heeft ook lang geduurd
voordat wetenschappelijk werd bewezen
dat roken, asbest en röntgenstralen
schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het afgelopen jaar zijn van de zestien
bewoners van dit pand er maar liefst
vier met kanker gediagnosticeerd. Ik
weet niet of er een verband bestaat
met de plaatsing van die antennes op
het Roothaanhuis, maar dat zou op
zijn minst onderzocht kunnen worden.''

Harald Vlugt en Ton von der Möhlen
hebben zich in de materie vastgebeten
en zijn voorlopig niet van plan om los
te laten. Nadat ze de buurt hadden
geïnformeerd over hun bezwaren
tegen de antennes op het Roothaanhuis,
ontvingen ze veel positieve
reacties. Daarom zijn ze van plan om
- mogelijk met ondersteuning van het
wijkcentrum - een Buurtcomité op te
richten. Ze hebben alvast een Facebookpagina
aangemaakt – Geen Telefoonmasten
In De Jordaan – en ze
hopen dat veel buurtbewoners mee
willen doen. Wat willen ze bereiken?
Harald Vlugt: ''De gemeente moet
omwonenden voortaan actief informeren
als een huiseigenaar een vergunning
aanvraagt om een antenne voor
mobiele telefonie op zijn dak te plaatsen.
Ook moet de gemeente meer oog
krijgen voor de gezondheidsrisico’s
van die antennes.''
Volgens Ton von der Möhlen zijn ze er
niet op uit om alle antennes de stad
uit te krijgen. ''Wel willen we voorkomen
dat er nog meer antennes op het
Roothaanhuis worden geplaatst. Als
het aan de telecomsector ligt, moet
het allemaal steeds maar weer sneller.
Ze creëren een onnodige behoefte. Het
nieuwe ‘5G’ communicatie systeem
komt er al aan. Uit Amerikaans onderzoek
blijkt dat binnen een straal van
200 meter van zo’n 5G-mast alle insecten
dood neervallen. Als op een gegeven
moment ook alle vogels dood
neervallen, dan worden we misschien
eindelijk wakker.''


Zie ook:
www.facebook.com/Geen-Telefoonmasten-in-De-Jordaan-326669754411351/ .



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie