Europa: Wi‑Fi: meer spectrum nodig volgens nieuwe studie

maandag, 09 september 2013 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-759_nl.htm .
1 aug. 2013

Europa houdt van Wi‑Fi: meer spectrum nodig volgens nieuwe studie


European Commission - IP/13/759 01/08/2013

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 1 augustus 2013

Europa houdt van Wi‑Fi: meer spectrum nodig volgens nieuwe studie

Een nieuwe studie van de Europese Commissie geeft aan dat het gebruik van internet via Wi‑Fi explosief toeneemt en dat die trend nog zal aanhouden. In 2012 ging 71% van al het draadloze dataverkeer in de EU naar smartphones en tablets via Wi‑Fi; in 2016 zal dat mogelijk 78% zijn. Deze verrassende uitkomst illustreert dat het consumentengedrag verandert door de beschikbaarheid van goedkopere Wi‑Fi-hotspots. Volgens de studie moet er in de hele EU meer spectrum beschikbaar komen om aan deze groeiende vraag te voldoen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: “Wi‑Fi is een enorm succesverhaal, waar iedereen bij wint. Ik ga ervoor zorgen dat de Europese Commissie het gebruik van Wi‑Fi bevordert door meer spectrum beschikbaar te maken en de regelgeving te versoepelen.”
3G- of 4G-netwerken zijn essentieel voor mobiele netwerkactiviteiten, maar de spectrumrechten voor deze netwerken zijn nog erg duur. Consumenten moeten daardoor flink betalen voor 3G/4G (bijvoorbeeld bij roaming), en in grote delen van Europa zijn de netwerken overbelast doordat er te weinig spectrum beschikbaar is.

“Systemen waarmee je je Wi‑Fi-netwerk met anderen kunt delen, zijn een goed voorbeeld van beter internet voor iedereen door crowdsourcing. Mensen moeten overal in Europa kunnen internetten, ook als zij niet thuis of op het werk zijn”, aldus Neelie Kroes.

Met een combinatie van Wi‑Fi en andere small-cell-infrastructuur (die een aanvulling vormen op de traditionele basisstations voor mobiele telefonie) kan de congestie op de 3G/4G-netwerken worden verholpen, doordat tegen geringe kosten voor de netwerkexploitanten en de gebruiker backhaul-functionaliteit wordt geboden. Door meer gebruik te maken van deze technologieën kunnen de exploitanten tientallen miljarden euro’s besparen bij het moderniseren van hun netwerken om aan de vraag van de klanten te kunnen voldoen. Consumenten zijn goedkoper uit doordat zij in de buurt van een Wi‑Fi-hotspot gebruik kunnen maken van Wi‑Fi in plaats van te betalen voor mobiele data. Met small cells kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals binnen grote gebouwen, netwerkdekking worden geboden.

In de studie wordt aanbevolen:

het spectrum van 5 150 MHz tot 5 925 MHz wereldwijd beschikbaar te stellen voor Wi‑Fi;de 2,6 GHz- en de 3,5 GHz-band volledig open te houden voor mobiel gebruik en overleg te plegen over toekomstige licentiemogelijkheden voor de 3,5 GHz-band en eventuele andere frequentiebanden waarvoor mobiele licenties zouden kunnen verleend;
de administratieve lasten voor het inzetten van offloading-diensten en ‑netwerken op openbare plaatsen te verminderen.

Achtergrond

Wi‑Fi wordt het meest gebruikt in de woon- en werkomgeving en is met name nuttig om via één internetabonnement met meerdere apparaten verbinding te maken. Wi‑Fi wordt steeds vaker gebruikt in openbare gelegenheden zoals cafés en openbaarvervoerstations, en steeds vaker ingezet door mobiele exploitanten die hun verstopte 3G-netwerken willen ontlasten. Daardoor kunnen de exploitanten de voor 2012–2017 voorziene jaarlijkse groei van de vraag met 66% beter opvangen.

Small cells zijn zend- en ontvangststations met een laag vermogen die als ondersteuning dienen voor de gebruikelijke basisstations of antennes voor mobiele telefonie. Small cells worden steeds meer een essentieel onderdeel van mobiele netwerken. 4G/LTE-netwerken zullen in de toekomst doorgaans functioneren als een gelaagd netwerk, bestaande uit small cells (met een bereik van 10 meter tot 2 kilometer) en macrocellen (met een bereik van mogelijk tientallen kilometers). De small cells zijn veel sterker geïntegreerd in de werking van het netwerk dan het geval is bij 3G-netwerken, waar small cells meer een overloopfunctie hebben.

Voor de studie is offloading gedefinieerd als het routeren van draadloos gegevensverkeer dat door cellulaire langeafstandsnetwerken wordt gedistribueerd via kleinschalige toegangspunten zoals LTE of Wi‑Fi. Smartphones en tablets kunnen een verbinding maken met zulke alternatieve technologieën voor netwerktoegang. Deze hebben een lokale dekking en kunnen werken in frequentiebanden die voor meerdere netwerkexploitanten toegankelijk zijn.

Andere bevindingen van de studie:

Small cells voor Wi‑Fi en LTE zijn veeleer complementair dan dat zij elkaar vervangen. Met een combinatie van beide technologieën kan het beschikbare spectrum optimaal worden benut, terwijl de kosten beperkt blijven door gebruik te maken van gewone backhaulfaciliteiten en andere lokale infrastructuur.

Met technieken voor offloading kan het spectrum in een gegeven gebied veel intensiever worden gebruikt.

Met nieuwe Wi‑Fi-apparatuur zijn hogere bitrates mogelijk, doordat bredere kanalen worden gebruikt (80 of 160 MHz).

Door automatische authenticatie bij de toegang tot Wi‑Fi-netwerken wordt vrijwel een einde gemaakt aan de complexiteit waarmee handmatige verbinding met Wi‑Fi en authenticatie gepaard gingen.

De toegang tot openbare Wi‑Fi-netwerken wordt voor veel gebruikers gemakkelijker en goedkoper door oplossingen waarmee mensen hun bandbreedte kunnen delen via Wi‑Fi en diverse roaming-aggregatoren voor Wi‑Fi.

Het is duidelijk, eerst moeten er veel en veel meer mensen ernstig ziek worden door de steeds toenemende stralingsbelasting voordat er een eind komt aan deze idiotie. Gezondheid telt niet, digitale verslaving (dementie) telt ook niet. Het enige wat telt is winst maken, liefst zoveel mogelijk.Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie