Amsterdam: Bewoners Rozengracht vrezen effecten straling 4G-mast

vrijdag, 19 mei 2017 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.parool.nl/amsterdam/bewoners-rozengracht-vrezen-effecten-straling-4g-mast~a4494830/
15 mei 2017


door: Malika Sevil

s.parool.nl/s-a4494830/
Bewoners van de Rozengracht zijn verbijsterd dat 'telecomcowboys zomaar 4G-masten op hun dak mogen planten'. Ook de Ombudsman vindt dat de gemeente beter moet informeren.

Bij het raam boven zijn bed is het probleemgeval te zien: een metalen constructie, waar je, als je er geen verstand van had, niks op tegen zou hebben. Dat was ook het geval bij kunstenaar Harald Vlugt (60). Totdat zijn bezoek hem erop attendeerde: 'Pardon, daar staat een 4G-mast'.

Het telecomgevaarte had hij nooit opgemerkt. Vlugt begon vervolgens te googelen, en werd naarmate hij meer las over straling steeds bezorgder over zijn gezondheid en die van zijn buren. Er drong zich bovendien steeds meer de vraag op: als het effect van antennes op de gezondheid zoveel discussie losmaakt, waarom worden ze dan onaangekondigd neergezet?

Bezwaar
Inmiddels is er veel meer duidelijk. Dat er al drie masten op het dak van Rozengracht 133 staan, en dat er hoogstwaarschijnlijk nog twee antenne-installaties op hetzelfde dak bij komen.

De omgevingsvergunning werd op 7 februari verleend. Dat besluit werd door het stadsdeel naar buiten gebracht. Tegenstanders konden zes weken bezwaar maken, maar Vlugt en zijn medebewoners hebben dat niet gedaan, omdat ze van niets wisten.

Toen ze ervan hoorden was de datum verstreken. Ze hebben bezwaar aangetekend, maar te laat.

Vlugt: ''Van die site heeft geen mens gehoord. Waarom publiceert de gemeente de vergunningen niet op een website in Calcutta, als toch niemand het ziet?''

De kunstenaar zit met geluidsman Ton von der Möhlen (53) in zijn woning annex atelier, een bonte verzamelplaats: Er ligt een envelop met de naam van een advocate. 'Stoer wijf' staat erbij gekrabbeld.

Op tafel prijkt een kaart van Amsterdam, volgestippeld met de locaties van gsm-installaties. Daarnaast een knaloranje envelop met een brief die in knalrode letters vraagt: 'G4 Gevaar?!'.

Vlugt heeft bij het hele woonblok briefjes in de bus gegooid. ''Ik heb vijftig e-mailadressen teruggekregen en een hoop sympathiebetuigingen.''

De bewoners van de oude destilleerderij van Bols zijn verbolgen. Niet eens zozeer vanwege 'de BMW-jongens van de telecom, want die willen gewoon geld verdienen'. De verbazing is er toch vooral over de rol van de gemeente.

''Als er een kastanjeboom wordt weggehaald, dan worden we wel met een brief op de hoogte gesteld, maar als er iets komt wat potentieel impact heeft op onze gezondheid, krijgen we daar geen melding van. Dan wordt het sneaky op een vage website gezet. Als je ouder bent en geen computer hebt, dan pies je dus sowieso naast de pot.''

Kanker
Vlugt ligt niet lekker meer in zijn bed. Het waterbed, dat volgens hem de straling beter zou geleiden, doet hij waarschijnlijk weg.

In het gebouw met zestien bewoners zijn er vier personen onder de zestig jaar die het afgelopen jaar kanker hebben gekregen. Een direct verband willen ze niet leggen, maar wel dat het wordt uitgezocht.

''Ik heb vijftig e-mailadressen teruggekregen en een hoop sympathiebetuigingen''
Harald Vlugt


Vlugt: ''Die masten worden aangekondigd op een site die niemand ziet. Als je het ons vraagt verzaakt de gemeente Amsterdam hiermee haar zorgplicht. Dat is niet democratisch met je mensen om gaan. Als dit hun officiële beleid is, dan vinden wij dat ronduit schandalig.''

Een gemeentewoordvoerder van stadsdeel Centrum benadrukt dat de gemeente júist graag wil dat de bewoners goed geïnformeerd zijn. Voor antennes kleiner dan vijf meter is echter geen omgevingsvergunning nodig. Voor het plaatsen van masten in beschermd stadsgezicht moet wel altijd een vergunning worden aangevraagd, ook voor de kleintjes, en dan wordt dat via www.amsterdam.nl/bekendmakingen bekend gemaakt.

Overigens wordt er dan naar de bouwkundige aspecten van het plan gekeken. Niet naar milieu- of gezondheidsbelasting, omdat, zo zegt de woordvoerder 'stralingsgevaar van telefoonpalen nooit wetenschappelijk is bewezen'. ''Bij zo'n mast is het aan de aanvrager zelf of hij de buurt informeert. Het is niet aan het stadsdeel om dat op te leggen.''

Ombudsman: inlichting moet beter
Amsterdammers worden door de gemeente onvoldoende geïnformeerd over belangrijke aanpassingen in de buurt, zegt de Ombudsman Metropool Amsterdam, Arre Zuurmond.


Een evenement in het buurpark of de plaatsing van hoge antennes worden sinds 2015 vrijwel alleen digitaal aangekondigd. Veel Amsterdammers missen deze digitale bekendmakingen, waardoor ze geen bezwaar kunnen maken.

Onlangs heeft Zuurmond er twee stadsdelen mondeling op gewezen dat zij naast de online bekendmakingen extra maatregelen moeten nemen. ''Je kunt dan denken aan het Franse systeem, waarbij aanvragen fysiek, op een bord, op de betreffende locatie moeten worden aangebracht,'' aldus Zuurmond. Ook pleit de Ombudsman voor het verplicht flyeren in de buurt door de aanvrager van de vergunning.

Eén lijn
''De gemeente heeft van heel veel bewoners mailadressen of mobiele nummers, dus een elektronisch bericht naar deze mensen kan ook. Ook zijn er buurtagenten, buurtregisseurs en gebiedsmakelaars die bijvoorbeeld Whatsapp gebruiken. Die kunnen dergelijke berichten ook verspreiden.''

De gemeente plaatst vanaf 1 januari 2015 alle informatie op www.amsterdam.nl/bekendmakingen . Hiermee wil de gemeente één lijn trekken - zodat niet elk stadsdeel zijn eigen kanalen gebruikt.

Voorheen verschenen berichten onder andere in huis-aan-huisbladen als het Stadsblad en de Echo; ook verre van ideaal, stelt de Ombudsman, want 'veel mensen lezen die bladen ook niet'.

Zuurmond vindt dat de gemeente moet kunnen aantonen dat ze zich heeft ingezet om de informatie bij de buurtbewoners te krijgen. ''En dat daarbij een mix van kanalen is gebruikt, zodat iedereen een reële kans heeft gehad om op tijd te reageren.''

Volgens een Centrumwoordvoerder verstuurt het stadsdeel bij eigen projecten nog steeds bewonersbrieven, afhankelijk van de impact op de omgeving. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een festival, neemt het stadsdeel in de vergunning op dat de organisatie de buurt op de hoogte stelt.

Bron 2: www.nrc.nl/nieuws/2017/05/19/bewoners-rozengracht-bang-voor-straling-van-4g-masten-9337554-a1559437
19 mei 2017

Bewoners Rozengracht bang voor straling van 4G-masten

Talk of the Town
Amsterdam moet een grens trekken en stoppen met telecommasten plaatsen, vindt een aantal bewoners. „En geef ons een eerlijke kans om bezwaar te maken.”

Iedereen wil snel internet, maar niemand wil een zendmast in zijn achtertuin. Zo ook bewoners van de Rozengracht niet – nou ja, op het dak dan. Kunstenaar Harald Vlugt (60) die al 36 jaar op deze plek woont en werkt, werd drie weken geleden door visite op de drie telefoonmasten, verstopt in witte buizen, op het naburige gebouw gewezen. „Kijk, daar staan ze”, zegt hij terwijl hij door het raam boven zijn bed wijst. Sinds hij weet dat hij „onder de rook van telefoonmasten” ligt, slaap Vlugt minder lekker. Net als zijn buurman Ton von der Möhlen (53). Want is de straling die van deze 4G-masten afkomt wel onschadelijk? Is er een verband tussen de straling en de vier bewoners onder de zestig in hun gebouw die het afgelopen jaar kanker kregen? Maar vooral: waarom heeft de gemeente hen niet over de plaatsing geïnformeerd?

Op 1 mei staan er volgens Antennebureau 2.297 antennes in Amsterdam, met verschillende frequenties. Een telecombedrijf kiest zelf een plek uit, liefst op een zo hoog mogelijk gebouw. Alleen als de mast groter dan vijf meter is of terecht komt in beschermd stadsgezicht moet het bedrijf een vergunning aanvragen, legt een woordvoerder van stadsdeel Centrum uit. De gemeente toetst de ingediende aanvragen op landelijke bouwregelgeving en het Antennebeleid. Daarin staan bepaalde veiligheidsnormen, maar er wordt geen maximum aan het aantal masten gesteld.

Voor de zendmasten op de Rozengracht 133, die naast het bed van Vlugt, moest wél een vergunning worden aangevraagd. Sinds 1 januari 2015 plaatst de gemeente dit soort informatie van alle stadsdelen op amsterdam.nl/bekendmakingen. Op 7 februari plaatste de gemeente de aanvraag op deze website, open voor bezwaar. Maar, zegt Vlugt, helemaal niemand kent die website. Hoe moesten ze er vanaf weten? „Voor elke boom of tramhalte die verplaatst wordt, krijgen bewoners een brief door de bus, maar over iets dat de gezondheid kan beschadigen, worden we niet adequaat op de hoogte gesteld.”

Volgens de Nationale Gezondheidsraad is de straling die van telecommasten afkomt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet schadelijk. Dit is ook de informatie waar de gemeente zich op baseert.

Toch stelt dit Vlugt en Von der Möhlen verre van gerust: „Ander onderzoek, bijvoorbeeld van de Wereldgezondheidsorganisatie, stelt dat de straling van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend is. Sommige mensen kunnen hier extra gevoelig voor zijn. Het zal ons niets verbazen als geen enkele directeur van een telecombedrijf in de buurt van zo’n ding woont.”

Alsnog bezwaar

Vlugt en Von der Möhlen hebben alsnog bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van de masten op Rozengracht 133 en alle buurtbewoners op de hoogte gesteld. Daarnaast maken ze nu een Facebookpagina waarop ze bezorgde Amsterdammmers willen verenigen. „Misschien is er wel een advocaat of iemand van GroenLinks die hier dieper in wil duiken.” Wat hopen ze hier zelf mee te bereiken? De stad de-internetiseren is niet mogelijk. Von der Möhlen: „Het gaat erom dat het zich opbouwt. Straks krijg je weer G5-masten die een nog sterkere frequentie hebben. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat insecten binnen een straal van 200 meter om zo’n G5-mast dood neervallen. Zeg als gemeente: tot hier en niet verder.”

Wie wil nou echt nóg sneller internet, vraagt Vlugt zich af, als het je gezondheid schaadt? Het meest boos zijn ze niet op „de telecomcowboys”, maar op de gemeente die hen niet voldoende op de hoogte houdt.

Arre Zuurmond, ombudsman van Amsterdam, vindt ook – in algemene zin gesproken – dat de gemeente besluiten over en aanpassingen in de buurt duidelijker kan communiceren. „Alleen digitaal is niet genoeg. In de moderne tijd kun je meer maatregelen treffen.” Hij denkt aan een fysiek bord in de buurt, flyers, sms’jes of een e-mailsysteem. Al is daarvoor natuurlijk wel internet nodig.

Naar de NRC hebben we de volgende reactie ingezonden:

Prima dat de NRC aandacht aan dit onderwerp besteed. En of dat terecht is? Wel kijkt u eens in het overzicht van in andere landen genomen maatregelen: pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf
en naar een overzicht van wat er wetenschappelijk bekend is:
www.bioinitiative.org
en naar ervaringsverhalen van slachtoffers van de straling van mobiele communicatie, pp. 6 t/m 56 in:
pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie