Frankrijk: Memorie van antwoord tegen de dagvaarding van stralingsslachtoffers in het bos van Saou.

woensdag, 21 juli 2010 - Categorie: Berichten Internationaal

Tegen de dagvaarding van stralingsslachtoffers in het bos van Saou is een 16 pagina's uitgebreid memorie van antwoord ingediend (met 29 onderliggende stukken) door de advocaten van de gedagvaarde actievoerders.

Het verweer stelt dat er sprake is van noodweer, waarin ook de wet bij wetsovertredingen voorziet; het gaat de gedagvaarden in feite puur om te overleven. Bovendien wordt gesteld dat men een beroep kan doen op gewoonterecht, immers de slachtoffers verblijven reeds maanden in het gebied zonder dat daartegen is opgetreden.

Er wordt op gewezen dat de gedagvaarden weliswaar verblijven in een kwetsbare ecologische levensruimte maar dat elektrogevoeligen zelf ook tot een kwetsbare ecologische subgroep behoren en derhalve in die levensruimte een plaats in moeten kunnen nemen. Men legt er voorts de nadruk op dat in Italië als precedent ook al een stralingsvrij gebied in een natuurreservaat bestaat.


Het volledige (Franstalige) referaat kunt u lezen op:
www.next-up.org/pdf/Memoire_En_Replique_Assignation_En_Refere_Membres_Collectif_Une_Terre_Pour_Les_EHS_Saou_20_07_2010.pdf .
Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie