Belangenvermenging SCENIHR

vrijdag, 26 september 2014 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1088&catid=43%3Anieuws-algemeen .
24 sept. 2014

Verschillende organisatie klagen belangenvermenging bij de SCENIHR aan


Tal van organisaties en wetenschappers schreven de Europese Commissie reeds aan om o.a. de belangenvermenging bij de SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)
ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm .
aan te kaarten. De SCENIHR is op Europees niveau verantwoordelijk voor het bijhouden van de wetenschappelijke studies rond elektromagnetische straling en het evalueren van de risico's. Europa formuleert haar richtlijnen rond blootstellingsnormen op basis van de rappporten van de SCENIHR die om de zoveel jaar verschijnen.

De SCENIHR lijkt doelbewust samengesteld uit louter wetenschappers die de gevaren ontkennen en minimaliseren. Bij de meesten in de specifieke werkgroep rond EM straling is ook sprake van belangenvermenging. Dit maakt dat vele relevante wetenschappelijke studies die schadelijke effecten aantonen niet in beschouwing worden genomen of al te gemakkelijk worden afgedaan als niet-relevant. Als in een bepaalde studie bijvoorbeeld dieren werden blootgesteld werden aan de straling van een gsm in werking, maar de sterkte van die straling niet exact werd opgemeten, wordt de studie niet in rekening genomen, ook al toonde ze significante negatieve effecten aan bij de blootgestelde dieren. Men gebruikt methodologische excuses en smoesjes om de schadelijke effecten te ontkennen.

De Europese ombudsvrouw en John F. Ryan, directeur bij het gezondheidsdirectoraat van de Europese Commissie ontvingen reeds brieven van onder meer Radiation Research Trust (nieuwsbericht, brief)
betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/04/10/eileen-oconnor-on-scenihr-is-science-being-hidden-from-the-public/ .
www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Letter_to_EU_Ombudsman_on_SCENIHR__Suppression_of_Science.pdf .
, de BioInitiative Working Group
www.emfacts.com/2014/04/bioinitiative-working-group-exposes-scenihr-process-irregularities/ .
en de Swedish Radiation Protection Foundation
www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/scenihr_swerad_16042014_final.pdf .
waarin de hoger vermelde problemen worden aangekaart.

Vorige week schreven ook de Spaanse organisaties AVAATE en PECCEM een brief
www.beperkdestraling.org/images/stories/Documenten/letter-of-PECCEMr-to-john-ryan-acting-director-22.09.2014.pdf .
. Zij eisen eveneens dat de samenstelling van de SCENIHR en de werkrgoep rond straling dringend wordt herbekeken.Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie