StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
{Jaaroverzichten gezondheidsklachten door milieu}    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Jaaroverzichten gezondheidsklachten door milieu
woensdag, 17 mei 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.leefmilieu.nl/jaaroverzicht-gezondheidsklachten
mei 2017


Van 1 januari 2012 tot 31 december 2016 konden mensen, die als gevolg van milieuoverlast gezondheidsschade hebben, dit melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Na afloop van ieder jaar is een jaaroverzicht opgesteld.

Meldingenrapportage 2016: Relaties en gezinnen onder druk door milieuoverlast

April 2017. Uit de meldingen van 2016 blijkt dat voor veel mensen de milieuoverlast doordringt tot in het huis, wat vermijden ervan vrijwel onmogelijk maakt. Relaties en gezinnen komen onder grote spanning te staan als gevolg van de gezondheidsklachten en de uitzichtloosheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (75% door houtstook) zijn de meest genoemde soorten overlast die hiervan de oorzaak zijn.
Bij pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten de melders vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken. Elke melding is een roep om hulp voor de persoonlijke situatie, omdat mensen werkelijk niet meer weten wat ze nog kunnen ondernemen. Erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving is hard nodig.
Per januari 2017 zijn we gestopt met de registratie van de klachten. Inmiddels zijn er verscheidene meldpunten waar klachten over specifieke milieuoverlast gemeld kunnen worden. En we willen onze capaciteit inzetten om de hierboven geschetste doelen (erkenning, kunnen meten, wet- en regelgeving) te bereiken.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2016
www.leefmilieu.nl/sites/www.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/Rapportage%20klachten%20gezondheid%20en%20milieu%202016.pdf

Bekijk hier het overzicht van meldingen
www.leefmilieu.nl/kaart


Leefmilieu stopt met registratie milieugerelateerde gezondheidsklachten

De afgelopen 5 jaar was het mogelijk om het op de website van Leefmilieu te melden als je dacht dat je ziek werd door het milieu. Wij maakten dan van die meldingen ieder jaar een rapport en dat rapport stuurden we naar alle instanties die iets aan die klachten zouden kunnen doen. Uiteraard adviseerden we iedereen die klacht ook in te dienen bij de eigen gemeente en GGD, omdat wij niet zelf met de klachten aan de slag konden gaan. De afgelopen jaren nam het aantal meldingen gestaag toe, de onderwerpen waarover gemeld werd bleven hetzelfde: laagfrequent geluid, houtstook en elektro-magnetische velden waren de meest genoemde oorzaken. Als vereniging zijn wij met verschillende van deze onderwerpen aan de slag, het zijn taaie onderwerpen, dus met wisselend succes.
Dat we met het melden per 1 januari 2017 stoppen is omdat het intussen duidelijk is wat de problemen zijn en we onze energie liever stoppen in het aanpakken van die problemen. Net als iedere vrijwilligersorganisatie moeten we woekeren met onze tijd. Daarbij komt ook dat de verschillende stichtingen die bezig zijn met laagfrequent geluid en houtrook zelf ook meldpunten hebben, dus de klachten worden nog steeds verzameld. We zullen iedereen natuurlijk hiernaar verwijzen.

- De rapporten van de afgelopen jaren kunt u hieronder op deze pagina lezen.
- Klacht melden bij Stichting laagfrequent geluid
www.laagfrequentgeluid.nl/
- Klacht melden bij Stichting houtrookvrij
www.houtrookvrij.nl/persoonlijke-verhalen


Reactie Ministerie Infrastructuur en Milieu op meldingenrapport

In augustus 2016 hebben we een uitgebreide brief ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu als reactie op onze rapportage over milieu gerelateerde gezondheidsklachten. In onze eigen brief bij het rapport vroegen wij om speciale aandacht voor de milieuoverlast laagfrequent geluid, elektromagnetische straling en houtrook. Het ministerie reageert in haar brief uitgebreid op elk onderwerp.

De gezondheidslast als gevolg van LFG wordt door het ministerie erkend als het gaat om hinder en slaapverstoring. Voor andere gezondheidsklachten bestaat er geen consensus, zo is geschreven in de factsheet van het RIVM. LFG problemen zijn complex en daarom is er een richtlijn ontwikkeld hoe met name GGD´en cases over LFG kunnen aanpakken. Er is momenteel helaas geen voornemen tot landelijke regelgeving.

Ten aanzien van elektromagnetische straling (EMV) geeft het ministerie aan dat de internationale gezondheidsnormen in Nederland niet overschreden worden. Tevens is er nog onvoldoende bewijs dat EMV gezondheidsklachten geeft. Er loopt nog wel een onderzoeksprogramma dat I&M subsidieert. De rijksoverheid treft momenteel geen maatregelen om de blootstelling te verlagen.

Wat betreft houtrook zijn de gemeenten aan zet. Zij hebben de middelen (via bouwbesluit) om stokers die hinder veroorzaken aan te pakken, aldus I&M. Om oplossingen in kaart te brengen is een platform opgericht, dat in 2017 met een overzicht van mogelijkheden zal komen. Pas in 2022 komen er strenge Europese normen voor de uitstoot van nieuwe kachels.

- Lees hier de brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
www.leefmilieu.nl/sites/www.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/2016-08-10_IenM_Reactie%20rapport%20milieugerelateerde%20gezondheidsklachten%202015.pdf
- Lees hier de factsheet LFG van het RIVM (2013)
www.leefmilieu.nl/sites/www.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/2013-06-03_RIVM-factsheet-LFG.pdf


Rapportage meldingen 2015: Woongenot verziekt door milieuoverlast

Veel mensen zien hun woongenot totaal verziekt door milieuoverlast, zo blijkt uit de vierde rapportage over de meldingen milieu en gezondheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (80% door houtstook) zijn de meest genoemde bronnen die hiervan de oorzaak zijn.
De melders worden letterlijk ziek door de milieuoverlast, zij rapporteren een veelheid aan gezondheidsklachten. Laag frequent geluid veroorzaakt voornamelijk slecht slapen, vermoeidheid en stress. Dit zijn klachten die ook bij elektromagnetische straling veelvuldig worden genoemd. Bij luchtvervuiling zijn de belangrijkste klachten ademhalingsklachten, hoofdpijn en geïrriteerde ogen.
De melders kunnen in hun eigen huis niet ontsnappen aan de milieuoverlast, het dringt letterlijk hun woning binnen. Dit maakt de impact zeer groot en veel melders schrijven de wanhoop nabij te zijn. Bij hun pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten ze vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken.
De roep om erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving blijft daarom onverminderd staan!

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2015
www.leefmilieu.nl/sites/www.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/Rapportage%20klachten%20gezondheid%20en%20milieu%202015.pdf
Bekijk hier het actuele overzicht van meldingen
www.leefmilieu.nl/kaart


Zie voor voorgaande jaren de link bovenaan


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer