StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
03/09/18Antennebureau: Resultaten
16/08/18Wifi uitzetten: modems
Artikelen
22/09/18Het internet der dingen (
20/09/18Global cancer data by cou
19/09/18Uitgelicht: Gevaarlijke b
18/09/18On the difference betw
09/09/18Mobieltjes uit tijdens ev
09/09/18Hoe smart is smart city?
Berichten Nederland
18/09/18Ilpendam in rep en roer o
11/09/18Wateringen (gem. Westerve
11/09/18Philips Lighting introduc
09/09/18Volkskrant: Kwalijk artik
02/09/18Overheidsdiensten die zic
Berichten België
03/09/18Waar staan de UMTS (3G) e
23/07/18Brusselse overheid tekent
Berichten Internationaal
20/09/18EMF Health Summit
13/09/18USA: City Blocks 5G Cell
13/09/18WHO: Aantal mensen met ka
13/09/18Mobile phone radiation ca
Ervaringen | Appellen/oproepen
19/09/18UK Woman Detained At Ment
03/09/18Ervaring van iemand die n
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
Onderzoeken
12/09/18Cancer epidemiology updat
09/09/18Effects of 900-MHz radiat
09/09/18Protective effects of mel
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
07/09/18Avaaz wint van Monsanto
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
Oproepen
06/10/18Regiodagen Stichting EHS;
19/09/185G Space Appeal; petitie,
07/09/18Aankondiging nieuwe cursu
Folders
10/08/18Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
31/08/18Bezwaar locatie zendmast
07/07/18E/mail naar alle raadsled
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Academische onafhankelijkheid moet terug    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Academische onafhankelijkheid moet terug
zaterdag, 26 november 2016 - Dossier: Algemeen


Bron: -->
Zie: www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4421149/2016/11/24/Academische-onafhankelijkheid-moet-terug.dhtml
24 nov. 2016


OPINIE Wageningen Universiteit moet weg bij het ministerie van economische zaken om echt onafhankelijk te zijn, aldus Marianne Thieme en Frank Berendse.

Maandag deed de rechter uitspraak in een kort geding aangespannen tegen Trouw door Wageningen Universiteit. Trouw zou ten onrechte hebben gesteld dat de uitkomst van door het bedrijfsleven betaald Wagenings onderzoek naar het statiegeldsysteem al van tevoren vaststond. De rechter oordeelde dat de analyse van Trouw correct was en veroordeelde Wageningen tot de kosten.

Steeds vaker wordt inmenging van bedrijfsleven en overheid in onderzoek als normaal of zelfs wenselijk gezien. In het Verenigd Koninkrijk wordt op dit moment een nieuwe wet behandeld in het House of Commons - de Higher Education and Research Bill. Die zal een einde maken aan de strikte onafhankelijkheid van de Britse universiteiten, vastgelegd in eeuwenoude regels, de Royal Charters, waarvan de oudste dateert uit 1231.

Sinds de jaren negentig is de zelfregulering van de academische wereld, door democratisch gekozen lichamen en wetenschappers met een onberispelijke reputatie, vervangen door het bewind van nieuwe managers, die primair aandacht hebben voor het financierende bedrijfsleven en het aantal betalende studenten.

Een lange reeks van fraudegevallen heeft laten zien tot welke misstanden dit kan leiden, met als dramatisch hoogtepunt de medicus Paolo Macchiarini, wiens gedrag leidde tot minimaal zes sterfgevallen. Een onderzoekscommissie concludeerde dat onevenredige aandacht voor financiën en universitaire roem medeverantwoordelijk is geweest voor dit drama.

Toegenomen druk

De druk op medewerkers van universiteiten is de laatste jaren onaanvaardbaar toegenomen. Zij moeten goedbetalende projecten binnenslepen en tegelijk hoog scoren in de top van de internationale wetenschap. In dit klimaat is het risico aanzienlijk groter geworden, dat onderzoekers de verleiding van het oppoetsen van data of veel verdergaande fraude niet kunnen weerstaan. Terecht vallen universiteiten onder het ministerie van OCW, waardoor zij in ieder geval zijn afgeschermd van de belangen van vakdepartementen.

Er is één merkwaardige uitzondering. Wageningen Universiteit behoorde tot het ministerie van LNV en tegenwoordig tot het ministerie van EZ. De economische belangen in de landbouw zijn enorm, maar tegelijk heeft de intensivering van de landbouw geleid tot gigantische problemen op het Nederlandse platteland. De ammoniakuitstoot is nog steeds niet voldoende teruggebracht en leidt hier en daar zelfs tot longaandoeningen bij omwonenden. Het buitengebied is doordrenkt met landbouwgif en de natuur op het boerenland rent nog steeds in razend tempo achteruit.

Onder die omstandigheden is het essentieel dat een universiteit voor landbouw en natuur volledig onafhankelijk kan opereren. Maar een reeks van incidenten heeft geleerd dat er steeds opnieuw druk wordt uitgeoefend om de uitkomsten van onderzoek te beïnvloeden. In de jaren tachtig werden door Haagse ambtenaren de eerste resultaten van onderzoek naar het mestoverschot vakkundig naar een diepe bureaula doorverwezen, zodat de mestproblematiek veel te laat is aangepakt.

De tweede auteur werd na een artikel in het gezaghebbende Nature over de effectiviteit van beheersovereenkomsten met boeren dezelfde dag nog door het ministerie op het matje geroepen en ernstig gekapitteld. En onlangs kreeg een medewerkster een spreekverbod opgelegd na een wetenschappelijk artikel, waarin zij aantoonde dat de Q-koorts op een andere manier werd verspreid dan eerder verondersteld. Q-koorts-uitbraken hebben de afgelopen tien jaar tot ruim 4200 ziektegevallen geleid; 74 van deze patiënten zijn overleden.

Motie uitvoeren

De Tweede Kamer nam een jaar geleden met tweederde meerderheid een motie aan om Wageningen Universiteit bij het ministerie van EZ weg te halen en onder OCW te brengen. Het wordt de hoogste tijd dat deze motie wordt uitgevoerd, zodat ondersteund door onafhankelijke kennis, verzameld door integere wetenschappers, de gigantische problemen met landbouw en natuur te lijf kunnen worden gegaan.

Deze invloed van het bedrijfsleven is ook op EMV gebied groter geworden, nu het Kennisplatform EMV (met vroeger Gezondheid erbij) al bijna twee jaar voor bijna 65% door de energiebeheerders en telecomproviders betaald wordt.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer