Klopt dat wel? Nee niet helemaal

dinsdag, 28 februari 2017 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: kloptdatwel.nl/2017/02/24/elektrogevoeligen-voelen-niet-of-elektromagnetisch-velden-aan-of-uit-staan/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter .
24 febr. 2017

door Pepijn van Erp

Zie bovenstaande link voor het verhaal van Van Erp, hieronder onze reactie.

De site ''Klopt dat wel'' wordt gebruikt als spreekbuis van ''Skepsis'' de
vereniging die voornamelijk alles afwijst wat maar enigszins afwijkt van wat
algemeen geaccepteerd is. Soms is dat terecht, maar niet altijd. Ze claimen een
wijsheid op allerlei gebieden, ook op gebieden waar ze duidelijk niets van
afweten. Eén van die gebieden is ''EMV & Gezondheid''. We hebben eerder
geprobeerd met Skepsis, waaronder Pepijn van Erp, een inhoudelijke
discussie aan te gaan, maar ze gaan op geen enkel punt in, zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/9943/redir
en daarin doorlinken naar:
www.stopumts.nl/pdf/Skepsis%20versus%20StopUMTS%20-%20Schadelijke%20effecten%20van%20draadloze%20communicatie.pdf

Via de link bovenaan een nieuw verhaal van Van Erp, voor wie geïnteresseerd
is. Na dat verhaal volgt een discussie waaraan Jan Willem Nienhuys, ook van
Skepsis, zijn steentje bijdraagt. Ook Nienhuis wilde eerder niet inhoudelijk over
dit onderwerp discussiëren, maar het is wel zo dat hij, evenals Pepijn, kennelijk
goed bijhoudt wat StopUMTS op dit gebied publiceert.

Daarna volgt nog een hele serie van reacties van lezers van ''Klopt dat wel'' die
gezien de reacties geen van allen iets van dit onderwerp afweten. Met één
reactie ben ik het wel eens, nl. die over anti-stralingskastjes van Wim Massop
van de Burgerbeweging. Dat zijn voor mij ook kwakzalversproducten.

Mede door de vrijwel afwezige en slechte voorlichting van overheidszijde over
dit onderwerp zijn er inderdaad allerlei producten op de markt gekomen
waarvan de werking uiterst twijfelachtig is (om het politiek te zeggen) en
waarbij de uitleg over de werking meestal als klinkklare onzin te betitelen is.
Voorlopig wou ik het hier maar bij laten.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie