Noorwegen: Paleismedewerker ziek geworden door straling C2000 mast

maandag, 18 oktober 2010 - Categorie: Berichten Internationaal

Aan het Noorse hof is huismeester Erik Dalgaard wegens arbeidsongeschiktheid volledig afgekeurd. Dalgaard kreeg gezondheidsproblemen (vermoeidheid, concentratieproblemen en hartritmestoringen) en ontwikkelde een totale overgevoeligheid voor elektromagnetische velden waardoor hij niet meer in staat is om te werken.

Dalgaard was kerngezond toen hij op een buitenverblijf van de Noorse koninklijke familie ging werken maar 4 jaar in de nabijheid van een proefzender voor Tetra (C-2000) maakte hem volledig arbeidsongeschikt. Hij wil nu zijn recht halen, ook als dat zal leiden tot een rechtszaak tegen de koninklijke familie, zijn directe werkgever. Voor het hoofd van de Noorse Ambtenarenzaken, Turid Little Cheer, is de zaak een eye-opener. Het hof beperkt zich tot de uitspraak dat metingen hebben uitgewezen dat de straling ruim onder de toegestane emissienormen lag:


Bron: Nyheter 16 oct. 2010

Auteur: Anders Børringbo

Det er første gang LO engasjerer seg i stråleskader av denne typen.

– Saken til vaktmesteren har vært en vekker for oss. Vi går nå inn i den, men krever også at politikerne setter et klart regelverk for hvor mobilsendere og andre antenner kan stå, sier leder i Norsk Tjenestemannslag, Turid Lilleheie, til NRK.

Ble syk på Kongsseteren

Erik Dalgaard er kongens vaktmester, men er nå 100 prosent sykmeldt. Bosatt ved Bygdøy Kongsgård slipper han unna den verste sykdommen.

Men med en stor sendemast i nærheten jobbet Dalgaard fast på Kongsseteren i Oslo. Fra å være helt frisk ble han stadig sykere.

Tilstanden ble ytterligere forverret da det ble satt en sterk sender inne i bygget, noe som viste seg å være en testsender for politiets nye TETRA-system, altså politiets radiosamband.

– Jeg har blitt el-overfølsom, og det preger hele livet mitt. Det er svært begrenset hvor jeg kan gå, sier Dalgaard til NRK.
Ikke i stand til å jobbe lenger

I fire år jobbet kongens vaktmester tett på senderen, og ble mer og mer plaget av tretthet, konsentrasjonsvansker og hjerteflimmer. Nå er han ikke i stand til å jobbe.

– Jeg er klar for rettssak, også hvis den må føres mot Det kongelige hoff. Noen må ta denne belastningen på vegne av de mange som sliter med dette i samfunnet, sier Dalgaard.

Det er først aktuelt å kjøre en ankesak mot NAV i retten for å få yrkesskadeerstating. Fører ikke det fram, kan det ende med en sak mot arbeidsgiveren.

Slottet: Har ivaretatt ham på en god måte
Kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen, vil ikke la seg intervjue om saken, men svarer slik via e-post:

«Det kongelige hoff har forståelse for at Dalgaard ønsker en rettslig vurdering av årsakene til de problemene han har. Vi er opptatt av å ivareta våre arbeidstagere. Det har vi etter vår vurdering også vært i Dalgaards tilfelle. Vi har fått gjennomført målinger av elektromagnetiske felt inne og ute på Kongsseteren, først av Telenor og i etterkant i regi av Post- og teletilsynet. Målingene viste at verdiene lå langt under de toleransegrensene som er satt av Statens strålevern.»

Voor het originele bericht met foto's en een videoverslag (5 min., let u na 1m 45s op het affiche voor het 3-daags symposium te Oslo op 19 sept. 2010 over ''de draadloze mensheid'') zie:
nrk.no/nyheter/norge/1.7338891 .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie