Zweden: Politieofficier waarschuwt publiekelijk voor gezondheidsgevaar draadloze technologie.

dinsdag, 15 mei 2012 - Categorie: Berichten Internationaal

Samenvatting uit het Zweeds door de redactie van Stopumts.

Roger Carlström is 47 jaar oud en werkzaam als politie-inspecteur in Zuid Skane.
In een ingezonden stuk in het blad Nyheter vertelt hij over zijn ervaringen met draadloze technologie. Een maand na invoering en gebruik van het digitale communicatiesysteem Rachel (C-2000) kreeg hij last van de huidziekte Rosacea en ernstige slaapproblemen. Op vakantie verdwenen deze gezondheidsklachten volledig maar kwamen op zijn werk weer onmiddellijk terug. Zijn werkgever zag in dat de gezondheidsklachten werkgerelateerd waren en zorgde voor werk waarbij Carlstöm niet in aanraking kwam met draadloze technologie.

Tijdens tijdelijke werkzaamheden in het bureau Malmö, waar veel dect-telefoons aanwezig waren, kwamen de gezondheidsklachten weer terug maar verdwenen weer na terugkeer naar zijn oude werkplek. In het najaar van 2011 opnieuw huidproblemen. Nu door een router geplaatst door een opleidingsinstituut dat een leegstaande ruimte ter beschikking gekregen had in het politiekantoor. De zwakke straling die tot de werkkamer van Carlström doordrong gaf opnieuw gezondheidsproblemen die weer verdwenen na verhuizing naar een kamer waar deze straling niet doordrong.

In december 2011 werd bij Carlström een hersentumor ontdekt en verwijderd. Hij is ervan overtuigd dat al zijn gezondheidsproblemen veroorzaakt zijn door de straling van draadloze communicatie en waarschuwt nu iedereen voor alle draadloze technologie; C-2000, draadloze netwerken en dect-telefoons. Hij roept op om deze systemen niet in scholen, thuis of op de werkplek te installeren.
Carlström stelt dat de Zweedse Stralingscommissie blind is voor de feiten (net als de Cie. EMV van de Nederlandse Gezondheidsraad - red. Stopumts)


Bron: Nyheter Debat 15 mei 2012

Jag som skriver detta heter Roger Carlström. Jag är 47 år gammal och jobbar som yttre befäl vid polisen i Södra Skåne. Jag ska berätta om mina erfarenheter av trådlösa nätverk.

Under 2007 fick polisen ett nytt omdebatterat mobilt radiokommunikationssystem som heter Rakel. När det infördes, trots motstånd för att hälsoriskerna inte var utredda ordentligt, hade det redan funnits i flera år i England. Där hade poliser fått kraftiga hälsoproblem, bland annat sömnproblem, hudutslag, cancer.

Efter bara cirka en månads användning av Rakel fick jag utslag i ansiktet, hudsjukdomen Rosacea. Jag fick också kraftiga sömnproblem. Jag kunde vara vaken två dygn. Vissa veckor sov jag bara sammanlagt tio timmar, fördelade i småportioner. När jag hade många fridagar eller semester kom sömnen tillbaka ganska snabbt och utslagen försvann nästan helt. Men när jag började jobba igen kom de gamla symtomen tillbaka direkt.

Mina chefer såg sambandet mellan exponering för radiosystemet och mina hudutslag och de såg till att jag fick börja en kontorstjänst utan Rakelexponering. Mina utslag och sömnproblem försvann direkt.

Men vid ett vikariat på en polisstation i Malmö återkom hudutslagen. Intill min arbetsplats fanns länskommunikationscentralen, där all radiotrafik till och från polisbilar leds. Där fanns även en mängd trådlösa dect-telefoner. Jag tvingades gå tillbaks till min gamla tjänst. Utslagen försvann omgående.

Men hösten 2011 blossade hudutslagen upp igen. Jag började undersöka vad som kunde vara orsaken. Intill polisens lokaler hade en utbildningsverksamhet precis startats upp i lokaler som tidigare stått tomma. Utbildningen bedrevs via datorer med trådlös uppkoppling. Strålningen från en router nådde svagt in i mitt rum. Med en laptop mätte jag signalstyrkan och i det rum där kontakten tappades fick jag flytta in och problemen försvann direkt.

Men så i december 2011 blev jag svårt sjuk och togs in på sjukhus. Där opererades en stor tumör i min hjärna bort. Jag vet att såväl tumören som hudutslagen orsakades av strålning från Rakel och trådlösa nätverk. För dig som inte kan de tekniska detaljerna kan jag berätta att strålningen från polisens radiosystem, ett trådlöst nätverk eller en trådlös telefon fungerar på likartat sätt och är lika farliga. Därför är mitt råd att inte installera trådlöst nätverk, vare sig hemma, i skolor eller på arbetsplatserna. Koppla i stället ihop enheterna med vanlig nätverkskabel. Då fås dessutom en stabilare och snabbare uppkoppling.

Att som Strålsäkerhetsmyndigheten gör, hävda att nivåerna är så låga från trådlösa nätverk att de inte påverkar människors hälsa, är att blunda för fakta. Redan nu har både elever och lärare på skolor där utbildning bedrivs via trådlösa nätverk och datorer/läsplattor fått kraftiga symtom. Dessutom är undersökningarna de hänvisar till bara gjorda för att se omedelbara effekter, inte skador på sikt eller biologiska skador. Europarådet avråder i resolution 1815 från att använda trådlösa datanätverk i skolor på grund av hälsoriskerna.

ROGER CARLSTRÖM polisinspektör, Polisområde Södra Skåne

Voor de originele bijdrage zie:
www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=7682933 .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie