StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Frankrijk: Brief prof. Adlkofer over het onrecht aangedaan aan elektrogevoelige personen.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Internationaal

Frankrijk: Brief prof. Adlkofer over het onrecht aangedaan aan elektrogevoelige personen.
vrijdag, 29 juli 2011 - Dossier: Internationale berichten


De brief is door de redactie van Stopumts speciaal vertaald voor de medewerkers van het Antennebureau en GGD en tevens voor de leden van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en de Cie. EMV van de Nederlandse Gezondheidsraad.

Prof. Adlkofer, leider van het Reflex onderzoek, heeft een brief geschreven aan de Franse organisatie ''Une terre pour les EHS'' (een stralingsvrije plek voor elektrogevoeligen) waarin hij aangeeft dat het tragisch is dat in Europa duizenden mensen die lijden onder de straling van elektromagnetische velden voor gestoord worden aangezien louter vanwege het feit dat de huidige wetenschap nog niet in staat is om de basismechanismen te begrijpen die leiden tot elektrogevoeligheid (EHS). De artsen die geconfronteerd worden met een groeiend aantal personen die passen in geen enkel ziektebeeld voelen zich evenzeer met lege handen staan als hun patinten. Het is onrechtvaardig dat de huidige hiaten in de wetenschap worden gebruikt tegen de personen die elektrogevoelig zijn geworden.

Hij vervolgt zijn schrijven met de constatering dat dit onbegrip in de wetenschap niet betekent dat we te maken hebben met een verzonnen fenomeen. Bovendien is het bekend dat de hoog- en laagfrequente elektromagnetische velden biologische effecten veroorzaken bij een blootstelling die ruim onder de huidige veiligheidsnormen ligt. De wetenschap is echter op dit moment niet in staat om de ingewikkelde mechanismen te verklaren die de biologische effecten door de straling oproepen. Toegeven dat er een mogelijk gezondheidseffect bestaat, zelfs als dat bewezen is, zou leiden tot een totale instorting van de huidige veiligheidsnormen en daarom zullen industrie en politiek om economische redenen altijd biologische effecten onder het niveau van de bestaande emissienormen blijven ontkennen.

Uitgaande van hetgeen we nu weten dient de maatschappij hulp te bieden aan personen met EHS zodat ook zij weer een normaal leven kunnen leiden en het minste wat wij hen kunnen bieden is een omgeving waar zij beschermd zijn tegen deze straling. Het is onacceptabel dat in onze Europese rechtstaat de lusten van deze draadloze technologie terechtkomen bij de industrie terwijl de last neerkomt op de schouders van een onfortuinlijke minderheid, aldus Adlkofer:


Lettre du Professeur Adlkofer lassociation ''Une terre pour les EHS''

Bron: Priartem 21 juli 2011

Le Professeur Franz Adlkofer a coordonn ltude europenne REFLEX concernant limpact des champs lectromagntiques sur la sant, tude qui a engag 12 quipes de chercheurs provenant de 7 pays diffrents. Il a fait parvenir lassociation Une terre pour les EHS le courrier suivant :

''Le 12 juillet 2011

Il est tragique que des milliers dEuropens qui souffrent des effets des champs lectromagntiques (CEM) soient considrs comme atteints de maladies mentales simplement parce que la science nest pas encore capable de comprendre les mcanismes de base qui conduisent llectrosensibilit. Les mdecins qui sont consults par un nombre croissant de personnes dont les symptmes nentrent dans le cadre daucune pathologie connue se sentent aussi dmunis que leurs patients. Ces derniers vivent des souffrances qui ne peuvent plus tre ignores. Aprs des dizaines dannes de contrle de la recherche sur les champs lectromagntiques par lindustrie et les politiciens au service exclusif de leurs propres intrts, la connaissance scientifique au sujet des risques possibles des CEM pour la sant est encore relativement pauvre. Ces lacunes des connaissance actuelles sont utilises pour commettre des injustices envers les personnes atteintes dlectrosensibilit.

Ne pas comprendre les mcanismes pouvant provoquer llectrosensibilit ne signifie en aucun cas que ce phnomne est un produit de limagination. Dautant quil est bien connu que les champs lectromagntiques basses et hautes frquences gnrent des effets biologiques sur des cellules humaines isoles bien au-dessous des normes de scurit. Les effets tels que des modifications dans lexpression des gnes et des protines et des dommages lADN pourraient dsquilibrer le mtabolisme des cellules et des organes, contribuant ainsi au dveloppement de maladies. La science est pour le moment incapable dexpliquer les mcanismes profonds des effets biologiques promus par ces radiations. Admettre quelque effet potentiel que ce soit sur la sant mme dmontr au-dessous des limites de scurit reviendrait dmolir les normes actuelles. Pour des raisons conomiques, lindustrie et les politiques ont tout intrt maintenir la rglementation en vigueur et ils refusent toujours de reconnatre lexistence deffets biologiques bien au-dessous des limites de scurit.

A partir de ce que nous savons dj, nous devons conclure que nos socits sont tenues de prter assistance aux personnes affectes par les symptmes de llectrosensibilit pour quelles vivent aussi normalement que possible. Un environnement o elles sont protges de ce type de rayonnements si cest encore possible est le moins que nous puissions leur offrir. Selon la loi fondamentale en vigueur dans les dmocraties europennes, il ne semble pas acceptable que les bnficiaires de cette technologie fassent dnormes profits alors que le fardeau qui en rsulte est abandonn sur les paules dune minorit malchanceuse.


Franz Adlkofer

Voor het originele bericht zie:
www.priartem.fr/Lettre-du-Professeur-Adlkofer-a-l.html .

Gerelateerde berichten:
Artikelen/855
Berichten%20Internationaal/5866 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer