Zweden: Invloedrijke epidemioloog blijkt nauw verbonden met telecomindustrie. Geroyeerd door IARC

maandag, 23 mei 2011 - Categorie: Berichten Internationaal

Gerelateerd artikel: Artikelen/4069

Bron: Louis Slesin, Microwave News 22 mei 2011

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft de bekende epidemioloog Anders Ahlbom, werkzaam bij het Zweedse Karolinska Institute, verwijderd uit het panel van experts die het kankerrisico van mobiele telefonie moeten evalueren. De betreffende commissie van het IARC vergadert vanaf 24 mei 2011 een week in Lyon, Frankrijk. In een email bevestigde Ahlblom zijn uitsluiting van de commissie vanwege een mogelijk belangenconflict. Hij vindt dat Lennart Hardell ook uitgesloten dient te worden omdat Cindy Sage met Hardell zou werken. In een reactie zegt Hardell dat Sage als gastdocent aangetrokken is door de universiteit van Örebro na publicatie van het Bio-initiative Report maar dat zij niet voor hem werkt op de afdeling Oncologie.

Het IARC ondernam de opmerkelijke stap nadat gebleken was dat Ahlblom directeur was van het consultancy bedrijf van zijn broer Gunnar Ahlbom. Het bedrijf, gevestigd in Brussel, adviseert telecomklanten, waaronder Ericson, o.a. op het gebied van milieuzaken. Ahlblom ontkent dat Ericson een klant is.

Op 25 september 2009 schreef Stopumts in een commentaar op een overhaaste publicatie van het Kennisplatform elektromagnetische Velden:


Natuurlijk is ook Stopumts vooringenomen, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, maar het Platform Elektromagnetische Velden maakt het wel erg bont!
Nauwelijks vers van de pers of het onderstaande abstract van de studie van Ahlblom wordt triomfantelijk rondgestuurd aan de leden van de klankbordgroep (waaronder Stopumts) met als begeleidend commentaar: ''een grote meta-analyse van alle onderzoeken laat zien dat er geen causale samenhang (bewezen) is tussen blootstelling aan mobiele telefonie en hersentumoren''!

Met die conclusie stapt het Platform EMV met open ogen in een wetenschappelijke valkuil.
Dat er geen causaal verband bewezen is wil nog niet zeggen dat er geen causaal dan wel statistisch verband of aanwijzingen zouden zijn. Bovendien; door alle onderzoeken op één hoop te gooien kan men prima de resultaten van deelonderzoeken laten verwateren. Onderzoeken die duidelijk een verband geven bij ipsilateraal gebruik van de mobiele telefoon en intensief telefoneren langer dan 10 jaar ( Kan et al, 2008; Hardell et al, 2009, met een duidelijk verhoogd risico op glioma, levensverwachting 400 dagen) kunnen zo weggemoffeld worden tussen de vele onderzoeken korter dan 10 jaar die inderdaad (nog) geen statistisch, laat staan causaal verband aantonen, hetgeen de onderzoekers in hun abstract ook indirect vermelden.


Tot zover ons vroegere commentaar. De redactie van Stopumts was indertijd nog niet op de hoogte van de nauwe banden van Ahlblom met de telecomindustrie.

Leest u het volledige artikel, met dagelijkse aanvullingen over de affaire Ahlblom op:
www.microwavenews.com/Ahlbom.html .

Voor het persbericht van de Zweedse journaliste Mona Nilsson met de onthullingen over prof. Ahlblom zie het bijgevoegde PDF bestand:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie