EU: Richtlijn elektromagnetische velden blijft uit

woensdag, 21 december 2011 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: Arbozorg 19 dec. 2011

Richtlijn elektromagnetische velden blijft uit

Het voornemen van de Europese Commissie om een richtlijn Elektromagnetische velden vast te stellen, blijft in Europa de gemoederen bezig houden. Voor de tweede maal is uitstel van de invoering noodzakelijk.

De richtlijn moet het sluitstuk vormen van een vierluik van richtlijnen die werknemers moeten beschermen tegen de risico's van beroepsmatige blootstelling aan fysische factoren.
Eerder kwamen afzonderlijke richtlijnen tot stand voor geluid, trillingen en kunstmatige straling. De richtlijn elektromagnetische velden zal de laatste in deze serie moeten zijn. Maar het wil rondom deze richtlijn nog niet vlotten. Eigenlijk zou deze al eind april 2008 (!) in de nationale wetgeving van alle lidstaten verwerkt moeten zijn, maar op het laatste moment werd tot vier jaar uitstel besloten, omdat de voorgestelde grenswaarden in een aantal sectoren niet haalbaar bleken.

Op basis van uitgebreid overleg, onderzoek en gelobby stelde de Eurpese Commissie weliswaar een concept-richtlijn op, maar hierin werden de afgelopen zes maanden weer zoveel wijzigingen aangebracht dat een aantal lidstaten er grote moeite mee had deze te accepteren. De Commissie zoekt nu naar mogelijkheden om de invoering van de richtlijn verder uit te stellen. Of dit uitstel twee of opnieuw vier jaar wordt is nog onduidelijk.

Voor het originele bericht zie:
www.arbo-online.nl/nieuws/richtlijn-elektromagnetische-velden-blijft-uit.121785.lynkx?thema=Arbozorg .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie