IARC - press release 2011

dinsdag, 31 mei 2011 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
31 mei 2015

IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS
POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS

zie ook:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7632/lancet_oncology_carcinogenicity_of_radiofrequency_electromagnetic_fieldsLees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie