Chroom-6 verf en Defensie

zaterdag, 02 juli 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.nu.nl/politiek/3925865/moet-u-weten-chroom-6-verf-en-defensie.html
2 juli 2016

Dit moet u weten over Chroom-6 verf en Defensie


Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) zal dinsdagavond door de Tweede Kamer aan de tand worden gevoeld over de voortgang in de onderzoeken naar het gebruik van giftige chroomverf bij Defensie. NU.nl zet op een rij wat u over deze kwestie moet weten.
Wat is er aan de hand?


Na onthullingen in diverse media is gebleken dat in de jaren 80 en 90 in werkplaatsen van Defensie personeel gewerkt heeft met chroomhoudend verf.

De stof chroom-6, die in de verf en lak zit, is kankerverwekkend. Honderden (oud-)defensiemedewerkers hebben zich bij het ministerie gemeld met ernstige gezondheidsklachten.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een zeer giftige, zelfs kankerverwekkende stof die bovendien zeer slecht voor het milieu is. Defensie gebruikt de stof in de chroomhoudende verf en lak die straaljagers en tanks tegen roest moet beschermen. Bij het spuiten van de verf en schuurwerkzaamheden aan de gevechtsvliegtuigen en tanks, komt de giftige stof vrij.

In verband met copyright hier niet het volledige artikel, zie daarvoor bovenstaande link. Hieronder enkele citaten daaruit.

...............

Waar Chroom-6 dus een zeer giftige stof voor mensen is, is de verf buitengewoon effectief in het weren van roest op de straaljagers.
................

De landmacht schafte het gebruik van de verf in 1998 weliswaar af, maar de vliegbasis Leeuwarden gebruikt Chroom-6 nog steeds. Wel treft Defensie nu wel de nodige voorzorgsmaatregelen om het personeel te beschermen tegen de gifverf.

...............

Volgens de laatste Kamerbrief van minister Hennis, hebben inmiddels bijna negenhonderd (oud-)medewerkers, die met de giftige verf hebben gewerkt, zich gemeld bij het ministerie van Defensie. Het valt niet uit te sluiten dat dat aantal zal stijgen.

...............

Hennis heeft eerder aangegeven dat nog maar bewezen moet worden dat de gezondheidsklachten het directe resultaat zijn van de werkzaamheden voor Defensie.

...............

Tot nu toe heeft Hennis ''geen aanwijzingen dat de gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door blootstelling aan de gevaarlijke stoffen boven de wettelijke waarden''.

Maar onlangs meldde de NOS op basis van interne documenten dat het ministerie van Defensie al in 1987 op de hoogte was van de slechte bescherming van het personeel tegen de gifverf.

...............

In 1993 concludeert de inspectie dat op de vliegbasis Twente nog steeds ''verboden handelingen'' worden verricht. Personeel zou nog steeds niet goed beschermd worden tegen de gifverf. Het ministerie zou op de hoogte zijn van geweest van de kwestie. In 1994 stelt de inspectie een proces-verbaal op waarin melding wordt gemaakt van ''strafbare feiten''. Een jurist van het ministerie zou hiervan op de hoogte zijn gesteld.

...............

Minister Hennis gaat niet in op de ene na de andere onthulling die erop wijst dat Defensie wel degelijk op de hoogte was van de gezondheidsrisico’s van het werken met Chroom-6.

Zij heeft het RIVM en de GGD opdracht gegeven de kwestie te onderzoeken.

...............

Dat onafhankelijke onderzoek zal één tot twee jaar in beslag nemen, is de verwachting. In die tussentijd zal Hennis zich naar alle waarschijnlijkheid onthouden van inhoudelijk commentaar over de onthullingen gedaan in de media met een verwijzing naar dat de zaak onderzocht wordt.


Net zoals bij de gezondheidseffecten veroorzaakt door EMV, i.h.b. van draadloze communicatie, ook hier een ontkenning van het verband tussen klachten en chroom 6. Het moet eerst 'bewezen' worden. En wie bepaalt of er voldoende bewijs is? De ontkennende overheid.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie