Groningers claimen ook immateriële bevingsschade

dinsdag, 22 november 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: -->
Zie: www.volkskrant.nl/binnenland/groningers-claimen-ook-immateriele-bevingsschade~a4419962/?google_editors_picks=true
22 nov. 2016


Een nieuw hoofdstuk in de juridische strijd rond de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Voor de rechtbank van Assen claimen 127 Groningers vandaag een vergoeding voor geleden immateriële schade als gevolg van de aardbevingen. Zij hebben de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Staat gedagvaard.

Aardbevingen leiden niet alleen tot fysieke schade, zoals scheuren in muren en verzakkingen, maar ook tot psychisch letsel', zegt advocaat Pieter Huitema, die de 127 gedupeerden bijstaat. 'Dit is een onderbelichte kant van de aardbevingsproblematiek, maar minstens zo belangrijk.'

De NAM heeft volgens Huitema het woongenot van de gedupeerden aangetast. 'Mensen zitten er psychisch helemaal doorheen. Ze hebben last van slaapproblemen, stress, zijn bang dat hun woning instort. Mensen voelen zich niet meer veilig in hun huis. We willen vandaag aan de rechter duidelijk maken dat deze schade ook moet worden vergoed.' Hij citeerde in de rechtbank een van zijn cliënten. 'Nooit meer slapen is geen boektitel maar de realiteit.'

En wat vindt de NAM?

De NAM stelde zich vorige maand bij monde van directeur Gerald Schotman op het standpunt dat vergoeding van immateriële schade pas mogelijk is als er sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, bevestigd door een verklaring van een arts. Zulke verklaringen heeft de NAM naar eigen zeggen echter nog niet gezien, zei Schotman.

Advocaat Huitema is van mening dat de immateriële schade hoe dan ook moet worden vergoed. 'Ook zonder verklaring van een arts.' Hij voelt zich gesteund door onderzoek, waaruit blijkt dat Groningers met bevingsschade vaker last hebben van psychische problemen en stressgerelateerde gezondheidsklachten.

Wat heeft de Staat misdaan?
De overheid heeft volgens advocaat Huitema lange tijd onvoldoende opgetreden

Volgens Huitema laat de Staat na de burgers te beschermen tegen levensgevaar, zoals hij volgens hem verplicht is volgens artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook is de Staat volgens artikel 8 van dat verdrag verplicht adequate voorzorgsmaatregelen te treffen.

De overheid kende volgens Huitema de risico's van de aardbevingen, maar heeft lange tijd onvoldoende opgetreden. Dat blijkt volgens de advocaat uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat vorig jaar verscheen. De NAM wint het gas uit Groningse bodem met toestemming en in opdracht van de Staat. De gaswinning is de afgelopen jaren fink toegeschroefd, maar is niet stilgelegd.

Hoe hoog moeten de schadevergoedingen zijn?
Bedragen zijn vandaag nog niet aan de orde. In eerste instantie is het de eisers en hun advocaat te doen om een principe-uitspraak over de aansprakelijkheid voor immateriële schade. 'Een piketpaaltje', zoals Huitema het noemt. In mogelijke vervolgzaken moet dan op basis van de verschillende persoonlijke omstandigheden de hoogte van individuele schadevergoedingen worden vastgesteld.


Geplaatst vanwege de overeenkomsten met de situatie bij veel EHS personen. Als er verdiend kan worden is de Staat erbij, maar als er mensen het slachtoffer worden dan is de Staat er niet en moeten er zelfs processen gevoerd te worden om gelijk en/of schadeloosstelling te krijgen. Dat geldt voor de slachtoffers van de gaswinning in Groningen, voor de slachtoffers van de Q-koorts, de slachtoffers van sommige vaccinaties (narcolepsie bijv.), de slachtoffers van gebruik van kankerverwekkende stoffen bij defensie, de slachtoffers van de oeverloze uitbreiding van de stralingsbelasting door draadloze communicatie en op al die gebieden de ontkenning door de Staat. Het lijkt erop dat onze vertegenwoordigers in het parlement en de regering er uitsluitend zijn ter bescherming van de industriële (en hun eigen) belangen. In die zin zou je bijna van 'anti-mensen partijen' kunnen spreken.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie