EU: Europees Parlement wil onafhankelijk onderzoek naar de massale bijensterfte

zaterdag, 27 november 2010 - Categorie: Berichten Internationaal

Gerelateerd artikel: Veel%20gestelde%20vragen/3855

Bron: Ravage Digitaal 26 nov. 2010

BRUSSEL, Het Europees Parlement (EP) wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de massale bijensterfte. Eerder deze maand drong het EP aan op meer geld voor behoud van de bijenpopulatie.

Het parlement schaarde zich donderdag achter een voorstel over dit onderwerp. Europarlementariër Bas Eickhout (GL) is blij dat de invloed van bestrijdingsmiddelen op de bijensterfte onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Volgens Kartika Liotard van Verenigd Links schaadt het de voedselvoorziening ''indien we bijen plat blijven spuiten onder het mom van gewasbescherming.'' De landbouwcommissie van het EP drong eerder aan op meer geld om aan de bijensterfte een halt toe te roepen.

De bijenpopulatie in Europa daalt drastisch. Sommige Europese regio's hebben de afgelopen jaren een bijensterfte van 80 procent geregistreerd terwijl het normale gemiddelde 5 procent zou moeten zijn. Daarnaast bevindt de honingproductie zich op alarmerend lage niveaus. Bijen bevruchten 40 procent van het voedsel dat wereldwijd wordt verbouwd. De bijen verdwijnziekte zou catastrofale gevolgen hebben voor onze voedselvoorzienig.

Ook elders in de wereld gaat het bergafwaarts met de bijenpopulatie. De daling van het aantal bijen in de VS liep in 2007 op van 30 tot 60 procent in Californië en bedroeg in bepaalde gebieden van de Oostkust en in Texas meer dan 70 procent. Volgens het Amerikaans departement van de Landbouw (USDA) waren er drie jaar geleden nog 2,4 miljoen bijenkorven in het land, een daling van 25 procent.

De wetenschap is verdeeld als het gaat om oorzaken van de bijensterfte. Er is een stroming die de toepassing van pesticiden in de landbouw, genetisch gemanipuleerde gewassen en de gevolgen van de opwarming van de aarde als mogelijke oorzaken aanwijzen. Maar onderzoeken leverden hiervoor tot nu toe te weinig bewijs op.

In de documentaire Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us?, die deze week vertoond wordt io het IDFA, betoogt ook de Amerikaanse regisseur Taggart Siegel dat de bijensterfte het gevolg is van de monocultuur in de landbouw. Bijen kunnen er dan niet leven. Bovendien zouden commerciële bijentelers met hun industriële bijenhouderij de huidige populaties verzwakken.

Recent onderzoek maakt echter ook duidelijk dat mobiele telefonie mogelijk de oorzaak van het uitsterven van de bijen en daaruit volgende voedseltekorten is. De theorie is dat elektromagnetische straling, die mobiele telefonie mogelijk maakt, het navigatiesysteem van de bijen beïnvloedt, waardoor ze de weg terug naar hun korven niet meer weten te vinden en de koningin onbevrucht blijft.

Met de explosieve toename van mobiele telefonie wereldwijd groeit het aantal verhalen over de nadelige effecten van elektromagnetische straling op de mens. Personen die er gevoelig voor zijn en die in de nabijheid van een zendmast wonen, ondervinden ziekteverschijnselen als gevolg van langdurige blootstelling aan de straling. Alle wetenschappelijke onderzoeken echter hebben betrekking op kortstondige blootstelling aan de straling van de zendmasten.

Voor het originele bericht zie:
www.ravagedigitaal.org/2010nieuws/november/26/nws.php .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie