Duitsland: Bundesverwaltungsgericht bevestigt handelingsvrijheid gemeenten inzake mobiele telefonie

zondag, 18 november 2012 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: Diagnose-Funk 17 nov. 2012

Het Duitse Bundesverwaltungsgericht, te vergelijken met de Nederlandse Raad van State en in Duitsland de hoogste juridische instantie bij bestuurszaken, bevestigt het zelfbeschikkingsrecht van gemeenten om een op het voorzorgsprincipe gebaseerd plaatsingsplan op te stellen voor zendmasten van mobiele telefonie.

In twee zaken ligt er nu jurisprudentie (BVerwG 30.8.2012) over de toelaatbaarheid van gemeentelijke plaatsingsplannen. Met deze uitspraken kan een gemeente optreden tegen de wildgroei aan zendmasten en de ongecontroleerde bestraling van de bevolking.

Het letterlijke oordeel van de rechtbank:
Een plaatsingsplan voor telecomzendmasten is grondwettelijk toegestaan als daarvoor een gerechtvaardigde stedenbouwkundige aanleiding bestaat. Reeds voorgenomen vergunningsvrije bouwplannen worden getroffen door een verbod op verandering ook indien men met de uitvoering bij het instellen van het verbod reeds begonnen is. De gemeente heeft recht op het opstellen van een plaatsingsplan.

(Vertaling redactie Stopumts ''ohne Gewähr''.)

Leest u de volledige Duitse tekst op:
www.diagnose-funk.org/politik/recht-int/bundesverwaltungsgericht-bestaetigt-vorsorgekonzept.php .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie