Zwitserland: Commentaar van onze plaatselijke correspondent bij uitspraak Bundesgericht.

zondag, 24 juni 2012 - Categorie: Berichten Internationaal

Gerelateerd bericht: Berichten%20Internationaal/6794 .

Van onze plaatselijke correspondent, 20 juni 2012

Zwitserland: Bundesgericht geeft het bestaan van ''ideële'' schade door (zichtbare) zendmasten toe

Het Zwitserse Bundesgericht (Hoge Raad) heeft in een oordeel van 21 mei 2012 bepaald dat gemeenten in hun bouwreglement een volgorde mogen vastleggen voor de plaatsing van nieuwe zendmasten voor de mobiele communicatie.

Het gaat hier om het z.g. ''Cascademodel'': eerst worden de nieuwe zendmasten naar mogelijkheid geplaatst in industriegebieden, vervolgens in zones met openbare gebouwen waar sterk en matig storende bedrijven zijn toegelaten, daarna in stadscentra en gemengde industrie- en woongebieden, en als laatste in woongebieden. Hiervan mag, al naar gelang de zenderbehoefte en de technische mogelijkheden, worden afgeweken.

Hoeveel gemeentes hun bouwreglement in deze zin aanpassen, is nog maar de vraag, aangezien in de gemeentebesturen vaak ook veel draadloos-fanaten zitten. Bovendien is dit model slechts een richtlijn, de zenders mogen naar behoefte worden uitgebouwd, alleen de plaatsing moet zo mogelijk in een bepaalde volgorde worden gerealiseerd.

Niettemin, nadat de Zwitserse gemeente Hinwil het ''Cascademodel'' in hun bouwreglement invoerde, voelden de telecomproviders zich gehinderd in de uitbouw van hun zendmasten, en spanden een rechtszaak aan, die doorgetrokken werd tot voor het Bundesgericht.

Het Bundesgericht heeft de gemeente nu gelijk gegeven. Het ''Cascademodel'' mag toegepast worden, echter alléén voor zichtbare zendinstallaties. Alle andere (verborgen) zenders in kerktorens, in ''nep-''schoorstenen, in ''nep-''bomen en zenders die op andere manier worden gecamoufleerd, hoeven zich niet te houden aan het ''Cascademodel''. Evenmin natuurlijk alle minizenders, enz.

Het is interessant de toelichting van het Bundesgericht te lezen (voor de Duits-lezers zie gigaherz.ch/pages/posts/keine-mobilfunkantennen-mehr-in-wohnzonen1797.php .):
'Volgens de uitspraken van het Bundesgericht mag er in principe bij de inrichting van de gemeentelijke bouwzones rekening mee worden gehouden, dat bepaalde toepassingen of dat bepaalde installaties bij de bevolking (of bij een deel daarvan) onaangename psychische gevoelens opwekken die daartoe leiden, dat de omgeving als onveilig, onesthetisch of op de één of andere wijze als onaangenaam wordt ervaren. De praktijk leert dat in het bijzonder de plaatsing van zendmasten voor de mobiele communicatie in woongebieden door een deel van de bevolking als bedreiging, resp. als vermindering van de woonkwaliteit wordt ervaren, zoals blijkt uit de talrijke bezwaarschriften, petities en initiatieven. Dat deze bezorgdheid leeft onder de bevolking, blijkt ook uit het feit, dat de nieuwe regelgeving (het ''Cascademodel'') in de gemeente Hinwil op de gemeentevergadering van 15 maart 2010 met duidelijke meerderheid werd aangenomen.''

Ondanks de propagandamachine en de geruststellende woorden van de autoriteiten en de telecomindustrie worden zendmasten dus door een deel van de bevolking als bedreiging ervaren.

Het Bundesgericht spreekt van ''Ideelle Immissionen'', d.w.z. van denkbeeldige invloed, in tegenstelling tot reële belasting van de gezondheid. Het volk, of ten minste een deel daarvan, vreest bij de aanblik van de zendmasten voor negatieve gezondheidsreacties. Deze zijn echter bij de ''strenge'' Zwitserse blootstellingslimieten niet mogelijk. Daarom zijn gezondheidsargumenten tegen de plaatsing van zendmasten ook bij voorbaat uitgesloten.

Volgens de Zwitserse autoriteiten en de telecomindustrie is gezondheidsschade door microgolfbestraling binnen de door de ICNIRP aanbevolen blootstellingslimieten wetenschappelijk niet bewezen. En bij de 10 keer strengere Zwitserse ''voorzorgs''-limieten al helemaal uitgesloten. (Verzwegen wordt dat die strenge ''voorzorgs''-limieten berusten op veldsterktes in gesloten ruimtes, limieten die ook in het buitenland niet worden overschreden, zonder dat ze specifiek zijn gedefinieerd, en dat de Zwitserse blootstellingslimieten net zo slecht zijn als in Nederland en in veel andere landen van Europa, zie ''Zwitserland: blootstellingslimieten en andere misverstanden'' en voor de Duits-lezers www.gigaherz.ch/636/ .).

Niettemin schijnt het volgens Zwitserse onderzoekers zo te zijn dat sommige mensen gezondheidsklachten hebben, zoals b.v. hoofdpijn of slaapstoornissen, waarvan zij denken dat ze door de straling van een zendmast worden veroorzaakt. Prof. Röösli van het Tropeninstituut van de Universiteit van Basel heeft dit in één van zijn onderzoeken ook vastgesteld. Hij stelt dat deze patiënten m.b.t. hun klachten een oorzaakstheorie (de zendmast) hebben ontwikkeld, en zich op deze theorie focussen. De behandeling van de patiënten moet zo vroeg mogelijk worden gestart, voordat deze oorzaakstheorie zich te veel in de gedachten heeft vastgezet.

In een ander onderzoek heeft Prof. Röösli de eventuele invloed van bestraling door zendmasten, en andere stralingsbronnen van de mobiele communicatie zoals WiFi, op de slaapkwaliteit onderzocht en en geen invloed kunnen vaststellen. Het is echter niet volledig uitgesloten dat een klein deel van de bevolking echt gevoelig is voor microgolfstraling. Daarvan is in zijn onderzoek echter niets gebleken. De mensen die dat zouden voelen, kunnen dan altijd nog, als ze dat willen, die straling mijden, aldus Prof. Röösli.Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie