Zwitserland: Elektrochonder, een nieuwe benaming

maandag, 17 november 2014 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: ingezonder mail van een in Zwitserland wonende Nederlander
17 nov. 2014


Zwitserland houdt nog steeds krampachtig vast aan de zienswijze dat EHS op inbeelding berust. Zie mijn onderstaand bericht wat voor stopumts interessant zou kunnen zijn. Bovendien komt er nog een bekende Nederlander in voor.

===========================================================

Zwitserland: EHS berust op inbeelding

In tegenstelling tot de omringende landen houdt Zwitserland vast aan de opvatting dat EHS (ziekte en gevoeligheid door straling) berust op inbeelding, tenminste zolang de wettelijke stralingsnormen niet worden overschreden. (De stralingswaarden in Zwitserland zijn vergelijkbaar met die van Nederland). Uit interne documenten en in directe gesprekken blijkt weliswaar dat de overheid en de industrie uitstekend op de hoogte zijn van de ziekmakende werking van de gepulste hf straling, ook bij stralingssterkte onder de wettelijke stralingsnorm, maar de officiële opvatting blijft: ''niet bewezen en inbeelding!''

Enige voorbeelden:
- In het verleden werd de artsen al aanbevolen niet op de klachten van stralingsslachtoffers in te gaan, maar deze patiënten naar de psychiater door te sturen.
- Beperkingen bij de plaatsing van zendmasten (het zg. cascademodel, waar zendmasten zo mogelijk eerst in industriegebieden, dan op openbare plaatsen en uiteindelijk in woongebieden geplaatst worden) gelden niet voor verborgen, niet als zodanig herkenbare zenders.
- De klachten en lijdensverhalen van stralingsslachtoffers die hadden meegewerkt aan een evaluatieonderzoek van de milieuartsen, en die gehoopt hadden dat hun klachten eindelijk serieus genomen zouden worden, werden door een ''deskundige'' van de universiteit van Bazel allemaal ''ontmaskerd'' als zijnde ingebeeld.

Van tijd tot tijd moet er blijkbaar aan worden herinnerd dat de stralingsklachten nog steeds op inbeelding berusten. Zo ook recentelijk in de korte radiomededeling ''100 Sekunden Wissen'' van 23 oktober 2014 in het Duitstalige cultuurprogramma SFR2 over het nieuwe verschijnsel ''elektrochondrie'' afgeleid van het meer bekende hypochondrie. Begonnen wordt met het noemen van Molières ''Le malade imaginaire'', uiteindelijk is SRF2 het cultuurprogramma van de Zwitserse radio. Daarna wordt de link gelegd naar de moderne hypochonder, de zg. elektrochonder. Een vrouwestem leest de boodschap voor.

De boodschap is duidelijk. Hoewel er altijd nog mensen zijn die het tegendeel beweren, is het overgrote deel van de deskundigen van mening dat EHS niet bestaat. Het berust op inbeelding. Naast het Nocebo effect hebben we nu ook te maken met de Elektrochondrie.

Dit soort uitzendingen richt veel schade aan. Stralingsbetroffenen die proberen met hun buren door een gesprek een verbetering van hun situatie te bereiken, bv. doordat de buurman misschien bereid is zijn router 's nachts uit te zetten, of misschien bereid is zich een stralingsarme DECT telefoon te laten schenken, worden nog minder dan voorheen serieus genomen.

In de uitzending komen (bewust?) slechte berichtgeving, onwaarheden en insinuaties voor. Oordeelt u zelf. De uitzending is te beluisteren of te downloaden onder:

www.srf.ch/sendungen/100-sekunden-wissen/elektrochonder .

De vertaalde tekst vindt u aan het einde van dit bericht.

Op 2 december 2014 gaat er bovendien in Zürich een ''science brunch'' plaatsvinden met als thema: ''EMF – ein langlebiges (hardnekkig) Phantomrisiko?'' Een ''Phantomrisiko'' zou een gevaar zijn waar mensen angst voor hebben, hoewel wetenschappelijk een objektieve bedreiging totaal niet is bewezen. Echter kan het feit dat men bang is voor iets al genoeg zijn om reële symptomen (die men bv. in het Internet leest) te ontwikkelen. Naast het Nocebo effect en de Elektrochondrie hebben we nu ook het Phantomrisiko.

Spreker op dit symposium is o.a. de bekende deskundige Dr. Eric van Rongen van de Nederlandse Gezondheidsraad. Zie:
www.gigaherz.ch/tsunamiwarnung-am-zuerichsee/
Het is niet aan te nemen dat dit wetenschappelijk symposium, georganiseerd door de ''Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation'', die geheel door de telecomindustrie gefinancieerd wordt, een andere boodschap gaat brengen dan dat EHS op inbeelding berust.


P.N.

Vertaling van de radiouitzending:

(Spreker)
Hij representeert de ingebeelde zieke. ''Le malade imaginaire'' van Molière. De ingebeelde zieke laat zich in Molières stuk, tot financieel genoegen van zijn arts, steeds weer nieuwe ziektes toeschrijven.
Ook in het werkelijke leven zijn hypochonders mensen die steeds weer nieuwe ziektes vrezen of die zich zelfs zonder dokter steeds weer ziek melden.
Naast de hypochonder is er nu tegenwoordig ook de elektrochonder. Werkelijk?

(Vrouwestem)
Bestaan ze of bestaan ze niet? Zo helemaal zeker weet dat niemand. Over het thema wordt fanatiek gediscussieerd en niet zelden liggen de vakmensen met elkaar overhoop. De ene groep zegt: mensen die een grote boog maken om magnetrons, WiFi, mobieltjes en soortgelijke apparaten en die beweren dat ze hypersensibel zijn en hun gezondheid te lijden heeft wanneer ze aan sterke elektromagnetische velden worden blootgesteld, dat zijn heel gewoon moderne hypochonders, om precies te zijn elektrochonders. Tot deze eerste groep mensen, die de elektrosmogvluchtelingen voor een beetje gek verklaard, behoren de meesten, als eerste de Deutsche Strahlenschutzkommission. Deze commissie komt na het bestuderen van een groot aantal onderzoeken tot de conclusie, ik citeer ''dat elektrosensibiliteit met grote waarschijnlijkheid niet bestaat''. Voortgezet onderzoek zou daarom in disciplines buiten het onderzoek van elektromagnetische velden moeten plaatsvinden.

Betekent dat, dat de psychologen moeten opdraven, of de wichelroedelopers? Nadere informatie is niet te vinden. ''Stop, stop'', zeggen de anderen, ''zo eenvoudig is het niet. Er zijn nu eenmaal twee op de honderd mensen die zich voortdurend als onder stroom voelen. Zij zijn voortdurend gespannen, ook tijdens de vakantie. Ze slapen slecht, ook wanneer ze geen zorgen hebben. Ze voelen zich voortdurend geprikkeld, ook wanneer er niemand in de buurt is, die hun op de zenuwen werkt. Ze zijn voortdurend gestresst, ook zonder volle agenda. En ze hebben hoofdpijn, ook zonder Föhn (warme wind over de Alpen). Ze lopen van de ene dokter naar de andere en niemand stelt een diagnose. Misschien noemt een keer iemand het woord ''mikrogolfsyndroom'' en dat betekent dan zoveel als ''elektrosensibiliteit'' of zelfs ''elektrosensitiviteit'' of zoals genoemd ''elektrochondrie''.
De therapie zou dan logischerwijze moeten zijn: er op uit, het bos in, of hoog op een berg, weg uit de civilisatie. Maar, wie kan dat zo maar. En wie wil dat?

Van Rongen wordt er duidelijk overal bijgehaald waar er maar iets te ontkennen valt op het gebied van verband tussen EMV en Gezondheid. Jammer.

Een dringende aanbeveling: verhuis niet naar Zwitserland!

Een groep mensen wordt doelbewust kapot gemaakt. In West Europa hebben we dat, voor zover ons bekend, sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer op deze schaal meegemaakt.

Zie ook:

www.gigaherz.ch/icnirp-oder-die-todesengel-von-oberschleissheim-d/ .
20 dec. 2010

ICNIRP – oder die Todesengel von Oberschleissheim (D)

De vleiende benaming die onze Zwitserse collega's gaven aan het ICNIRP, waar Van Rongen lid van is.
Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie