VERKIEZINGEN 2017; informatie

maandag, 06 maart 2017 - Categorie: Berichten Nederland

Op StopUMTS staat een file “POLITIEK, EMV/straling en gezondheid”:
www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/8789/politiek_emv_straling_en_gezondheid
bedoeld om informatie te geven die de lezers van StopUMTS al dan niet mee kunnen nemen om hun keuze te maken bij verkiezingen. In die file staat veel informatie. Hieronder punten die voor de huidige keuze m.i. van belang zijn.

Met aanbeveling onderaan

In 2015 hebben we (StopUMTS, ondersteund door zeven andere organisaties) een petitie “Oproep voor behoud witte (stralingsarme) zones” aangeboden in de Tweede Kamer:
https://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
Geen enkele van de partijen in de Tweede Kamer (TK) heeft hierop gereageerd. Tijdens het debat over dit onderwerp in de TK twee dagen later, na het aanbieden van de petitie, zijn gezondheidsaspecten niet aan de orde geweest.
Meer recent hebben we e-mails, met inhoudelijke informatie, naar alle GGD regio’s gestuurd met een kopie naar alle fractievoorzitters van de TK:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/10028/e-mail_naar_alle_fractievoorzitters_van_de_tweede_kamer
Tevens hebben we tweemaal een e-mail gestuurd naar alle leden van de TK:
www.stopumts.nl/pdf/KAMERLEDEN%20straling%20gevaarlijk-mei-2016.pdf
en
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/9765/brief_van_stopumts_verstuurd_naar_alle_leden_van_de_tweede_kamer

Ook anderen hebben de fractievoorzitters en TK leden herhaaldelijk geïnformeerd over de gevolgen voor de gezondheid van de stralingsbelasting, zie bijv.:
www.perssupport.nl/persbericht/98986/gezondheid-tweede-kamerleden-in-gevaar
en
www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/nieuws/98-persbericht-6-juli-2016-gewetenloze-misleiding-over-stralingseffecten-door-nederlandse-overheid
Deze laatste info is ook naar de TK gestuurd.

Zelf ben ik in januari 2013 als specialist meegegaan naar de TK met een lid van de CU, wiens echtgenote zeer ernstig elektrohypersensitief (EHS) is. We hebben daar uitvoerig gesproken met Carla Dik-Faber en Carola Schouten, leden van de TK fractie van de CU, en een beleidsmedewerkster. Ik heb ze onder meer de Compilatie overhandigd met het overzicht van wat in andere landen op dit gebied gebeurt. Een jaar later heb ik Carla Dik-Faber in een e-mail geïnformeerd over de twee zelfdodingen binnen een week. Ze mailde me terug geschokt te zijn. Desondanks heeft de CU in 2016 een voorstel ingediend om internet versneld op basis- en middelbare scholen in te voeren, zonder ook maar met één woord te reppen over gezondheids aspecten. De TK heeft dat voorstel aangenomen: www.telegraaf.nl/digitaal/24694416/__Scholen_in_2017_snel_internet__.html
De CU heeft haar keuze dus gemaakt: negeren van het EHS probleem en steunen van de industrie ten koste van de gezondheid van kinderen.

Conclusie: van de reguliere partijen (inclusief de PVV) hebben elektrogevoeligen (EHS-ers) niets te verwachten. Die partijen zijn goed geïnformeerd, maar ze verschuilen zich achter de Gezondheidsraad, sluiten de ogen en gaan voor de economie/industrie, de gezondheid van de burgers doet er voor hen kennelijk niet toe. En datzelfde geldt ook voor andere zaken. Ook de Q-koorts slachtoffers staan in de kou. En de schade door de aardbevingen in Groningen moest de NAM maar afhandelen, uit het nieuws kennen we de gevolgen. Zo zijn er meer voorbeelden.

Voor alle reguliere partijen komt economie op de eerste plaats, vaak ten koste van de burgers.
De vraag is wat dan te kiezen als je niet op één van die economie-partijen wil stemmen. Ik wist het niet en heb de stemwijzer ingevuld met een verrassende uitslag:
1. No18, de Vrijzinnige Partij (nooit van gehoord, maar de lijsttrekker zit nu al wel in de TK),
2. Partij voor de Dieren (heeft mijn sympathie en is op provinciaal niveau (Gelderland) en lokaal niveau (Utrecht) voor EHS-ers opgekomen) ,
3. Groen Links,
vervolgens de rest en dan voorlaatst VVD en op de laatste plaats PVV. Het was niet anders.
Ik heb het programma van de Vrijzinnige partij doorgenomen. Er staan een aantal punten in die ik als positief beoordeel, i.h.b. de eerste twee hieronder:
. Onvoorwaardelijk basisinkomen (m.i. gunstig voor EHS-ers die vaak grote problemen hebben met het UWV en ook gunstig voor reductie van de overmatige UWV bureaucratie)
. Toepassing van het voorzorgsprincipe (waarbij in het programma genoemd worden: elektromagnetische straling, gentechnologie en nanotechnologie, tevens staat er in dit verband:
“Mensen die klachten ervaren, die mogelijk verband houden met niet bewezen veilige technologieën moeten adequaat geholpen worden en een financiële vergoeding ontvangen, bijvoorbeeld voor te nemen beschermingsmaatregelen of gedwongen verhuizing, zoals bij woningen onder hoogspanningslijnen. Deze kosten moeten door de overheid vergoed worden.”)
Een ander punt in het programma is:
. Digitale vrijheid, met “Nieuwe mogelijkheden in de ontwikkeling van ‘Internet of Things’” wordt door deze partij toegejuicht, al maken ze daarbij wel de beperking dat: “dit altijd gekoppeld moeten zijn aan strikte privacy-beschermingseisen vanuit het digitaal eigenaarschap van mensen en vanuit de eisen aan de veiligheid voor de gezondheid ”.
Hier kan ik echter alleen achter staan indien dit beperkt blijft tot bedrade verbindingen, zoals met glasvezels, maar deze beperking staat niet in het programma en ik vraag me af of IoT überhaupt te combineren is met rekening houden met EHS-ers. Een negatief punt in het programma, al staat er de eis betreffende de gezondheid bij.

Van de reguliere partijen hebben we wat het IoT betreft ook niets ten gunste van elektrogevoeligen te verwachten.

Er is ook nog een andere partij met positieve aandacht voor EMV, nl. DBB (De Burgerbeweging). Degene die hier namens de partij stelling voor neemt verkoopt zelf echter producten die naar mijn mening vallen in de categorie kwakzalversproducten. Dat is voor mij een te groot bezwaar En voor een aantal anderen ook gelukkig

En dat was het. Commentaar is welkom ( infostopumts@gmail.com )
Leendert Vriens


Extra info van een lezer uit Utrecht, overgenomen van Facebook:

Hallo allemaal. Ik wil jullie even attent maken op het volgende.
Eva van Esch, het Partij voor de Dieren raadslid in Utrecht heeft mij en onze actie in Lombok, erg geholpen en dat doet ze nog steeds. Ze heeft me vanaf het begin serieus genomen en advies gegeven. Ik ben heel blij met haar. En sinds kort is bekend gemaakt dat ze op de landelijke kieslijst staat voor Partij voor de Dieren, plaats 6.
Als je niet weet op wie je wil gaan stemmen, is dit een hele goede optie. Voel je vrij. Toen ik twee jaar geleden voor het eerst bij haar kwam in het Stadhuis, voelde ik me nog wat onwennig om zo vrij over het onderwerp straling te praten. Ik vroeg haar, vind je dit een gek onderwerp? Ze zei, nee joh! Je moest eens weten hoe gek mensen ons, de Partij voor de Dieren vinden. Daar ben ik wel aan gewend, hoor, zei ze ;-) Ze is dapper, slim, pragmatisch en betrouwbaar. Ze is voorstander van het voorzorgsprincipe. Ik ben fan van Eva en ik ga op haar stemmen :-)
www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/wie-zit-er-in-de-raad/partij-voor-de-dieren/eva-van-esch/
www.partijvoordedieren.nl/data/files/2017/01/ProfielenkandidatenTKverkiezingen2017highres-29930283.pdf
M.B.

Het lijkt me inderdaad een goed idee om op Eva van Esch te stemmen, dus vakje 6 van de PvdD rood inkleuren. Met voorkeursstemmen is er misschien wat te bereiken.

In de laatste peiling staat de PvdD op 4 tot 6 zetels, de kans dat Eva in de Tweede Kamer komt is dus niet denkbeeldig, dit d.d 6-3-2017
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie