EU: Bijeenkomst in het Europees Parlement over Elektromagnetische Velden en Gezondheid.

zondag, 27 november 2011 - Categorie: Berichten Internationaal

Van onze plaatselijke correspondent:

23/11/2011 - MEETING IN HET EUROPEES PARLEMENT OVER EMV EN GEZONDHEID

Op 23 november 2011 organiseerde Parlementslid (MEP) Jill Evans een vergadering over EMV (elektromagnetische velden) en Gezondheid in het Europees Parlement te Brussel. De vergadering werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van de volgende MEP's: Keith Taylor, Michèle Rivasi en Frieda Brepoels.

Met de volgende sprekers:

- Dr. Isaac Jamieson (DIC RIBA DipAAS BSc(Hons) MInstP) presenteerde zijn ''Smart Meters - Smarter Practices'' boek (1). Dit 265 pagina tellende rapport, opgemaakt in opdracht van UK Research Radiation Trust (RRT), handelt over onderzoek naar slimme energiemeters en over de gezondheidseffecten op mens en natuur. Tijdens de vergadering benadrukte Dr. Jamieson het belang van ''best practices'' en dat een systeem gebaseerd op draadloze energiemeters niet alleen zeer kwetsbaar is (o.a. voor zonnestormen) maar dat deze door de microgolfstraling ook een gevaar inhouden voor de volksgezondheid.

- Eileen O'Connor, directeur van het EM-Research Radiation Trust, doet al jarenlang lobbywerk bij overheidsinstellingen van het VK en de EU m.b.t. EMV en gezondheid. Tijdens haar betoog bekritiseerde Eileen O'Connor de officiële adviescomités m.b.t. elektrosmog, omdat de gezondheid van de burgers geen prioriteit lijkt te zijn. Ze eindigde met een duidelijke boodschap gericht tot de MEP's: ''We need you to take immediate action now.''

- Dr. Gerd Oberfeld, adviseur bij de Salzburg-regering m.b.t. de volksgezondheid, behandelde de talloze wetenschappelijke studies, die de schadelijke gezondheidsgevolgen van microgolfstraling bij waarden die lager zijn dan de huidige limieten, bewijzen. Dr. Oberfeld concludeerde: ''The precautionary principle should be applied.''

- Steven Boone, coördinator van de Petitie-Elektrosmog.be, behandelde de petitie-tekst, ondertekend door +13.792 burgers, 98 medici en 24 professoren (2). Boone besprak het verband tussen de exponentieel gestegen elektrosmog en het gestegen aantal chronisch zieken, zoals bevestigd door meer dan 1.000 Duitse professoren en medici in het Freiburger Appel. Verder vermeldde Steven Boone de aanbevelingen van de Raad van Europa, het Europees Parlement en het Seletun Scientific Panel, waarbij opgeroepen wordt tot een verlaging van de stralingsbelasting voor alle burgers. Dit werd ook geëist in het Europese Elektrosmog Protest en de Smart Meter protesten.

Opmerkingen:

Voor de Europese Commissie meeting op 22 november zijn kopieën van de 2-pagina-toelichting van het Europese Elektrosmog Protest van 16 nov. (3) meegegeven aan Eileen O'Connor, met het verzoek om dit persoonlijk te bezorgen aan de leden van de Stakeholders Groep over EMV (4).

N.a.v. het Europese Elektrosmog Protest zal in december een meeting georganiseerd worden door Dr. Laurent Bontoux van de Europese Commissie. Later volgen meer details over deze meeting.

(1)
Het boek ''Smart Meters - Smarter Practices'' van Dr. Jamieson zal beschikbaar zijn vanaf volgende maand op de RRT-website:
www.radiationresearch.org

(2)
www.Petitie-Elektrosmog.be

(3)
pdf/EUROPEAN%20ELECTROSMOG%20PROTEST%20laatste%20versie.pdf

(4)
ec.europa.eu/transparency/regexpert/detailGroup.cfm?groupID=2535.&lang=NL .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie